1. Thẩm quyền xây dựng phê duyệt kế hoạch tự đánh giá trường mầm non

Kế hoạch tự đánh giá cho trường mầm non là một quá trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chặt chẽ từ các bên liên quan. Theo quy định của Công văn 5942/BGDĐT-QLCL năm 2018, quy trình tự đánh giá được phân thành bảy bước cụ thể, trong đó bước thứ hai là "Lập kế hoạch tự đánh giá". Kế hoạch tự đánh giá không chỉ đơn thuần là một tài liệu văn bản mà còn là cơ sở, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai quy trình tự đánh giá một cách có hiệu quả. Theo quy định, kế hoạch này được xây dựng bởi Hội đồng tự đánh giá, tổ chức có trách nhiệm chính trong việc thực hiện quá trình tự đánh giá. Trách nhiệm quan trọng nhất trong việc xây dựng kế hoạch tự đánh giá thuộc về Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá. Ông hoặc bà không chỉ là người đứng đầu của Hội đồng mà còn là người chịu trách nhiệm cuối cùng về tính khả thi và hiệu quả của kế hoạch. Trước khi được triển khai, kế hoạch này cần phải được ông hoặc bà phê duyệt một cách cẩn thận, đảm bảo rằng nó phản ánh đúng bản chất và mục tiêu của quá trình tự đánh giá.

Kế hoạch tự đánh giá phải được thiết kế sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của trường mầm non. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về tình hình thực tế của nhà trường, bao gồm cả các yếu tố như cơ sở vật chất, nguồn lực, và đặc điểm của cộng đồng học sinh và phụ huynh. Một phần quan trọng của kế hoạch là xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của mỗi thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, nhóm thư ký, các nhóm công tác và từng cá nhân. Mỗi người đều phải biết rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, đảm bảo sự hợp tác và hiệu quả trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, kế hoạch cần phải minh bạch và chi tiết, nêu rõ từng hoạt động cần thực hiện, thời gian dự kiến cho mỗi hoạt động, và thời gian dự kiến hoàn thành toàn bộ quá trình. Điều này giúp tránh được sự mơ hồ và không hiệu quả trong triển khai.

Trong quá trình lập kế hoạch, cần phải chú ý đến việc tránh những mục tiêu và chỉ tiêu quá chung chung hoặc mơ hồ. Mỗi hoạt động cần phải được định rõ, phản ánh chính xác các khía cạnh cần đánh giá của trường mầm non và đảm bảo rằng các mục tiêu đề ra là cụ thể và có thể đo lường được. Trong tổng thể, kế hoạch tự đánh giá là bước quan trọng nhất để bắt đầu quá trình tự đánh giá cho trường mầm non. Việc xây dựng một kế hoạch cẩn thận và chi tiết không chỉ giúp đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của quá trình mà còn tạo ra cơ sở vững chắc cho việc thu thập thông tin và phân tích kết quả sau này. Vì vậy, vai trò của kế hoạch tự đánh giá không thể phủ nhận trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường mầm non.

 

2. Quy định hội đồng tự đánh giá gồm những ai?

Hội đồng tự đánh giá trường mầm non là một cơ quan quan trọng trong việc đánh giá và cải thiện chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non. Tuy nhiên, việc quyết định và thành lập Hội đồng này không phải là một quá trình đơn giản mà đòi hỏi sự chủ động và phối hợp từ nhiều bên. Theo hướng dẫn trong Công văn 5942/BGDĐT-QLCL năm 2018, việc thành lập Hội đồng tự đánh giá được quyết định bởi Hiệu trưởng của trường mầm non. Đây là quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng để đảm bảo rằng quá trình tự đánh giá được thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Quyết định này đồng thời cũng áp dụng các quy định về số lượng thành viên và thành phần tham gia Hội đồng tự đánh giá, theo quy định tại Điều 24 của Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.

