1. Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2015;

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 cụ thể:

Điều 256. Quyền về lối đi qua

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

Như vậy theo quy định chủ sở hữu của bất động sản liền kề khi không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng có quyền  yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ. Như vậy Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về trường hợp "Không đủ lối đi" có thể thấy quy định này được áp dụng cho hai trường hợp sau:

Thứ nhất: Bất động sản bị vây bọc trước nay vẫn có lối ra vào dù nhỏ. Tuy nhiên do sự kiện mới xuất hiện như xảy ra sạt lở hoặc sụp đổ công trình làm bít một phần lối đi đó khiến cho con người xe cộ không thể ra vào;

Thứ hai: Bất động sản bị vây bọc trước là sử dụng vào mục đích khác ví như: trồng vườn đã có lối đi tạm nhỏ nay chuyển đổi mục đích sử dụng sang nhà ở cần có lối ra vào rộng hơn mà lối cũ không đủ.

Đây là những trường hợp lối đi cũ vẫn tồn tại những không đủ để đáp ứng mục đích mà nó được lập ra nên chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc có thể yêu cầu một lối đi qua bất động sản khác để thuận tiện cho việc ra vào bất động sản của mình.

Về nguyên tắc vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên trường hợp có tranh chấp các bên có quyền yêu cầu tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định. 

Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê