1. Thay đổi tên cho con sau khi ly hôn có cần sự đồng ý của chồng không ?

Thưa Luật Sư! Hiện tôi có một vấn đề cần luật sư tư vấn ạ, Tôi và chồng hiện đã ly hôn và có 1 cậu con trai 4 tuổi. Do mọi người tư vấn đề có liên quan một chút về mệnh số, nên tôi muốn thay đổi tên cho cháu. Nhưng tôi không biết có cần sự đồng ý của chồng tôi hay không ?
Xin LS tư vấn a. Chân thành cám ơn.

Thay đổi tên cho con sau khi ly hôn có cần sự đồng ý của chồng không ?

Hướng dẫn thủ tục đổi tên cho con khi hai vợ chồng đã ly hôn, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Điều 27. Quyền thay đổi họ
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:
a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;
b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;
c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;
d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;
đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;
g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;
h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.
Điều 28. Quyền thay đổi tên
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ

>> Như vậy, cả vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ nhất định đối với con của mình kể cả khi quan hệ hôn nhân chấm dứt. Lúc này, chồng hoặc vợ là người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn, nhưng quyền và nghĩa vụ của chồng hoặc vợ đối với con không thay đổi và được pháp luật thừa nhận, cả cha và mẹ đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với con của mình. Vì vậy, trường hợp yêu cầu thay đổi họ cho con của chị từ họ cha sang họ mẹ phải được sự thỏa thuận, đồng ý của cả người chồng.

>> Xem thêm:  Có được đổi tên đệm khi đã 30 tuổi không ? Đổi tên cho con 9 tuổi có cần sự đồng ý của chồng ?

2. Tư vấn thủ tục đổi họ tên cho con khi đã ly hôn ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Năm 2010 tôi kết hôn, sau đó có 1 con trai. Năm 2013 tôi ly hôn, tòa án giải quyết cho tôi được nuôi con và chồng tôi phải trợ cấp 1triệu/tháng để nuôi con. Sau khi thực hiện được và tháng thì chồng tôi không nuôi nữa. Tôi đã gửi đơn đến Thi hành án điạ phương và anh ta thi hành được vài tháng, sau đó bỏ việc đi làm nơi khác. Hiện nay anh ta không nuôi con và cơ quan thi hành án cũng không thi hành được.

Nay tôi muốn nhờ luật sư tư vấn cho tôi 2 vấn đề:

1. Thứ nhất tôi muốn đổi họ cho con sang họ mẹ thì tôi cần làm gì?

2. Thứ hai là tôi muốn làm thủ tục cho con cho em trai của tôi nuôi thì có những thủ tục nào?

Tôi xin chân thành cảm ơn!!

Người gửi: L.N.L

Đổi họ tên cho con khi đã ly hôn ?

Luật sư tư vấn dân sự, hộ tịch về đổi tên cho con, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thư mục tư vấn của công ty luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Thủ tục đổi họ cho con sang họ mẹ

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 27. Quyền thay đổi họ
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:
a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;
....

Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch căn cứ Điều 27 Luật hộ tịch 2014:

Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Như vậy, con bạn hiện dưới 14 tuổi nên bạn cần đến Ủy ban nhân dân xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để làm thủ tục thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ.

2. Trình tự, thủ tục để em trai bạn nhận con bạn làm con nuôi:

- Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi được quy định tại Điều 9 Luật nuôi con nuôi 2010:

"Điều 9. Thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

3. Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài."

- Hồ sơ của người nhận con nuôi được quy định tại ĐIều 17 Luật nuôi con nuôi 2010 :

"Điều 17. Hồ sơ của người nhận con nuôi

Hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có:

1. Đơn xin nhận con nuôi;

2. Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

3. Phiếu lý lịch tư pháp;

4. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

5. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này."

- Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước được quy định tại Điều 18 Luật nuôi con nuôi 2010:

"Điều 18. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước

1. Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước gồm có:

a) Giấy khai sinh;

b) Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

c) Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

d) Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân sự;

đ) Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

2. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng."

- Việc nộp hồ sơ nhận nuôi con nuôi được quy định tại Điều 19 Luật nuôi con nuôi 2010:

"Điều 19. Nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi

1. Người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú.

2. Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ."

Như vậy, để em trai bạn có thể nhận con trai 1 tuổi của bạn làm con nuôi thì em trai bạn cần nộp hồ sơ của người nhận con nuôi (hồ sơ của em trai bạn) và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi (hồ sơ của con trai bạn) gồm các giấy tờ theo quy định tại các điều 17 và Điều 18 Luật nuôi con nuôi 2010 đã trích dẫn ở trên đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi em trai bạn thường trú hoặc nơi con trai bạn thường trú để được giải quyết việc nhận nuôi con nuôi. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, việc nhận nuôi con nuôi sẽ được giải quyết.

>> Xem thêm:  Thủ tục đổi tên cho con từ họ của cha sang họ của mẹ ? Vợ đổi tên con có cần sự đồng ý của chồng ?

