Luật sư tư vấn về chủ đề "vàng bạc"

vàng bạc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vàng bạc.

Quyết định 5803/QĐ-UB năm 2004 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ thành Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 5803/QĐ-UB năm 2004 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ thành Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ do  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Quyết định 5803/QĐ-UB năm 2004 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ thành Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý SJC Phú Thọ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2004