Luat Minh Khue

khái niệm

khái niệm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về khái niệm

Khái niệm về động sản?

Khái niệm về động sản?
Xin chào luật Minh Khuê, em có câu hỏi xin được giải đáp: cho em hỏi thế nào được xem là động sản và danh sách động sản bao gồm những loại tài sản nào? Xin cảm ơn.

Định nghĩa tài sản trí tuệ hay khái niệm "vốn trí tuệ" ? Phân tích một số ngóc nhìn pháp lý cũng như kinh nghiệm lập pháp quốc tế

Định nghĩa tài sản trí tuệ hay khái niệm "vốn trí tuệ" ? Phân tích một số ngóc nhìn pháp lý cũng như kinh nghiệm lập pháp quốc tế
Bài viết đề cập đến một vấn đề đang được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn khoa học xã hội thế giới nhưng còn ít được chú ý và cũng ít được nghiên cứu ở Việt Nam – “vốn trí tuệ”. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích một số quan niệm đang được thảo luận về “vốn trí tuệ” và kết cấu của nó, về vị trí của “vốn con người” trong “vốn trí tuệ” và việc đo lường “vốn trí tuệ”, qua đó, đề xuất một vài ý kiến tham khảo cho quá trình xây dựng chiến lược xuất – nhập khẩu nguồn lực trí tuệ của Việ

Chức năng đại diện của Quốc hội: Một số vấn đề về khái niệm

Chức năng đại diện của Quốc hội: Một số vấn đề về khái niệm
Khái niệm về đại diện được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong các giao dịch dân sự. Điều này dẫn đến một thực tế là dường như ai cũng có thể hiểu, dù ít dù nhiều về khái niệm đại diện được sử dụng trong khoa học chính trị, nhất là khi nói về sự đại diện của Quốc hội. Tuy nhiên, việc đưa ra một khái niệm cụ thể để định nghĩa về đại diện chính trị hay về chức năng đại diện của Quốc hội lại là một công việc không dễ dàng.

Khái niệm cơ bản về sáng chế,giải pháp hữu ích

Khái niệm cơ bản về sáng chế,giải pháp hữu ích
* Sáng chế là gì? * Giải pháp hữu ích là gì? * Bằng độc quyền sáng chế (patent) * Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích * Cần phải làm gì trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích? * Hồ sơ đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích....