1. Cảnh sát cơ động có quyền được dừng xe kiểm tra không?

Kính gửi Luật sư! Cho em hỏi: Cảnh sát cơ động có được quyền dừng xe kiểm tra khi xe tham gia giao thông thiếu gương không ?
Cảm ơn!
-Dong Nguyen Van

Trả lời:

Trước hết bạn cần biết rõ điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới, nếu vi phạm các điều kiện đó thì phưng tiện của bạn sẽ không được tham gia giao thông theo quy định của pháp luật giao thông đường bộ. căn cứ theo quy định tại điều 53 luật giao thông đường bộ như sau:

Điều kiện giao thông của xe cơ giới

"1. Xe ô tô đúng kiểu loại được phép tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau đây:

a) Có đủ hệ thống hãm có hiệu lực;

b) Có hệ thống chuyển hướng có hiệu lực;

c) Tay lái của xe ô tô ở bên trái của xe; trường hợp xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính phủ;

d) Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu;

đ) Có bánh lốp đúng kích cỡ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe;

e) Có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển;

g) Kính chắn gió, kính cửa là loại kính an toàn;

h) Có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật;

i) Có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm khí thải, tiếng ồn theo quy chuẩn môi trường;

k) Các kết cấu phải đủ độ bền và bảo đảm tính năng vận hành ổn định.

2. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy đúng kiểu loại được phép tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, h, i và k khoản 1 Điều này."

Thẩm quyền của cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động:

Theo quy định của pháp lệnh cảnh sát cơ động năm 2013.

mặt khác căn cứ theo nghị định 100/2019/NĐ-CP thì Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm, Khoản, Điều của Nghị định này như sau:

a) Điểm đ, điểm g khoản 1; điểm g, điểm h khoản 2; điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm k, điểm r, điểm s khoản 3; điểm b, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm i khoản 4; điểm b, điểm c, điểm h khoản 5; điểm c khoản 6; điểm b khoản 7; điểm c khoản 8; khoản 9; khoản 10 Điều 5;

b) Điểm g, điểm n khoản 1; điểm a, điểm đ, điểm h, điểm i, điểm k, điểm l khoản 2; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm i, điểm k, điểm m khoản 3; điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4; khoản 5; điểm a, điểm c khoản 6; điểm c khoản 7; khoản 8; khoản 9 Điều 6;

c) Điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 2; điểm b, điểm d khoản 3; điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 4; khoản 5; điểm c khoản 6; điểm b khoản 7; điểm b khoản 8; khoản 9 Điều 7;

d) Điểm c, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n, điểm o, điểm p, điểm q khoản 1; khoản 2; khoản 3; khoản 4 Điều 8;

đ) Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 (trừ điểm a khoản 5, điểm đ khoản 6 Điều 12);

e) Khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 15;

g) Điều 18, Điều 20;

h) Điểm b khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e, điểm k khoản 5; điểm a, điểm b, điểm c khoản 6; điểm a khoản 7 Điều 23;

i) Điều 26, Điều 29;

k) Khoản 4, khoản 5 Điều 31; Điều 32, Điều 34;

l) Điều 47, Điều 49, Điều 51 (trừ điểm d khoản 4 Điều 51), Điều 52, Điều 53 (trừ khoản 4 Điều 53), Điều 72, Điều 73.

Theo đó cảnh sát cơ động chỉ được dừng xe khi vi phạm các quy định trên theo nghị định 100/2019/NĐ-CP tuy nhiên Trong đó, quy định về việc xử phạt ô tô, mô tô thiếu gương khi tham gia giao thông được quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Nghị định này. Như vậy việc kiểm tra và xử phạt khi xe ô tô, mô tô thiếu gương không thuộc thẩm quyền của Cảnh sát cơ động.

2. Khi nào cảnh sát cơ động được dừng xe tham gia giao thông ?

Xin chào Luật Sư, xin hỏi:
1- Xin luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp nào Cảnh sát cơ động được dừng xe người tham gia giao thông?
2- Tôi bị Cảnh sát cơ động dừng xe kiểm tra hành chính trước 22h, như vậy có đúng luật không ?
Xin cảm ơn Luật Sư!
-Huu Giap

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 58/2015/TT-BCA quy định về tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội lực lượng cảnh sát cơ động như sau:

"Điều 8. Quyền hạn

1. Kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

2. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo thẩm quyền.

3. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

5. Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật, động vật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

6. Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Điều 9. Đối tượng tuần tra, kiểm soát

1. Đối tượng tuần tra gồm: khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn được phân công.

2. Đối tượng kiểm soát gồm: người, phương tiện, đồ vật, tài liệu."

Như vậy, cảnh sát cơ động có quyền hạn kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an ninh, trật tự. Việc dừng xe kiểm tra hành chính của bạn trước 22h đêm là hoàn toàn hợp pháp nếu thời điểm đó thuộc khung thời gian làm nhiệm vụ.

3. Không phạm luật mà cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe ?

Chào luật sư, xin Luật sư cho tôi hỏi: Khi tôi đang tham gia giao thông, tôi không có biểu hiện vi phạm lỗi giao thông mà csgt yêu cầu dừng xe tôi lại. Vậy tôi có được phép không suất trình giấy tờ và được chấp vấn csgt hay không ?
Cảm ơn luật sư
-Doanh

Trả lời:

Khoản 2 Điều 70 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: Cảnh sát giao thông( CSGT) có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định này như sau:

2. Cảnh sát giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định này như sau:

a) Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11;

b) Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 (trừ điểm a khoản 5), khoản 6 (trừ điểm đ khoản 6), khoản 7, điểm a khoản 8 Điều 12;

c) Khoản 1; điểm b, điểm c, điểm d khoản 2; điểm b khoản 3; điểm a khoản 4; điểm b, điểm c khoản 5 Điều 13;

d) Khoản 1, khoản 2, điểm a khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, điểm a khoản 9 Điều 15;

đ) Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27;

e) Khoản 1; khoản 2; khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm p, điểm q khoản 4; khoản 5; điểm d, điểm đ, điểm e, điểm i, điểm m, điểm n, điểm o, điểm p, điểm q khoản 6; điểm a, điểm b, điểm c, điểm h, điểm i khoản 7 Điều 28;

g) Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35 (trừ điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 2 Điều này), Điều 36;

h) Điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 1; điểm a khoản 2; điểm a, điểm b, điểm c khoản 3; điểm d khoản 4; khoản 8 Điều 37;

i) Điểm b, điểm c khoản 1; khoản 2; khoản 3; khoản 4 Điều 40;

k) Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 47;

l) Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 48;

m) Điều 49, Điều 50;

n) Khoản 1; khoản 2; khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c khoản 4 Điều 51;

o) Điều 52; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 53;

p) Điểm a, điểm c khoản 1; điểm a, điểm b, điểm c khoản 2; khoản 3; khoản 4 Điều 54;

q) Điều 56, Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64, Điều 65, Điều 66;

r) Khoản 2 Điều 67;

s) Điểm a, điểm b khoản 1; điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 3 Điều 71;

t) Điều 72, Điều 73.

Điều 5 Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định quyền hạn của Cảnh sát giao thông như sau

Được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định pháp luật.

2. Xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

3. Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm cho việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và giấy tờ khác có liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện hoặc những người trên phương tiện khi có hành vi vi phạm pháp luật, giấy tờ liên quan đến hoạt động vận tải để bảo đảm cho việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

4. Được yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn giao thông; ùn tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

5. Được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

6. Được trưng dụng các loại phương tiện giao thông; phương tiện thông tin liên lạc; các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật.

7. Tạm thời đình chỉ người và phương tiện đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyến và nơi tạm dừng phương tiện, đỗ phương tiện khi xảy ra ùn tắc giao thông hoặc có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

8. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật."

