1. Trong những trường hợp nào thì tài sản nhà nước trong hệ thống Bảo hiểm xã hội theo quy định được thanh lý ?

Theo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội, được ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012, tài sản nhà nước có thể được thanh lý trong một số trường hợp cụ thể.

- Đầu tiên, tài sản nhà nước có thể được thanh lý nếu đã sử dụng vượt quá thời gian quy định mà không thể tiếp tục sử dụng nữa. Việc sử dụng tài sản quá thời hạn này gây lãng phí và không hiệu quả, do đó, thanh lý là một biện pháp hợp lý để tái chế tài sản.

- Thứ hai, tài sản nhà nước cũng có thể được thanh lý nếu bị hư hỏng và không thể sử dụng hoặc việc sửa chữa không mang lại hiệu quả. Khi tài sản trở nên không còn hữu dụng do hư hỏng nặng, việc thanh lý sẽ giúp loại bỏ những tài sản không còn giá trị từ hệ thống và tạo điều kiện cho việc thay thế bằng những tài sản mới, hiệu quả hơn.

- Thứ ba, trong trường hợp trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, tài sản nhà nước cũng sẽ được thanh lý. Điều này giúp cơ quan nhà nước thực hiện các dự án quan trọng mà yêu cầu phải giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội.

- Cuối cùng, tài sản nhà nước có thể được thanh lý trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Điều này cho phép các trường hợp đặc biệt khác, không được nêu rõ trong các điều khoản trên, cũng có thể áp dụng biện pháp thanh lý tài sản nhà nước.

- Quá trình quyết định và thực hiện thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, việc quyết định thanh lý tài sản nhà nước chỉ áp dụng đối với các tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản, cũng như các tài sản khác theo quy định tại điểm c của khoản 1 đề cập trên.

Tổng kết lại, tài sản nhà nước trong hệ thống Bảo hiểm xã hội có thể được thanh lý trong một số trường hợp như đã nêu trên. Quy định này giúp đảm bảo sự hiệu quả và tối ưu hóa việc sử dụng tài sản nhà nước trong hệ thống Bảo hiểm xã hội, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công. Qua việc thanh lý, tài sản không còn hữu dụng hoặc không thể tiếp tục sử dụng được sẽ được loại bỏ, tạo điều kiện cho việc tái chế và sử dụng tài sản mới, hiệu quả hơn. Đồng thời, việc giải phóng mặt bằng và phá dỡ tài sản liên quan đến đất đai cũng được thực hiện để đáp ứng nhu cầu thực hiện các dự án đầu tư và quy hoạch của cơ quan nhà nước.

 

2. Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có quyền quyết định việc thanh lý đối các tài sản nào?

Theo Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội, được ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012, quy định về thanh lý tài sản nhà nước, có nêu rõ về thẩm quyền quyết định việc thanh lý tài sản nhà nước.

Theo đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có quyền quyết định việc thanh lý đối với các tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Các tài sản này bao gồm:

+ Tài sản đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định của chế độ mà không thể tiếp tục sử dụng;

+ Tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, quy chế cũng quy định các cấp lãnh đạo khác trong hệ thống Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền quyết định và thực hiện thanh lý tài sản nhà nước theo từng đối tượng khác nhau. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có thẩm quyền quyết định việc thanh lý tài sản nhà nước có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản và các tài sản nhà nước khác theo quy định.

- Tuy nhiên, đối với tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, quyền quyết định thanh lý thuộc về Giám đốc BHXH cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam. Trường hợp thanh lý tài sản nhà nước cần có quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền như quy định tại quy chế.

- Từ đó, có thể thấy rõ rằng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định thanh lý các tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Điều này nhằm đảm bảo việc sử dụng và quản lý tài sản nhà nước trong hệ thống Bảo hiểm xã hội diễn ra một cách hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

 

3.  Việc thanh lý tài sản nhà nước thì Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có được ủy quyền  cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện không?

Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có quyền ủy quyền việc thanh lý tài sản nhà nước cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện hay không? Điều này có thể được xác định dựa trên các quy định được nêu trong Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội, được ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012.

Theo quy định, quá trình thanh lý tài sản nhà nước được thực hiện dựa trên các quy định tại Điều 22, 23, 27, 28, 29, 30 của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP và Điều 12 và 13 của Thông tư số 245/2009/TT-BTC. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ủy quyền lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước và gửi cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét và quyết định đối với những tài sản quy định tại Điểm a, b, d, Khoản 1 của quy định nêu trên. Điều kiện để tài sản được xem xét thanh lý là có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản và đáp ứng các quy định tại Điểm c, Khoản 1 của quy định nêu trên. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh không có quyền ủy quyền việc thanh lý tài sản cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản của các đơn vị được gửi cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm công văn đề nghị thanh lý tài sản từ phía đơn vị quản lý, sử dụng tài sản và các thông tin, tài liệu liên quan khác.

Vì vậy, theo quy định hiện hành, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh không được ủy quyền việc thanh lý tài sản nhà nước cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Xem thêm >>> Mức đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương mới nhất năm 2023

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến bài viết của chúng tôi hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.

Chúng tôi đặt sẵn tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162 và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Qua tổng đài tư vấn, đội ngũ chuyên gia pháp luật của chúng tôi sẽ lắng nghe và đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.

Nếu quý khách gửi email cho chúng tôi, xin vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc và mô tả chi tiết vấn đề mà quý khách đang gặp phải. Chúng tôi sẽ phản hồi lại quý khách trong thời gian ngắn nhất có thể để cung cấp sự hỗ trợ và giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của quý khách trong quá trình giao tiếp và xử lý thông tin. Mọi thông tin và tư vấn mà quý khách cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích giải quyết vấn đề của quý khách.