1. Các khoản trợ cấp BHXH tính theo lương cơ sở 

Căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về các khoản trợ cấp BHXH tính theo lương cơ sở, cụ thể như sau: 

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

- Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

+ Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

+ Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. 

- Mức lương chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

- Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

- Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Các khoản trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) được tính theo mức lương cơ sở. Lương cơ sở là mức lương tối thiểu được xác định bởi cơ quan quản lý nhà nước và được sử dụng làm cơ sở để tính các khoản trợ cấp BHXH. Cụ thể, các khoản trợ cấp BHXH được tính dựa trên một phần trăm (%) của lương cơ sở. Dưới đây là một số khoản trợ cấp BHXH phổ biến và cách tính dựa trên lương cơ sở.

- Trợ cấp thai sản: Trợ cấp này được cung cấp cho phụ nữ mang bầu và sinh con. Mức trợ cấp thường là một phần trăm (%) của lương cơ sở và được trả trong suốt thời gian nghỉ thai sản.

- Trợ cấp bệnh tật: Trợ cấp này áp dụng cho người lao động bị ốm đau, tai nạn hoặc điều trị y tế. Mức trợ cấp thường là một phần trăm (%) của lương cơ sở và được trả trong suốt thời gian người lao động nghỉ việc vì bệnh tật.

- Trợ cấp hưu trí: Đây là trợ cấp được trả cho người lao động khi họ đạt đến tuổi nghỉ hưu. Mức trợ cấp hưu trí cũng được tính dựa trên một phần trăm (%) của lương cơ sở và thời gian đóng BHXH. 

Các khoản trợ cấp khác như trợ cấp tai nạn giao thông, trợ cấp tử vong, trợ cấp thất nghiệp cũng được tính dựa trên lương cơ sở và có các quy định cụ thể về mức trợ cấp tại từng thời điểm và theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Lưu ý rằng mức lương cơ sở có thể thay đổi theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và được điều chỉnh định kỳ. Do đó, để biết chính xác mức lương cơ sở và cách tính các khoản trợ cấp BHXH tại thời điểm hiện tại, bạn nên tham khảo các thông tin mới nhất từ cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc các nguồn tin chính thức tương tự.

 

2. Những lưu ý về các khoản trợ cấp Bảo hiểm xã hội dựa trên lương cơ sở

Khi tính toán các khoản trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) dựa trên lương cơ sở, có một số lưu ý quan trọng sau đây:

- Lương cơ sở: Lương cơ sở là mức lương tối thiểu được xác định bởi cơ quan quản lý nhà nước. Điều này có nghĩa là mức lương cơ sở có thể thay đổi theo thời gian và quy định của quốc gia mà bạn muốn tìm hiểu. Vì vậy, để tính toán đúng các khoản trợ cấp BHXH, bạn cần biết mức lương cơ sở hiện tại.

- Phần trăm trợ cấp: Các khoản trợ cấp BHXH thường được tính dựa trên một phần trăm (%) của lương cơ sở. Phần trăm này được quy định bởi luật pháp và chính sách của quốc gia và có thể khác nhau cho từng loại trợ cấp. Để tính toán mức trợ cấp chính xác, hãy xác định phần trăm được áp dụng cho từng trợ cấp cụ thể. 

- Thời gian áp dụng: Các khoản trợ cấp BHXH thường được trả trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian này có thể được quy định bởi luật pháp và chính sách quốc gia và có thể khác nhau cho từng loại trợ cấp. Hãy chắc chắn kiểm tra và hiểu rõ thời gian áp dụng của từng khoản trợ cấp để tính toán và nhận được trợ cấp đầy đủ.

- Điều kiện đủ các điều kiện để được hưởng trợ cấp: Để được hưởng các khoản trợ cấp BHXH, người lao động thường phải đáp ứng các điều kiện đủ điều kiện thì mới được hưởng các loại trợ cấp. Các điều kiện này có thể bao gồm thời gian đóng BHXH, thời gian làm việc và các yêu cầu khác có liên quan. Điều kiện đủ điều kiện có thể khác nhau cho từng loại trợ cấp, vì vậy hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các yêu cầu để đáp ứng và đủ điều kiện để nhận trợ cấp.

Lưu ý rằng, thông tin chi tiết và cụ thể về các khoản trợ cấp BHXH và cách tính toán có thể thay đổi theo thời gian và quy định của quốc gia bạn đang muốn hướng đến. Vì vậy, hãy liên hệ với cơ quan quản lý Bảo hiểm xã hội hoặc các nguồn thông tin chính thức tương tự để nhận được thông tin mới nhất và đáng tin cậy.

 

3. Ấn định mức trợ cấp BHXH cụ thể thay vì tính theo lương cơ sở như thế nào?

Căn cứ theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (sau đây gọi tắt là Dự thảo) mới nhất thì các khoản trợ cấp BHXH sẽ không tính theo lương cơ sở nữa mà sẽ được quy ra thành một khoản tiền nhất định, cụ thể như sau:

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau một ngày bằng 540.000 đồng.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau sẽ được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 74 của Dự thảo.

- Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi cho mỗi con là 3.600.000 đồng.

Mức trợ cấp một lần khi sinh con, nhận nuôi con nuôi sẽ được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 74 của Dự thảo.

- Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 540.000 đồng.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản sẽ được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 74 của Dự thảo.

- Mức trợ cấp mai táng bằng 18.000.000 đồng.

Mức trợ cấp mai táng quy định tại khoản này được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 74 của Dự thảo.

- Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 900.000 đồng; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.260.000 đồng.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng sẽ được điều chỉnh theo Điều 74 của Dự thảo.

Hiện tại, thông tin về quy định cụ thể và mức trợ cấp Bảo hiểm xã hội được ấn định thay vì tính theo mức lương cơ sở có thể đã có những thay đổi nhất định. Điều này có thể bao gồm các sửa đổi về quy định pháp luật, chính sách BHXH và các điều kiện áp dụng khác có liên quan. Để biết thêm thông tin chi tiết và chính xác nhất về các quy định và mức trợ cấp BHXH hiện hành, bạn nên tham khảo nguồn thông tin từ các cơ quan quản lý BHXH tại quốc gia mà bạn đang muốn tìm hiểu. Các cơ quan BHXH thường cung cấp thông tin cụ thể về các khoản trợ cấp, điều kiện đủ điều kiện, quy định áp dụng và cách tính toán mức trợ cấp. Vì quy định và mức trợ cấp BHXH có thể khác nhau tuỳ thuộc vào quốc gia và thời điểm, hãy tham khảo nguồn thông tin cụ thể và chính thức để có được thông tin chính xác và đáng tin cậy nhất.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề theo quy định mới sẽ ấn định mức trợ cấp BHXH cụ thể thay vì tính theo lương cơ sở. Nếu có vấn đề thắc mắc nào liên quan đến BHXH hay mọi thắc mắc liên quan đến những vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ hotline: 19006162  hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn để được đội ngũ tư vấn viên tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng và kịp thời.

Luật Minh Khuê rất hân hạnh khi được phục vụ quý khách!

Trân trọng!