Một khi đã quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, Hiệu trưởng cần xác định số lượng thành viên và các vị trí trong Hội đồng này. Theo quy định cụ thể, Hội đồng tự đánh giá trường mầm non cần có ít nhất 07 thành viên. Các vị trí trong Hội đồng bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên. Chủ tịch là Hiệu trưởng của trường, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng. Thư ký thường là tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng hoặc một giáo viên có năng lực tại nhà trường. Các ủy viên bao gồm đại diện từ Hội đồng trường (hoặc Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng, đại diện từ cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể, cũng như các đại diện của giáo viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tự đánh giá cũng được quy định một cách cụ thể trong Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng, phân công nhiệm vụ, lập kế hoạch tự đánh giá và chỉ đạo quá trình thu thập, xử lý, phân tích thông tin. Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng cũng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các ủy viên cũng phải thực hiện công việc được phân công và chịu trách nhiệm về công việc của mình.

Hơn nữa, Hội đồng tự đánh giá cũng được ủy quyền và có quyền tự quyết định về việc triển khai các hoạt động tự đánh giá và đưa ra các biện pháp cải thiện chất lượng giáo dục tại nhà trường. Họ có thể lập kế hoạch, thu thập và phân tích thông tin, viết báo cáo và công bố kết quả của quá trình tự đánh giá. Nếu cần thiết, Hội đồng cũng có thể đề nghị Hiệu trưởng thuê chuyên gia tư vấn để hỗ trợ trong quá trình này. Tóm lại, việc thành lập và hoạt động của Hội đồng tự đánh giá trường mầm non đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Đây là một quy trình cần sự chủ động và phối hợp từ nhiều bên để đạt được hiệu quả cao nhất.

 

3. Có thể điều chỉnh kế hoạch khi trong quá trình thực hiện Kế hoạch tự đánh giá trường mầm non phát sinh vấn đề chưa phù hợp không?

Trong quá trình triển khai Kế hoạch tự đánh giá của một trường mầm non, việc xảy ra các vấn đề không phù hợp là điều không thể tránh khỏi. Nhưng quan trọng là cách chúng ta đối phó và giải quyết những vấn đề này một cách linh hoạt và hiệu quả. Theo hướng dẫn trong tiểu mục 2 của Mục I, Phần I của Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL năm 2018, chúng ta được hướng dẫn rõ ràng rằng trong quá trình thực hiện Kế hoạch Tự đánh giá (TĐG), nếu xuất hiện những vấn đề không phù hợp, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện việc điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thực hiện điều chỉnh và bổ sung này một cách cẩn thận và có kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta cần xác định rõ nguyên nhân gây ra vấn đề và đánh giá tác động của nó đến quy trình tự đánh giá. Sau đó, chúng ta có thể đề xuất các biện pháp cụ thể để khắc phục vấn đề. Cần phải đảm bảo rằng các điều chỉnh và bổ sung được thực hiện sao cho không làm ảnh hưởng đến tính logic và toàn vẹn của Kế hoạch TĐG ban đầu.

Một yếu tố quan trọng khác là việc thông báo và tương tác với tất cả các bên liên quan. Trong quá trình điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch, chúng ta cần thông báo cho tất cả các bên liên quan như các cơ quan quản lý giáo dục, cộng đồng phụ huynh, và các nhà giáo. Việc này giúp tạo ra sự minh bạch và sự tin tưởng từ các bên liên quan và đồng thời cũng giúp chúng ta nhận được sự hỗ trợ và đề xuất từ họ. Cuối cùng, sau khi thực hiện điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch, chúng ta cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện. Việc này giúp chúng ta đảm bảo rằng các vấn đề không phù hợp đã được giải quyết một cách hiệu quả và Kế hoạch TĐG đang được triển khai một cách nhất quán và chính xác.

Xem thêm >>> Quy định về Điều lệ Trường Mầm non cập nhật mới nhất năm 2023

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc cần tư vấn về các quy định pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ. Để giải quyết mọi thắc mắc của quý khách một cách nhanh chóng và tốt nhất, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn.