1. Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thưa luật sư, Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quy định như thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong thời hạn 10 năm, có thể được gia hạn liên tiếp 10 năm 1 lần, không giới hạn số lần gia hạn.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực theo yêu cầu của người khác trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu chấm dứt tồn tại mà không có người kế thừa hợp pháp hoặc không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong 5 năm liên tục

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị hủy bỏ hiệu lực theo yêu cầu của người khác trong trường hợp Giấy chứng nhận được cấp cho người không có quyền đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ.

2. Giải đáp thắc mắc về đăng ký nhãn hiệu?

Luật sư cho em hỏi: Bên em có ký hợp đồng với một công ty Luật để làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Nhãn hiệu của bên em đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nay đã hết hạn 10 năm, và đã qua thời gian gia hạn phải làm lại, bên em có ký hợp đồng với 1 công ty Luật để làm hồ sơ đăng ký cho nhãn hiệu đó nhãn hiệu cũ là tên công ty mẹ ở bên Đài Loan. Theo hợp đồng là trước 3-5 ngày thì bên công ty Luật đó phải gửi thông báo kết quả tra cứu nhãn hiệu cho bên em và trong 01 tháng phải gửi thông báo thẩm định hình thức (quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, nếu như hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận ngay về mặt hình thức). Và bên em đã đặt cọc 70% cho bên công ty Luật đó để làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, 30% còn lại khi bên Công ty luật đó giao tờ khai đăng ký nhãn hiệu có dấu của Cục Sở hữu trí tuệ và Biên lai thu phí của Cục Sở hữu trí tuệ (nhưng em không ghi thời gian bao lâu phải giao tờ khai và biên lai thu phí đó) . Đến nay là 03 tháng mà em không thấy bên đó gửi cho em bất kể 1 cái gì theo thỏa thuận trong hợp đồng như: Thông báo kết quả tra cứu nhãn hiệu, tờ khai đăng ký nhãn hiệu có dấu của cục sở hữu trí tuệ và biên lai thu phí của cục sở hữu trí tuệ, quyết định chấp nhận đơn.
Em gọi điện cho họ thì họ nói: Vì tên công ty đài loan là công ty có yếu tố nước ngoài nên bên em sẽ phải nhờ Công ty Luật A để làm, vì bên họ có chức năng đại diện nên mới nhận được đơn nước ngoài. Nên nếu bên chị ký vào hợp đồng ủy quyền thì bên em sẽ làm. Còn nếu không ký thì bên em sẽ bảo hộ cho bên chị là công ty con của công ty đài loan. Sau đó từ công ty còn chuyển đơn cho công ty mẹ và sau này giấy chứng nhận là tên công ty mẹ như cũ. Thưa Luật sư, tại sao họ là công ty Luật mà không thể làm được hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có yếu tố nước ngoài và tại sao phải làm tên công ty con rồi chuyển sang tên công ty mẹ sao không trực tiếp làm luôn tên chủ đơn là công ty mẹ như giấy nhận cũ và nếu chuyển đơn thì thời gian là bao lâu? Theo Luật sư em có nên ký hợp đồng ủy quyền cho công ty luật A đó không ạ, việc tiến hành uỷ quyền như thế nào ạ?.
Em mong nhận được sự tư vấn. Em xin chân thành cảm ơn!

Giải đáp thắc mắc về đăng ký nhãn hiệu?

Luật sư tư vấn Luật sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi: 0986.386.648

Trả lời:

Thời gian bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm, và có thể được gia hạn nhiều lần. Tuy nhiên do công ty Đài Loan hết thời hạn nhưng không gia hạn nên trong trường hợp này phải đăng ký lại nhãn hiệu. Để đăng ký nhãn hiệu, Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam chỉ cho phép những chủ thể quy định tại Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 mới có quyền được đăng ký:

"Điều 87. Quyền đăng ký nhãn hiệu

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.

3. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây: a) Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh; b) Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

6. Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng."

Trong trường hợp này, công ty tại Đài Loan là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu, cách thức đăng ký phải phù hợp với Điều 89 Luật sở hữu trí tuệ.

“Điều 89. Cách thức nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.”

Như vậy, trong trường hợp này, để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Công ty mẹ ở Đài Loan có thể trực tiếp đăng ký hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam tiến hành thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Như vậy, công ty Luật muốn đăng ký nhãn hiệu cho công ty Đài Loan, bắt buộc phải nhận được sự ủy quyền của công ty Đài Loan thông qua một văn bản ủy quyền theo quy định tại điểm a, khoản 3.2, Điều 3 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. Cụ thể:

“3. Đại diện của chủ đơn

3.2 Những tổ chức, cá nhân sau đây có thể đại diện cho chủ đơn:

a) Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ:

(i) Trường hợp chủ đơn là cá nhân: người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền của chủ đơn, tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền của chủ đơn;

(ii) Trường hợp chủ đơn là tổ chức: người đại diện theo pháp luật của chủ đơn hoặc người thuộc tổ chức được người đại diện theo pháp luật của chủ đơn uỷ quyền; tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (theo uỷ quyền của chủ đơn); người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam (nếu chủ đơn là tổ chức nước ngoài).”

Như vậy, nếu công ty Đài loan không có văn bản ủy quyền thì công ty Luật sẽ không có thẩm quyền đăng ký nhãn hiệu. Trường hợp này, nếu công ty con tại Việt Nam có văn bản ủy quyền thì công ty Luật này sẽ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho công ty con, không trực tiếp làm cho công ty mẹ khi không có văn bản uỷ quyền.

Công ty con có thể uỷ quyền cho công ty Luật A đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Việc tiến hành uỷ quyền quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN như sau:

"4. Uỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

4.1 Việc uỷ quyền đại diện và thực hiện uỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “uỷ quyền”) phải phù hợp với quy định pháp luật về uỷ quyền tại Phần thứ ba của Bộ luật Dân sự và các quy định tại Thông tư này.

4.2 Việc uỷ quyền phải được thể hiện thành văn bản (giấy uỷ quyền) và phải có nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền;

b) Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên nhận thay thế uỷ quyền hoặc bên nhận tái uỷ quyền (nếu có);

c) Phạm vi uỷ quyền, khối lượng công việc được uỷ quyền;

d) Thời hạn uỷ quyền (giấy uỷ quyền không có thời hạn chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên uỷ quyền tuyên bố chấm dứt uỷ quyền);

e) Ngày ký giấy uỷ quyền;

g) Chữ ký (ghi rõ họ tên, chức vụ và con dấu, nếu có) của người đại diện hợp pháp của bên uỷ quyền (và của bên nhận thay thế uỷ quyền, bên nhận tái uỷ quyền, nếu có).

4.3 Thời điểm giấy uỷ quyền có giá trị pháp lý trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ được xác định như sau:

a) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được giấy uỷ quyền hợp lệ;

b) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận việc thay thế uỷ quyền hoặc tái uỷ quyền hợp lệ;

c) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được thông báo thay đổi phạm vi uỷ quyền, chấm dứt uỷ quyền trước thời hạn, thay đổi địa chỉ của bên nhận uỷ quyền.

4.4 Trong trường hợp thay thế uỷ quyền hoặc tái uỷ quyền, giấy uỷ quyền chỉ được coi là hợp lệ nếu bên nhận thay thế uỷ quyền hoặc bên nhận tái uỷ quyền có cam kết chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do bên uỷ quyền thực hiện trong giao dịch trước đó với Cục Sở hữu trí tuệ.

4.5 Nếu giấy uỷ quyền có phạm vi uỷ quyền gồm nhiều thủ tục độc lập với nhau và bản gốc giấy uỷ quyền đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì khi tiến hành các thủ tục tiếp theo, bên được uỷ quyền phải nộp bản sao giấy uỷ quyền và có chỉ dẫn chính xác đến số đơn có bản gốc giấy uỷ quyền đó."

3. Đăng ký nhãn hiệu tại Belarus

1. Thời gian tiến hành

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Kết quả của bước này là bản Thông báo kết quả tra cứu với ý kiến tư vấn của chúng tôi về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Belarus.

Việc thực hiện bước này là không bắt buộc, tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn, Quý khách hàng nên tiến hành tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu .

Thời gian tiến hành:10 - 15 ngày làm việc.

Bước 2: Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Chúng tôi sẽ tiến hành nộp và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cơ quan Nhãn hiệu của Belarus.

Thời gian tiến hành: 10 - 26 tháng.

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ

Khi nhãn hiệu đã được chấp thuận bảo hộ, Quý khách hàng sẽ nhận được Thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và sau đó là bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Thời gian tiến hành: 02 tháng.

LƯU Ý: Thời gian tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu nêu trên chỉ mang tính chất ước lượng và có thể thay đổi một cách hợp lý nếu có phản đối đơn, sự kiện bất khả kháng hoặc sự kiện khách quan khác xảy ra trong quá trình tiến hành các thủ tục.

Mức phí cho đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ được tính cho mỗi quốc gia hoặc nhiều quốc gia. Với mỗi một bảng báo giá, xin quý khách vui lòng gửi email cho chúng tôi kèm theo tên quốc gia mà quý khách đăng ký và những quốc gia mà quý khách muốn mở rộng bảo hộ nhãn hiệu.

2. Các tài liệu cần thiết

(i) Giấy ủy quyền theo mẫu do Luật Minh Khuê cung cấp.

(ii Mẫu nhãn hiệu. (Để thuận tiện, Quý khách hàng có thể gửi cho Chúng tôi file mềm)

4. Cách đăng ký nhãn hiệu độc quyền về quán dịch vụ ăn uống

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

Quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật là quyền của tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký. Do đó, có nhiều đối tác đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mà Luật Minh Khuê cung cấp cụ thể là dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu "Gà Mái" của cá nhân chị Bùi Thục Anh.

1. Thông tin chủ đơn:

Tên chủ đơn: BÙI THỤC ANH

Địa chỉ: Số 16, ngách 32/42 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu Gà Mái

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen, màu vàng da cam, màu xanh lá cây và màu đỏ.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần hình và phần chữ trên nền màu trắng.

Phần hình: Là hình tròn màu vàng da cam có viền màu đen. Bên trong và nằm phía bên trên hình tròn là hình vẽ đầu con gà màu vàng da cam, có viền màu đen được thiết kế cách điệu.

Phần chữ: Bên trong hình tròn và nằm bên dưới hình vẽ đầu con gà là phần chữ. Phần chữ là chữ “gà Mái” có gạch chân, được thiết kế cách điệu. Trong đó, chữ “g” có màu đen, phần đầu của chữ “g” có màu xanh lá cây; chữ “i” có màu đen và dấu chấm tròn của chữ “i” có màu xanh lá cây; chữ “M” được viết in hoa, các chữ còn lại viết in thường, dấu huyền và dấu sắc trong chữ “gà Mái” có màu đỏ. Bên dưới chữ “gà Mái” là chữ “SINCE 2014” được viết in hoa, có màu đen và được thiết kế tạo thành đường cong theo viền của hình tròn.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; Quán ăn tự phục vụ; Căng tin; Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; Nhà hàng ăn uống; Nhà hàng ăn uống tự phục vụ.

- Số đơn: 4-2015-27155

- Ngày ưu tiên: 02/10/2015

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 30/10/2015

5. Cách đăng ký nhãn hiệu về trình diễn âm nhạc

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.

1. Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SEAGULL

Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Trãi, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu HUYỀN THOẠI LÀNG CHÀI

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu vàng, màu nâu và màu trắng.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần hình và phần chữ trên nền màu nâu đậm.

Phần hình: Là hình một quyển sách đặt nằm nghiêng về phía bên trái và trên nền màu nâu đậm. Quyển sách có bìa sách màu nâu, bốn góc của bìa sách là các hình vẽ họa tiết giống nhau có màu nâu nhạt và thân của quyển sách có màu trắng. Nằm bên trái quyển sách và hai bên chữ “SHOW” là hình hai người đàn ông đang quỳ gối bằng một chân, tay cầm cái nĩa, hướng về hai phía đối xứng nhau.

Phần chữ: Nằm giữa bìa quyển sách là dòng chữ “HUYỀN THOẠI LÀNG CHÀI” có màu nâu nhạt được viết in hoa, in đậm. Trong đó, chữ “HUYỀN THOẠI” nằm phía trên và có cỡ nhỏ hơn chữ “LÀNG CHÀI” nằm phía dưới. Bên trái quyển sách là chữ “FISHERMEN SHOW” được viết in hoa, in đậm, có nghĩa là “chương trình ngư dân”. Trong đó, chữ “FISHERMEN” có màu nâu vàng, nằm phía trên và có cỡ lớn hơn chữ “SHOW” có màu vàng, nằm phía dưới. Trong chữ “FISHERMEN” chữ “F” và chữ “M” có cỡ chữ lớn hơn các chữ còn lại, chữ “R” được viết cách điệu. Phía dưới chữ “FISHSHERMEN SHOW” là chữ “THE LEGEND OF A FISHING VILLAGE” có cỡ chữ nhỏ hơn, được viết in hoa, in đậm, có màu nâu nhạt và có nghĩa là “Huyền thoại làng chài”. Trong đó, chữ “THE LEGEND OF” được viết bên trên chữ “A FISHING VILLAGE”.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; Nhà hát ca múa nhạc; Sản xuất và dàn dựng chương trình biểu diễn; Dịch vụ giải trí; Tổ chức trình diễn; Trình diễn sân khấu.

- Số đơn: 4-2016-33185

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn!

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ:0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