1. Quy định về tăng mức cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn 

Ngày 05/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 17/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 08/08/2023 nhằm sửa đổi và bổ sung Quyết định 31/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Quyết định 17/2023/QĐ-TTg có mục tiêu quy định các vùng khó khăn sẽ được hưởng chính sách tín dụng đối với thương nhân theo quy định. Cụ thể, vùng khó khăn gồm:

- Các xã, phường, thị trấn: Quyết định này quy định rằng các xã được xác định trong Danh mục các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho từng thời kỳ, sẽ được hưởng chính sách tín dụng. Điều này nhằm tạo điều kiện tín dụng cho các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trong các xã thuộc vùng khó khăn.

- Các huyện đảo: Ngoài các xã, phường, thị trấn, Quyết định cũng áp dụng chính sách tín dụng cho các huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã, nhưng thuộc Danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, do Thủ tướng Chính phủ ban hành cho từng thời kỳ. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng của thương nhân hoạt động tại các huyện đảo khó khăn, đặc biệt tại các vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

- Các thôn đặc biệt khó khăn: Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rằng các thôn không thuộc các xã quy định tại điểm a khoản này, nhưng thuộc Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, do cấp có thẩm quyền ban hành cho từng thời kỳ, cũng được hưởng chính sách tín dụng. Điều này nhằm hỗ trợ tín dụng cho các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trong các thôn đặc biệt khó khăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, các đơn vị hành chính được thành lập trên cơ sở chia, tách, sáp nhập các đơn vị hành chính thuộc các Danh mục nêu trên cũng được hưởng chính sách tín dụng theo Quyết định 17/2023/QĐ-TTg. Điều này đảm bảo rằng các đơn vị hành chính mới được thành lập sau khi chia, tách, sáp nhập vẫn tiếp tục được hưởng chính sách tín dụng như trước đó. Q

=> Thông qua Quyết định 17/2023/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đưa ra quy định về việc tăng mức cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn. Điều này nhằm hỗ trợ và khuyến khích các thương nhân hoạt động trong các vùng khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của vùng. Theo quy định, mức cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn sẽ được tăng lên so với mức cho vay thông thường. Việc tăng mức cho vay nhằm giúp thương nhân có thêm vốn để đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Cụ thể, mức tăng cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn sẽ được xác định dựa trên các tiêu chí như ngành nghề, quy mô kinh doanh, nhu cầu vốn, khả năng trả nợ, và đánh giá tình hình kinh doanh của thương nhân. Điều này sẽ giúp tăng cơ hội tiếp cận vốn vay cho các thương nhân tại vùng khó khăn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ.

Việc tăng mức cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn sẽ được thực hiện thông qua các cơ chế tín dụng, bao gồm các chương trình vay vốn ưu đãi, lãi suất ưu đãi, thời hạn vay linh hoạt, và các điều kiện vay linh hoạt hơn để phù hợp với tình hình kinh doanh của thương nhân tại vùng khó khăn. Quy định này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho thương nhân tại các vùng khó khăn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ để tiếp cận nguồn vốn tín dụng và phát triển hoạt động kinh doanh một cách bền vững.

2. Mức vốn cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn

Căn cứ theo quy định tại Quyết định 17/2023/QĐ-Ttg quy định về mức vốn cho vay được xác định như sau:

- Đối với thương nhân là cá nhân:

+ Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/cá nhân.

+ Đối với người vay là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật, mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng.

+ Đối với người vay là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế, mức cho vay tối đa chỉ là 30 triệu đồng.

- Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật:

+ Mức vốn cho vay tối đa là 01 tỷ đồng/ tổ chức.

+ Đối với người vay là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, mức cho vay tối đa là 01 tỷ đồng.

Quy định trên đã có sự điều chỉnh so với quy định hiện hành. Trước đây, mức cho vay tối đa đối với người vay là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật là 100 triệu đồng, còn đối với người vay là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế là chỉ 30 triệu đồng. Đối với người vay là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, mức cho vay tối đa trước đây là 500 triệu đồng theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, theo Quyết định 17/2023/QĐ-TTg, mức cho vay tối đa đã được tăng lên 01 tỷ đồng (tăng 500 triệu đồng). Ngoài ra, đối với những thương nhân vay vốn trên 100 triệu đồng, phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Tại sao cần tăng mức cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn

Tăng mức cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn là cần thiết và cụ thể nhằm mục đích:

- Khuyến khích phát triển kinh tế: Tăng mức cho vay giúp thương nhân tại vùng khó khăn có thể tiếp cận được nguồn vốn để phát triển kinh doanh. Điều này tạo động lực và cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế và tạo việc làm trong khu vực.

- Giảm khoảng cách phát triển kinh tế: Vùng khó khăn thường đối diện với khó khăn về nguồn vốn và tiếp cận tài chính. Tăng mức cho vay sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về tài chính giữa các khu vực, đảm bảo cơ hội phát triển kinh tế và xóa bỏ sự chênh lệch phát triển giữa các vùng.

- Khắc phục nhu cầu tài chính: Thương nhân tại vùng khó khăn thường gặp khó khăn trong việc truy cập và đáp ứng nhu cầu tài chính của mình. Tăng mức cho vay giúp đáp ứng nhu cầu tài chính, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đầu tư, giúp thương nhân nâng cao hiệu suất sản xuất và cạnh tranh.

- Hỗ trợ phát triển cộng đồng: Việc tăng mức cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn có thể giúp tạo ra sự kích thích phát triển cộng đồng. Khi thương nhân phát triển, họ có khả năng tạo ra việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho cộng đồng xung quanh.

- Thúc đẩy sự đa dạng hóa kinh tế: Tăng mức cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn cũng có thể thúc đẩy sự đa dạng hóa kinh tế trong khu vực. Việc cung cấp nguồn vốn đa dạng và hỗ trợ kinh doanh cho các ngành nghề khác nhau sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện và ổn định của kinh tế vùng.

=> Tăng mức cho vay đối với thương nhân tại vùng khó khăn là một biện pháp quan trọng để khuyến khích phát triển kinh tế, giảm bớt khoảng cách phát triển và đáp ứng nhu cầu tài chính của cộng đồng. Việc này sẽ giúp thương nhân tại vùng khó khăn tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực. Tuy nhiên, việc tăng mức cho vay cần được điều chỉnh và kiểm soát cẩn thận để đảm bảo tính bền vững và an toàn của hệ thống tài chính.

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Những quy định chung về thương nhân và phân biệt thương nhân với pháp nhân 

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!