3. Thủ tục thay đổi họ cho con riêng sau khi đã ly hôn với chồng cũ ?

Chào Luật sư Minh Khuê! Vợ tôi đã ly hôn, cô ấy gặp tôi và chung sống với nhau sinh ra 1 cháu gái trước kết hôn nay chúng tôi đã kết hôn , lúc đi làm giấy khai sinh cho bé thì vợ tôi lại khai họ của người chồng cũ để được nhập khẩu vào nhà của anh ấy sau này cho bé đi học, lúc đó hộ khẩu chúng tôi ở quê. Đây là sự suy nghĩ nông cạn của vợ tôi, là 1 sai lầm.

Nay tôi muốn làm lại giấy khai sinh đổi lại họ con gái của tôi qua họ tôi. Người chồng cũ của vợ tôi họ đồng ý và ủng hộ tôi không có sự tranh chấp nào con gái tôi đã vào lớp 1.

Vậy xin hỏi luật sư Minh Khuê: Tôi có đổi họ con gái của tôi qua họ của tôi được không? Cần làm những thủ tục như thế nào xinh luật sư Minh Khuê Tư vấn cho ?

Dạ xin cảm ơn thật nhiều !

Luật sư tư vấn:

Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi họ như sau:

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

Căn cứ theo quy định trên, bạn có quyền thay đổi họ cho con sang họ của mình nếu có chứng cứ chứng minh quan hệ cha con ( xét nghiệm ADN) , tức là bạn cần phải làm thủ tục cha nhận con trước sau đó mới có thể làm thủ tục cải chính hộ tịch cho con. Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch 2014 quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Hồ sơ cải chính hộ tịch gồm các giấy tờ như sau:

- Tờ khai ( theo mẫu) tại Ủy ban nhân dân xã

- Bản chính giấy khai sinh của con bạn.

- Các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc thay đổi. ( giấy xét nghiệm ADN, giấy xác nhận quan hệ cha con,...)

Hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh cho con bạn trước đây.

>> Xem thêm:  Đổi tên cho con khi trùng tên với người thân ? Chi phí thay đổi họ tên hết bao nhiêu tiền ?

4. Hướng dẫn việc đổi tên cho con sau khi ly hôn ?

Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi và chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn, hiện con tôi được 4 tháng tuổi. Vậy ly hôn xong tôi muốn đổi tên khác cho con tôi có được hay không? Còn điều kiện cấp dưỡng sẽ được giải quyết như thế nào?
Tôi xin trân thành cám ơn!
Người gửi: Ellyanh Nguyen

Đổi tên cho con sau khi ly hôn ?

Luật sư tư vấn luật Hôn nhân gia đình trực tuyến gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Thứ nhất, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch:

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.”

Theo đó, việc thay đổi họ,chữ đệm, tên cho con dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cả cha, mẹ. Thông tin bạn cung cấp, con bạn dưới 3 tuổi nên nếu bạn muốn thay đổi họ tên cho con phải có sự đồng ý của cha đứa bé và được thể hiện rõ trong Tờ khai.

Lưu ý: việc thay đổi họ tên cho con phải xuất phát từ quyền và lợi ích hợp pháp của con bạn và việc thay đổi họ không được gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, nhân phẩm, tinh thần của người khác và phải có lý do chính đáng.

Do vậy, để thay đổi họ tên cho con bạn thực hiện thủ tục sau đây:

Bạn chuẩn bị hồ sơ nộp tại UBND cấp xã, phường (trường hợp con dưới 14 tuổi) hoặc UBND cấp quận, huyện (trường hợp con từ đủ 14 tuổi trở lên) . Thời gian giải quyết trong 3 ngày làm việc, hoặc kéo dài nhưng không quá 5 ngày. Khi đi nộp hồ sơ bạn phải mang sổ hộ khẩu theo để xuất trình với cán bộ tư pháp.

Hồ sơ (01 bộ):

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính ( theo mẫu).

- Giấy khai sinh của con (bản chính).

- CMND/ hộ chiếu và hộ khẩu của người có yêu cầu (bản sao chứng thực).

Căn cứ Khoản 2 Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình 2014: “Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con”. Theo đó, việc cấp dưỡng của chồng bạn, đây là nghĩa vụ phải thực hiện khi không trực tiếp nuôi dưỡng con. Chi phí cấp dưỡng sẽ căn cứ vào phí sinh hoạt chung của con trên địa bàn bạn và con đang sinh sống. Tuy nhiên, người chồng có thể không phải cấp dưỡng cho con nếu như bạn từ chối. Trân trọng cám ơn!

>> Xem thêm:  Quy định mới về việc đổi tên trên giấy khai sinh ? Cách thay đổi tên đệm trong chứng minh thư ?

5. Hướng dẫn thủ tục đổi tên cho con sau khi ly hôn theo quy định mới nhất ?

Em chào luật sư em tên là Phương. Em kết hôn năm 2015. Đến 23/3/2016 em sinh cháu Lê Doãn Quang Dũng và nhờ bà nội đi khai sinh cho cháu. Năm 2017 em và chồng ly hôn. Bây giờ em muốn đổi tên của cháu thành: Lê Quang Dũng trên cơ sở đã được bố cháu đồng ý. Vậy, luật sư cho em hỏi em có đổi tên cho cháu được không? Nếu đổi được thì em cần những thủ tục giấy tờ gì?
Em xin chân thành cảm ơn.

