.Tái phạm, tái phạm nguy hiểm ?

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

2. Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm:

a) Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

b) Đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do cố ý.

Tham khảo:

- Bộ luật hình sự năm 1999;

- Bộ luật sửa đổi bộ luật hình sự năm 2009

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư hình sự - Công ty luật Minh Khuê