Như vậy, lực lượng CSGT được phép dừng các phương tiện tham gia giao thông để tiến hành kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm không những trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông mà còn trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu bạn không có hành vi vi phạm luật giao thông thì CSGT vẫn có thể dừng xe của bạn lại để kiểm tra giấy tờ, nếu CSGT nói bạn đã phạm luật thì bạn có quyền được biết mình bị xử phạt lỗi gì, mức phạt như thế nào tuy nhiên bạn không nên có thái độ chống đối với người thi hành công vụ. Nếu bị xử phạt không đúng, bạn có quyền khiếu nại đối với hành vi hành chính của CSGT.

4. Độ tuổi nào được thi bằng lái xe và được tham gia giao thông ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Năm nay con đang học lớp 12. Và ngày hôm qua con bị công an xã bắt xe về việc chưa đủ tuổi tham gia giao thông. Và con muốn hỏi là vậy công an xã hay là dân quân có quyền bắt xe của học sinh không ạ?
Con xin cảm ơn!
-Jooneytran123

Trả lời:

Căn cứ theo Nghị định 27/2010/NĐ-CP thì Công an xã chỉ được huy động tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết. Trong khi làm nhiệm vụ, nếu phát hiện có hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thì công an xã chỉ được xử phạt các trường hợp thuộc quyền hạn của mình được quy định trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó Khoản 2 Điều 8 Nghị định này quy định:

"2. Các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà không có Cảnh sát giao thông đường bộ đi cùng thì phải thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thường xuyên thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ về việc tuần tra, kiểm soát của mình, nếu phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì được xử phạt vi phạm hành chính những hành vi thuộc quyền xử phạt của mình theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt của mình thì phải lập biên bản vi phạm hành chính, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết."

Như vậy, trong khi thực hiện nhiệm vụ, Công an xã có quyền yêu cầu bạn dừng xe, tuy nhiên thẩm quyền xử phạt đối với hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ độ tuổi theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông. Do đó, trước tiên công an xã phải lập biên bản hành chính đối với bạn sau đó báo cáo với bên cảnh sát giao thông để tiếp tục xử lý.

Về độ tuổi tham gia giao thông thì theo quy định của luật giao thông đường bộ không quy định độ tuổi cụ thể mà còn căn cứ vaò phương thức và điều kiện điều khiển các loại phương tiện khác nhau.

5. Kiểm tra hành chính phương tiện tham gia giao thông ?

Trong quá trình tham gia giao thông tôi bị csgt dừng phương tiện nói là kiểm tra hành chính . Tôi đưa xe vào khu vực kiểm tra thì có 1 anh mặc dân sự như tôi ra yêu cầu xuất trình giấy tờ. Tôi có hỏi anh đó là ai mà yêu cầu kiểm tra giấy tờ của tôi. Anh ấy nói anh ấy là công an. Tôi có nói là anh không có quyền kiểm tra tôi . Xin hỏi luật sư mấy người dân sự đó là ai mà có quyền kiểm tra?
Tôi xin cảm ơn!
-Lập

Trả lời:

Thông tư Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông quy định về tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang như sau:

Điều 12. Các trường hợp được dừng phương tiện

1. Việc dừng phương tiện phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) An toàn, đúng quy định của pháp luật;

b) Không làm cản trở đến hoạt động giao thông;

c) Khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau:

a) Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ;

b) Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên;

c) Thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của Trưởng phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên;

d) Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

đ) Tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì Công an được phép mặc thường phục để làm việc. Tuy nhiên, việc Công an mặc thường phục phải đáp ứng các điều kiện quy định như trên. Nếu không đảm bảo điều kiện thì sẽ không có thẩm quyền kiểm tra hành chính đối với người dân.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực giao thông vui lòng trao đổi trực tiếp với: Tổng đài tư vấn pháp luật giao thông đường bộ, gọi: 1900.6162 đội ngũ luật sư sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc nhanh nhất.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật giao thông - Công ty Luật Minh Khuê