Luật sư trả lời:

Việc đổi từ: Lê Doãn Quang Dũng thành Lê Quang Dũng có thể thấy là việc thay đổi phần họ của cá nhân.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền thay đổi họ trong các trường hợp sau đây:

Điều 27: Quyền thay đổi họ

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

Trong trường hợp này vì cả bố và mẹ đều thống nhất để thay đổi thông tin hộ tịch cho con nên thủ tục sẽ được tiến hành như sau:

Nộp tờ khai thay đổi, cải chính hộ tịch (có sự đồng ý của bố và mẹ đứa trẻ)

Bản chính giấy khai sinh của trẻ

Thẩm quyền giải quyết: UBND xã phường nơi đăng ký khai sinh trước đây thực hiện

>> Xem thêm:  Làm giấy khai sinh, đổi tên cho con thực hiện ở đâu ? Thủ tục thay tên, đổi họ làm như thế nào ?

6. Tư vấn phân chia tài sản chung, đổi tên cho con và vấn đề hộ khẩu sau khi ly hôn ?

Công ty luật Minh Khuê tư vấn về những vấn đề liên quan sau ly hôn như: Tách hộ khẩu, thay đổi tên cho con, định cư cho con ở nước ngoài và phân chia tài sản khi ly hôn... theo quy định của pháp luật hiện hành ?

Đổi tên cho con sau khi ly hôn ?

Tư vấn thủ tục đổi tên cho con sau khi ly hôn

Trả lời:

Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện tại vợ tôi có đã ly hôn với chồng và có chung 1 con, nay tôi là cha dượng , tôi muốn đổi lại họ cho con tôi. Tôi phải làm thế nào?

Điều 27. Quyền thay đổi họ (Bộ luật dân sự 2015)

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

Theo đó, nếu bạn muốn đổi họ cho con riêng của vợ bạn sang họ của bạn thì không được phép. Nếu bạn muốn đổi họ cho con riêng của vợ bạn theo họ của vợ bạn , con từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của cháu thì vợ bạn cần làm những thủ tục như sau:

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch (Luật hộ tịch năm 2014Văn bản hợp nhất số 03/VBHN- VPQH hợp nhất Luật cư trú).

Xin chào luật sư! Giờ tôi muốn hộ khẩu của tôi hiện tại tôi nhập hộ khẩu bên vợ , giờ tôi muốn cắt ra nhưng vợ tôi không cho cắt vì hai vợ chồng tôi đang chờ toà án giải quyết ly hôn. Vậy phải làm thế nào?

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, bạn muốn tách hộ khẩu ra khỏi hộ khẩu bên vợ thì phải được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản. Khi đến tách sổ hộ khẩu, bạn phải làm thủ tục xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ . Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thưa luật sư, Vợ chồng tôi có làm hồ sơ vay vốn ngân hàng nhưng khi ngân hàng giải ngân thì tôi không được biết. Bây giờ vợ chồng tôi đang chuẩn bị ly hôn và chồng tôi đòi bán nhà trả nợ số tiền vay vốn ngân hàng mà số tiền đó lại do một mình chồng tôi chi tiêu. Vậy tôi hỏi luật sư số tiền đó tôi có phải chịu trách nhiệm không ?

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng (Luật hôn nhân và gia đình 2014)

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Theo đó, Vợ chồng bạn có làm hồ sơ vay vốn ngân hàng , vợ chồng bạn vẫn đang trong thời kỳ hôn nhân do đó phải cùng nhau chịu trách nhiệm về số nợ đã vay.

Thưa luật sư, Tôi đã ly hôn khoảng hơn 3 năm, con tôi được 10 tuổi. Theo quyết định toà án thì giao quyền nuôi con cho tôi, cha đứa bé không cấp dưỡng. Hiện nay tôi chuẩn bị kết hôn với Việt khiều Canada . Vậy con tôi có được theo mẹ sang định cư canada không mà không cần sự đồng ý của cha cháu?

Theo khoản 2 điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Vì vậy, việc đưa trẻ em ra nước ngoài để có điều kiện tốt hơn về giáo dục, y tế là một việc làm phù hợp pháp luật. Hơn nữa, pháp luật Việt Nam quy định việc xuất cảnh của trẻ em dưới 14 tuổi chỉ cần có giấy tờ xác nhận có sự đồng ý của bố hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp. Do đó, trong trường hợp này, chị hoàn toàn có quyền đưa con ra nước ngoài mà không cần có sự đồng ý của anh.

Mặt khác,Về nguyên tắc người có quyền nuôi con được phép mang con ra nước ngoài không phải xin ý kiến của người kia, trừ trường hợp việc đó không đảm bảo được quyền lợi của cháu. Các bên có quyền khởi kiện ra tòa về vấn đề này và tòa có thể quyết định thay đổi người nuôi con, giao con cho người ở Việt Nam.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thay đổi tên chữ đệm trong giấy kết hôn làm thế nào ? Có được thay đổi tên cho con theo phong thủy ?