Nhà tôi, sau khi đi qua hết mảnh đất nhà tôi lại có thêm 1 trụ điện ( nơi đặt đồng hồ) rồi từ đó kéo dây vào 3 nhà hàng xóm nói trên. Trước kia, đường dây này không đi qua nhà tôi. sau khi bị đứt người ta mới kéo lại và đi ngang qua nhà ở của tôi mà không có sự đồng ý của tôi hay bồi thường hỗ trợ gì cho tôi, nhà tôi đã xây trước khi kéo đường dây và tôi xây nhà hợp pháp. nay nhà tôi xuống cấp nặng, tôi tiến hành cải tạo nhưng bị vướng đường dây này, luật sư tư vấn cho tôi biết: tôi có thể gửi đơn kiến nghị điện lực di dời đường dây, trả lại khoảng không cho tôi cải tạo nhà được không? hay yêu cầu 3 nhà hàng xóm trên di dời đường dây và tôi không chịu bất kì chi phì nào cho việc di dời. cho tôi hỏi, đường dây từ trụ chính đi ngang qua nhà tôi tới trụ đặt đồng hồ của 3 nhà kia là đường dây tự phát hay của nhà nước? trong mỗi trường hợp tôi phải tiền hành như thế nào? bây giờ gia đình tôi nên gửi đơn đến bên điện lực yêu cầu di dời.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Hành chính của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Hành chính, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật điện lực 2004 

Nghị định 14/2014/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn:

Việc xác định tụ điện là tự phát hay của nhà nước thì bạn nên xác định bằng cách đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lí để xác định (ủy bạn)
nếu như trụ điện là tụ phát thì bạn hoàn toàn có thể yêu cầu những chủ thể liên quan di dời để bảo đảm quyền sử dụng đất của bạn mà không cần bất cú khoản phí nào vì đó là quyền của bạn. 
Nếu là trụ điện được phép xây dựng của nhà nước thì phải tuân theo:

Căn cứ Điều 12 Luật điện lực 2004 quy định sử dụng đất cho các công trình điện lực như sau:

+) Căn cứ quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất cho xây dựng các công trình điện lực.

+) Chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư công trình điện lực phải xác định rõ diện tích đất cần sử dụng và phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

+) Sau khi dự án đầu tư điện lực đã được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện dự án.

+) Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án điện lực lập và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; bồi thường thiệt hại về đất đai, tài sản; bảo vệ diện tích đất dành cho dự án và hành lang an toàn của công trình điện lực;

Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không như sau:

"1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp."

Như vậy, theo quy định trên đất của nhà bạn nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, nếu không bị thu hồi đất thì sẽ được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất; các loại đất khác như đất trồng cây hàng năm,... cũng được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất.

Đối với trường này, bạn nên đến cơ quan ủy ban nhân dân làm việc, yêu cầu xem xét, hỗ trợ.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về "Thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình có đường dây điện đi qua ?" . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê