1. Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi họ, thay đổi tên cho con?

Thưa luật sư, xin luật sư cho biết thay đổi tên khai sinh cho người dưới 2 tuổi thì cần tới cơ quan cấp nào, mất bao nhiêu ngày, và lệ phí mất bao nhiêu tiền.
Xin luật sư cho biết luật hộ tịch năm 2014 mới áp dụng thì thay đổi tên khai sinh có được cấp giấy khai sinh mới không?
Cảm ơn!

Trả lời:

1. Về cơ quan có thẩm quyền:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Hộ tịch năm 2014 thì:

"Điều 7. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 3 của Luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;"

Vậy, đối với trường hợp con của bạn dưới 2 tuổi thì khi thực hiện việc thay đổi tên cho con bạn phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trước đây đăng ký khai sinh cho con để thực hiện thủ tục cải chính.

Về thời gian giải quyết:

Theo quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014:

"Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc."

Vậy, thời gian để giải quyết là 03 ngày, trường hợp cần xác minh thì tối đa 06 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân nhận được đầy đủ giấy tờ.

Về lệ phí:

Theo quy định tại mục b.1 khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thì trường hợp cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi thì được miễn phí tiền lệ phí thực hiện.

2. Đổi họ của con từ họ cha sang họ mẹ?

Chào luật sư, em muốn hỏi về vấn đề đổi họ cho con khi không có giấy tờ kết hôn. Năm 2015, em đi đăng ký khai sinh cho con nhưng lúc đó em và bạn trai không có giấy kết hôn, con em vẫn theo họ cha được. Đến nay con em đã 2 tuổi 11 tháng và em là người nuôi con không có cấp dưỡng từ bạn trai, giờ em và bạn trai ai cũng có gia đình riêng.
Bây giờ em muốn thay đổi giấy khai sinh cho con theo họ mẹ (mẹ đơn thân) và lý do "tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc" phải viết như thế nào ạ ?
Xin luật sư tư vấn giúp em, chân thành cảm ơn.
- Hồ Thị Kim Hiếu

Trả lời:

Theo Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 27. Quyền thay đổi họ

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó....“.

Theo đó, việc thay đổi họ cho con dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cả cha, mẹ và được thể hiện rõ trong Tờ khai. Do đó, khi bạn muốn thay đổi họ cho con thì cần phải được sự đồng ý của người cha bằng văn bản.

Vì hai người chưa có đăng ký kết hôn nên người cha phải tiến hành thủ tục nhận cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn thành việc đang ký nhận cha, mẹ, con bạn có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh của con thay đổi họ cho con bạn từ họ cha sang họ mẹ.

Bạn cần nộp giấy tờ sau:

+) Tờ khai đăng ký việc thay đổi hộ tịch (theo mẫu), trong đó có thể hiện sự đồng ý của bạn và chồng cũ về việc thay đổi họ cho con;

+) Bản chính giấy khai sinh của con;

+) Các giấy tờ làm căn cứ cho việc thay đổi (chứng minh nhân dân , sổ hộ khẩu…).

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

3. Nghĩa vụ cấp dưỡng và quyền đổi họ cho con chưa thành niên?

Kinh chào công ty Luật Minh Khuê, em đang có thắc mắc cần luật sư giúp đỡ như sau: Em và chồng ly hôn vào ngày 30/12/ 2014, em được Tòa cho nuôi dưỡng con, con em mới tròn 3 tuổi, chu cấp hàng tháng Tòa quyết định chồng em cấp dưỡng 1 tháng là 1,5triệu đến khi con tròn 18 tuổi. Nhưng đến nay chồng em luôn cố tình chứng minh là không có công ăn việc làm để trốn tránh trách nhiệm cấp dưỡng.

Ngày 23/3/2016 em đã trực tiếp nộp đơn yêu cầu lên cục thi hành án dân sự thành phố vũng tàu và đến sáng ngày 02/6/2016 em tới cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu hỏi về việc sẽ giải quyết như thế nào với trường hợp trên thì họ trả lời là đã ủy thác cho cục thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa giải quyết vấn đề này cho em vì chồng em đang cư trú tại thị xã Bà Rịa. Nhưng đến chiều ngày 02/6/2016 em có tới cục thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa và gặp anh Thanh và anh Thanh này có hỏi em là chồng em có công ăn việc làm không? có tài sản không?

Em trả lời anh Thanh là em không biết. A Thanh nói nếu vậy thì không có gì lấy đâu mà thi hành đây chính vì lý do anh Thanh trả lời như vậy nên hôm nay buộc em phải viết đơn xin giải quyết đơn yêu cầu của em và gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện tới cho cục thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa nhận và trả lời cho em thỏa đáng. chứ không phải mỗi lần em tới nói bằng miệng rồi bắt em đi về họ sẽ giải quyết cho em nhưng anh thấy đó có giải quyết cho em đâu. Nội dung đơn của em viết có nhấn mạnh: Theo tôi được biết chồng em cố tình trốn tránh trách nhiệm nên làm đủ mọi cách chứng minh là mình không có công ăn việc làm và viện đủ mọi lý do gì đó…. do đó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa không có cơ sở bắt buộc Ông chồng em phải thực hiện theo bản án trên. Chính vì lý do này nên buộc tôi phải viết đơn yêu cầu nhờ đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa có biện pháp với ông chồng tôi. Nay tôi làm đơn này yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa giải quyết và trả lời văn bản cho tôi được biết để tôi có cở sở chứng minh là ông chồng tôi cố tình không thực hiện theo bản trên và buộc lòng tôi phải gởi đơn lênTòa án nhân dân Thành Phố Vũng Tàu giải quyết một lần nữa. Rất mong được sự quan tâm và giúp đỡ Chi Cục thi hành án dân sự Thành Phố Bà Rịa xem xét giải quyết sớm cho tôi. Xin chân thành cảm ơn.

Em muốn hỏi: Tòa ra quyết định cấp dưỡng như vậy mà chồng em cố tình không thực hiện thì em có quyền gửi đơn lên Tòa án khi em có cơ sở của bên chi cục thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa trả lời cho em và kèm theo là đơn lên Tòa án giải quyết một lần nữa là hủy bản án không cần cấp dưỡng cho con em và từ nay chồng em sẽ không có liên quan về quyền hạn và trách nhiệm với con nữa, chồng em từ nay cũng không được phép tới thăm con và nếu em không còn sống thì con em sẽ do bên ngoại và dì quản lý. Sau khi em làm xong thủ tục em sẽ đổi họ cho con em hợp pháp vì chồng em lăng nhăng nên em không muốn con mang họ bố và con em còn 1 năm nữa là 6 tuổi, em không muốn sau này rắc rối về bằng cấp khi đổi họ, em muốn luật sư giải đáp là em có được tự ý đổi họ cho con không, và nếu có thì căn cứ vào đâu?

Em xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 2 Điều 82 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn: “Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.”

Theo quy định tại Điều 119 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 số 52/2014/QH13 quy định về Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng:

“1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó”.

Như vậy, sau khi người chồng có nghĩa vụ cấp dưỡng không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình đối với con, bạn có quyền yêu cầu Tòa án nơi chồng cũ cư trú hoặc đang làm việc buộc việc anh ấy không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Hoặc bạn có thể báo lên Hội phụ nữ, các cơ quan quản lý nhà nước về gia đình và trẻ em để những cơ quan tổ chức này đứng ra yêu cầu Tòa án buộc chồng cũ của bạn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng.

Trong trường hợp người có nghĩa vụ không chịu thi hành theo bản án, quyết định của Tòa, thì bạn có quyền làm đơn để yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện việc cưỡng chế thi hành bản án, quyết định của Tòa đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Trong tình huống của bạn, nếu chồng bạn chứng minh rằng anh ta không có việc làm thì với trường hợp này, anh ta có thể thỏa thuận với bạn lại về mức cấp dưỡng hoặc phương thức cấp dưỡng, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ giải quyết.

Trong trường hợp chồng bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng thì có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự như sau:

Xử phạt hành chính: Xử phạt hành vi không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng không được quy định trực tiếp trong văn bản pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 52 Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự thì hành vi “Không thực hiện công việc phải làm … theo bản án, quyết định” của tòa án có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng. Như vậy, trong trường hợp đã có bản án, quyết định của tòa buộc 1 người phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng mà người đó không thực hiện thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định nêu trên.

Xử lý trách nhiệm hình sự: Theo quy định tại Điều 152 Luật hình sự năm 2015“Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 380 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”.

Về yêu cầu của bạn đòi Tòa án hủy bản án cũ và yêu cầu Tòa tuyên không cho chồng có trách nhiệm và nghĩa vụ với con nữa. Về yêu cầu này, căn cứ theo khoản 2, Điều 83, Luật hôn nhân gia đình năm 2014 số 52/2014/QH13 quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau: "Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con." Như vậy, với quy định trên, chị không có quyền đưa ra yêu cầu buộc chồng chị không được trông nom, chăm sóc, hay có nghĩa vụ trách nhiệm với con.

