Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý: 

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 

Luật viên chức năm 2010

 Quyết định 959/QĐ-BHXH thu bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp quản lý sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm y tế 2015

II. Luật sư tư vấn:

Công ty tôi có trường hợp NLĐ ngưng việc nhưng công ty vẫn đóng BHXH cho NLĐ đó thời gian từ tháng 01 đến tháng 04 nhưng NLĐ sau vẫn không đi làm tiếp, lên công ty thông báo cắt BHXH từ tháng 01 vậy bên BHXH có hoàn lại số tiền 100% BHXH mà công ty đã đóng cho NLĐ từ tháng 01 đến tháng 04 cho công ty không? xin đuọc tư vấn

Theo khoản 3 điều 85 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 :

"3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản."

Vậy từ tháng 01 đến 04 NLĐ không đi làm tiếp thì công ty không phải đóng BHXH những tháng này. Bạn được phép báo giảm lao động lại. Hồ sơ cần có được quy định tại Điều 22 Quyết định 959/QĐ-BHXH về Điều chỉnhđóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng như sau:

>> Xem thêm:  Người lao động có thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội với công ty thì bị xử phạt như thế nào?

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người lao động: như quy định tại Điểm1.1 Khoản 1 Điều 21;

Trường hợp ngừng tham gia BHYT: thẻ BHYT còn hạn sử dụng.

1.2. Đơn vị:

a) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

b) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụlục 03).

Trường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Ông A chết tháng 8/2016 đóng BHXH được 14 năm 10 tháng. Đến tháng 11/2016 tự đóng tiếp 2 tháng cho đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng. Vậy thời điểm hưởng tuất hàng tháng của thân nhân ông A là từ tháng nào. Có văn bản nào quy định không ạ ? Xin cảm ơn.

Theo luật bảo hiểm Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng quy định:

"3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh."

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

Xin chào luật sư.Hiện nay tôi là giáo viên dạy THCS thời gian công tác được 10 năm. Tôi muốn xin ra khỏi biên chế nhà nước để làm kinh doanh và tiếp tục đóng BHXH. Vậy thủ tục xin ra khỏi biên chế là gì ? Thủ tục để đóng tiếp BHXH như thế nào ? nhờ luật sư tư vấn giúp. Trân trọng cảm ơn!

Hiện nay chưa có quy định về thủ tục ra biên chế. Bạn là viên chức, theo luật viên chức 2010 chấm dứt hợp đồng làm việc như sau:

"Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này."

Sau khi chấm dứt làm việc tại nhà trường bạn được đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH quận/huyện nơi bạn cư trú. Bạn ra trực tiếp BHXH để đăng ký tham gia.

Cho em hỏi, gia đình em thành lập hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ. Nhưng chỉ có 2 vợ chồng làm việc, theo đó em phải đóng tiền bảo hiểm là 870.000 vnđ/1 tháng cho một người.Em muốn biết thêm về luật bảo hiểm xã hội với mức đóng này có đúng và quyền lợi được hưởng ? Em xin cảm ơn.

Việc bạn tham gia đóng BHXH ở hợp tác xã nông nghiệp được coi là bắt buộc. Phương thức đóng thường được quy định theo tháng đóng.

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước."

Sau này khi đủ điều kiện bạn có thể được hưởng các chế độ : Hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, ốm đau...

Xin chào công ty. Cho mình hỏi mình muốn tư vẫn một số về bảo hiểm xã hội. Công ty mình thành lập tháng cuối tháng 8/2016. Mình có kê khai tăng 2 nhân viên, Giám đốc công ty đã nộp bảo hiểm của công ty khác rồi. Giờ bên bảo hiểm có công văn kê khai bổ sung hồ sơ giao dịch điện tử kê khai BHXH. Bạn có mẫu công văn nào bảo hiểm giám cho mình xin mẫu? Mình chân thành cảm ơn ?

Bạn tham khảo các mẫu báo tăng bảo hiểm:D02-TS; TK1-TS ban hành kèm theo quyết định 959/2015/QĐ-BHXH

Xin anh chị tư vấn giúp em một việc như sau vì em đang rất cần.Tháng 11/2016 tới đây bộ sẽ tổ chức thi công chức năm 2016. Em đã đăng ký thi nhưng hiện giờ em đang có bầu ở tháng thứ 6. Đầu tháng 1/2017 nếu trúng tuyển sẽ bắt đầu đi làm. Nhưng cuối tháng 1/2017 em sẽ nghỉ sinh, vậy em chỉ nhận công việc chưa được 1 tháng. Em có đóng bảo hiểm và đủ điều kiện hưởng BHXH, nhưng em không biết chỗ em trúng tuyển có cho em nghỉ sinh và sau 4 tháng có cho em đi làm không hay họ sẽ không nhận em vào làm mà sẽ lấy điểm của người thấp hơn để thay thế chỗ của em.Rất mong nhận được sự tư vấn sớm nhất. Em xin cảm ơn.

Hiện nay luật cán bộ công chức chưa có quy định về bảo lưu kết quả trúng tuyển của công chức. Nếu bạn trúng tuyển nhưng không có đáp ứng được điều kiện làm việc tại đơn vị thì bạn không được áp dụng quyết định trúng tuyển công chức.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư  số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Được công nhận quyền sử dụng đất ông cha lâu đời ?