1. Tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng lý lịch xấu có được không ?

Chào luật sư, cháu sinh ngày 1-11-1997, về mọi hình thức xét tuyển thì cháu nghĩ là mình đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, nhưng lí lịch của cháu không được tốt lắm, ông nội cháu đi lính ngụy trong thời chiến tranh.

Cháu muốn hỏi là với lí lịch như vậy cháu có được tham gia nghĩa vụ quân sự hay không?

Nhờ luật sư tư vấn giúp!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Bạn sinh ngày 1-11-1997 nên theo Khoản 1 Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì bạn thuộc đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự

"1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên."

Ngoài ra, theo Điều 13 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì bạn cũng thuộc độ tuổi được gọi nhập ngũ

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Và để được gọi nhập ngũ thì bạn phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

"Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

d) Có trình độ văn hóa phù hợp."

Vì Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 không có quy định rõ ràng tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức cũng như lý lịch gia đình và bản thân cụ thể nên vấn đề ông nội của bạn đi lính ngụy thời chiến tranh không gây ảnh hưởng đến việc bạn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự của bạn.

>> Xem thêm:  Khu phi quân sự là gì ? Một số khu phi quân sự trên thế giới?

2. Thời gian phục vụ tại ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự ?

Chào luật Minh Khuê, Cho em hỏi thời gian đi nghĩa vụ quân sự từ năm 2016 là bao nhiêu tháng ?
Xin chân thành cảm ơn luật sư.

>> Luật sư tư vấn hoãn nghĩa vụ quân sự, g​ọi : 1900.6162

Luật sư tư vấn:

-> Về thời gian phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ, theo luật 2015 là 24 tháng. Quy định cụ thể tại điều 21 của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có hiệu lực từ 1/1/2016

"Điều 21. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng."

-> Trường hợp kéo dài thì quy định như sau:

"2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

a) Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

b) Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ."

>> Tham khảo bài viết liên quan: Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là bao lâu ?

>> Xem thêm:  Mất răng thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Quy định về độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự ?

3. Bị bệnh tiểu đườnng có được miễn nghĩa vụ quân sự không ?

Chào luật sư, luật sư tư vấn giúp em vấn đề này với ạ! Em có hồ sơ bệnh án về bệnh tiểu đường thì em có được miễn đi nghĩa vụ quân sự không?

Xin cảm ơn luật sư!

Em được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Luật sư tư vấn luật dân sự qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ vào điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự:

Điều 9. Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Căn cứ phân loại sức khỏe

Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cách cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

3. Cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự

a) Mỗi chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sỹ sẽ cho điểm vào cột “Điểm”; ở cột “Lý do” phải ghi tóm tắt lý do cho số điểm đó; ở cột “Ký”, bác sỹ khám phải ký và ghi rõ họ tên;

b) Phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe căn cứ vào điểm đã cho ở từng chỉ tiêu để kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, ghi bằng số và chữ (phần bằng chữ để ở trong ngoặc đơn);

c) Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi kết luận;

d) Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe được đóng dấu của cơ quan Chủ tịch Hội đồng; chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe được đóng dấu của đơn vị quyết định thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe.

4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

5. Một số điểm cần chú ý

a) Trường hợp đang mắc bệnh cấp tính, bệnh có thể thuyên giảm hay tăng lên sau một thời gian hoặc sau điều trị, thì điểm đó phải kèm theo chữ “T” bên cạnh (nghĩa là “tạm thời”). Người khám phải ghi tóm tắt bằng tiếng Việt tên bệnh bên cạnh (có thể ghi bằng danh từ quốc tế giữa hai ngoặc đơn). Khi kết luận, nếu chữ “T” ở chỉ tiêu có điểm lớn nhất, phải viết chữ “T” vào phần phân loại sức khỏe;

b) Trường hợp nghi ngờ chưa thể cho điểm ngay được, Hội đồng khám sức khỏe có thể gửi công dân tới khám tại một bệnh viện để kết luận chính xác hơn;

c) Trường hợp chưa kết luận được thì gửi công dân đó đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để khám và kết luận chẩn đoán. Thời gian tối đa từ 7 - 10 ngày phải có kết luận và chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết;

d) Những trường hợp phiếu sức khỏe có ghi chữ “T”, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm hướng dẫn công dân đến các cơ sở y tế để điều trị.

Theo quy định tại phụ lục I thông tư 16/2016, trường hợp bị bệnh đái tháo đường thì được phân loại 5 điểm, như vậy bệnh đái tháo đường không phải là chỉ tiêu đánh giá tình trạng sức khỏe rất kém để bị điểm 6, để được miễn nghĩa vụ quân sự. Do đó, bạn sẽ không được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, vì tiêu chuẩn tuyển chọn công dân nhập ngũ chỉ lấy những công dân có phân loại sức khoẻ loại 1, 2, 3 nên bạn sẽ thuộc trường hợp không đáp ứng yêu cầu về sức khoẻ và được tạm hoãn nhập ngũ.

>> Xem thêm:  Đã tách hộ khẩu và kết hôn có được miễn nghĩa vụ quân sự ? Mức phạt khi không nhập ngũ ?

4. Đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Thưa Luật sư, anh tôi là dân quân. Vậy tôi có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Xin cảm ơn Luật sư!

Trả lời:
Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015quy định:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về tạm hoãn nhập ngũ và miễn nhập ngũ như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên

Như vậy, bạn chỉ là em trai của dân quân; không thuộc đối tượng tạm hoãn nhập ngũ hoặc miễn nhập ngũ do đó bạn sẽ phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự như bình thường.

>> Xem thêm:  Bao nhiêu tuổi thì phải đi nghĩa vụ quân sự ?

5. Tiêu chuẩn về thể lực tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Kính chào luật sư, thưa luật sư. Luật sư cho em hỏi về NVQS! 2 tuần trước em có đi khám NVQS ở xã. Em cao 1m68, nặng 52kg vòng ngực 79, bác sỹ không nói gì về sức khoẻ loại mấy cả và cho về, mắt, tai,...tốt.
Vậy em đủ điều kiện để nhập ngũ không?
Em cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định như sau:

"Điều 9. Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Theo tiêu chuẩn phân loại theo thể lực được quy định tại phụ lục I Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì cao 1m68, nặng 52kg vòng ngực 79 cm thuộc loại 2.

Vì vậy, bạn không thuộc đối tượng được tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự. Tham khảo bài viết liên quan: Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật NVQS - Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Bị trĩ có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Cách tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự tự nguyện ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hoãn nghĩa vụ quân sự đượchiểu là

Trả lời:

Hoãn nghĩa vụ quân sự đượchiểu là việc tạm ngừng tham gia khám và xét điều kiện đinghĩa vụ trong một thời hạn nhất định do những nguyên nhân nhất định được pháp luật quy định

Câu hỏi: Miễn tham gia nghĩa vụ quân sự được hiêu là

Trả lời:

Miễn tham gia nghĩa vụ quân sự được hiêu là việc công dân không phải tham gia nghĩa vụ quân sự khi có một trong những căn cứ mà pháp luật cho phép.

Câu hỏi: Điều kiện nhập ngũ được hiểu là

Trả lời:

Điều kiện nhập ngũ được hiểu là phải đảm bảo 4 tiêu chuẩn về độ tuổi, về sức khoẻ, về văn hoá, về chính trị.