Vận tải đường bộ

Bài tư vấn về chủ đề Vận tải đường bộ

Quy định mới về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia

Quy định mới về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia
Quy định mới về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia được ban hành theo quy định tại Thông tư 37/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 trong khuôn khổ hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng