Tài khoản tiền gửi (deposit account) là tài khoản ghi tiền gửi của khách hàng ở các ngân hàng, ở Anh, đây là loại tài khoản được thiết kế để thu hút những khách hàng có số dư ít được sử dụng và được coi là công cụ tiết kiệm. Số dư trong tài khoản tiền gửi được hưởng lãi suất, nhưng không thể rút ra bằng séc. Khi muốn rút tiền ra, người gửi phải báo trước 7 ngày. Ở Mỹ, loại tài khoản tương ứng với tài khoản này được gọi là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn hay tài khoản tiết kiệm. Hiện nay, khái niệm tiền gửi có kỳ hạn hay tài khoản tiết kiệm được dùng để chỉ tất cả các loại tiền gửi không nằm trong tài khoản vãng lai.