Về yêu cầu đổi họ của con từ họ cha sang họ mẹ:

Về điều kiện đổi họ cho con: Theo quy định tại Điều 27 của Bộ luật dân sự 2015 thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong trường hợp sau đây:

Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

- Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

- Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Tuy nhiên, phải đáp ứng thủ tục tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hộ tịch tại Điều 7 Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Cũng theo Nghị định này thì đối với việc thay đổi họ, tên, cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai.

Như vậy, việc thay đổi họ tên cho con phải có sự đồng ý của các cha và mẹ, đối với quan hệ hôn nhân giữa hai vợ chồng đã chấm dứt, chồng hoặc vợ làngười không trực tiếp nuôi con sau ly hôn, nhưng quyền và nghĩa vụ của chồng hoặc vợ đối với con không thay đổi và được pháp luật thừa nhận, cả cha và mẹ đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với con của mình. Vì vậy, trường hợp yêu cầu thay đổi họ cho con của bạn từ họ cha sang họ mẹ phải được sự thỏa thuận, đồng ý của cả cha và mẹ.

4. Có đổi họ của con theo họ của bố dượng được không?

Xin chào Luât sư Minh Khuê. Tôi có vài thắc mắc nếu không phiền xin công ty hãy giúp tôi giải đáp. Chuyện là vầy, tôi có một đứa con gái riêng sinh 2008 . Và cha đứa bé đã bỏ tôi đi khi tôi sinh bé. Nên giấy khai sinh của bé mang họ mẹ và không cha.

Năm 2013 tôi gặp được người đàn ông tốt đã lo cho mẹ con tôi và thương yêu con tôi lắm, tôi và anh ấy đã tổ chức lễ cưới và xong thủ tục đăng kí kết hôn hợp pháp. Và vợ chồng chúng tôi có mua được căn nhà chung cư. Nay chồng tôi đang làm thủ tục nhập hộ khẩu cho gia đình gồm tôi và con tôi. Nay tôi có thắc mắc là chồng tôi muốn đổi họ cho con tôi. Từ họ của tôi sang họ của anh ấy được không. Và khi làm xong hộ khẩu ( vì giờ chồng tôi vẫn chưa làm xong hộ khẩu) chồng tôi là chủ hộ thì trang ghi tên của bé trong sổ hộ khẩu có bị ghi là con nuôi hay con riêng của vợ không ?

Chúng tôi không muốn để bé biết anh là cha nuôi . Có cách nào không cho bé biết mình là con nuôi trên giấy tờ được không vì vợ chồng chúng tôi rất thương bé. Không muốn để cho bé tuổi thân về sau này ?

Tôi xin chân thành cám ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Thứ nhất, về điều kiện thay đổi họ cho con

Điều 27 Bộ luật dân sự số 33/2015/QH11 quy định về Quyền thay đổi họ như sau:

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định....

=> Như vậy, bạn được thay đổi họ của con theo họ cha dượng.

Thứ hai, về thủ tục thay đổi họ cho con

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch thì UBND xã, phường nơi đăng ký khai sinh của con sẽ có thẩm quyền thay đổi, cải chính họ, tên cho con trong giấy khai sinh.

Thủ tục thay đổi họ cho con cụ thể như sau:

Về hồ sơ:

-Đơn (tờ khai) xin thay đổi, cải chính họ, tên cho con (theo mẫu ở UBND phường, xã).

- Giấy khai sinh bản chính của con.

- Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu (bản sao chứng thực).

- Các giấy tờ khác liên quan đến việc thay đổi, cải chính họ, tên cho con.

-Thứ ba, Về việc ghi tên con trong sổ hộ khẩu:

Theo quy định tại khoản 3 điều 15 Thông tư số 36/2014/TT-BCA như sau :

3. Các trang nhân khẩu có quan hệ với chủ hộ: Ghi theo cách ghi của trang chủ hộ. Mục quan hệ với chủ hộ thì ghi rõ như: Ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cháu ruột. Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu thì ghi theo mối quan hệ thực tế.

=>Như vậy, trong hộ khẩu phần con riêng của bạn sẽ được ghi là con nên bạn không cần phải lo về vấn đề này nhé.

5. Cá nhân thay đổi họ tên có làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ trước đó không?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ ?=
(Thanh Mai, Hải Dương).

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị đinh 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì một trong những phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch là “Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.”.

Những “lý do chính đáng” để thay đổi họ, tên, chữ đệm được quy định tại Điều 27, Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015 cụ thể:

Điều 27. Quyền thay đổi họ

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định......

Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định....

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai (theo mẫu quy định),

- Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch;

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Cũng theo quy định tại khoản 3 Điều 27, Điều 28 BLDS thì “Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ”. Do vậy, những bằng cấp trước đây của bạn vẫn còn giá trị, quy định tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về giá trị pháp lý của giấy tờ hộ tịch.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê