1. Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế với hàng hoá xuất nhập khẩu?

Theo quy định tại Điều 35 của Thông tư 38/2015/TT-BTC, thời điểm tính thuế và tỷ giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu được quy định như sau:

- Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, và thuế chống trợ cấp (trong thời hạn hiệu lực của Quyết định áp dụng của Bộ trưởng Bộ Công Thương) là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu sẽ được tính dựa trên mức thuế, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế áp dụng tại thời điểm tính thuế.

- Trong trường hợp người nộp thuế kê khai và tính thuế trên tờ khai hải quan giấy trước ngày đăng ký tờ khai hải quan, nhưng có tỷ giá khác với tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan sẽ thực hiện tính lại số thuế phải nộp theo tỷ giá được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai.

- Tỷ giá tính thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

+ Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính vào thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm, trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ hoặc ngày nghỉ. Các tỷ giá này sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng cho việc xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần tiếp theo.

+ Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố, Tổng cục Hải quan sẽ cập nhật tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, thông qua thông tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tỷ giá này sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng cho việc xác định tỷ giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu.

Thông tư 38/2015/TT-BTC được ban hành bởi Bộ Tài chính Việt Nam nhằm quy định chi tiết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, và thuế chống trợ cấp đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu. Điều 35 của Thông tư này tập trung vào thời điểm tính thuế và tỷ giá tính thuế.

Theo quy định, thời điểm tính thuế là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Có nghĩa là thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu sẽ được tính dựa trên thông tin khai báo trên tờ khai hải quan, và các thông số như mức thuế áp dụng, trị giá tính thuế và tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai đó.

Nếu người nộp thuế đã kê khai và tính thuế trên tờ khai hải quan giấy trước ngày đăng ký tờ khai hải quan, nhưng tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký khác với tỷ giá đã sử dụng trong khai báo, thì cơ quan hải quan sẽ điều chỉnh số thuế phải nộp lại dựa trên tỷ giá mới áp dụng tại thời điểm đăng ký.

Để xác định tỷ giá tính thuế, Tổng cục Hải quan phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Tổng cục Hải quan cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào, theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính, vào thời điểm cuối ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm. Tỷ giá này được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử, để áp dụng cho việc xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần tiếp theo.

Đối với những ngoại tệ không được Hội sở chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố, Tổng cục Hải quan sẽ cập nhật tỷ giá dựa trên thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tỷ giá này sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử, để áp dụng cho việc xác định tỷ giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu.

Như vậy, quy định về thời điểm tính thuế và tỷ giá tính thuế trong Thông tư 38/2015/TT-BTC là nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xác định số thuế phải nộp khi xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá, đồng thời đảm bảo sự thống nhất và minh bạch trong việc áp dụng tỷ giá ngoại tệ.

 

2. Thời điểm tính thuế với hàng hoá xuất nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần

Theo quy định tại Điều 36 của Thông tư 38/2015/TT-BTC, thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần có các quy định như sau:

- Đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần để thực hiện việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa nhiều lần, việc khai thuế và tính thuế sẽ được thực hiện theo từng lần thực tế xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan cho từng lần xuất khẩu và nhập khẩu.

- Thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu sẽ được tính dựa trên mức thuế, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế áp dụng tại ngày làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu, dựa trên số lượng thực tế của từng mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu.

- Trong trường hợp hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần đã thực hiện giao nhận hàng trước và sau đó mới đăng ký tờ khai hải quan, việc này sẽ tuân theo quy định tại Điều 93 của Thông tư 38/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trên cơ sở các quy định trên, việc khai thuế và tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần sẽ được thực hiện linh hoạt theo từng lần thực tế xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xác định số thuế phải nộp cho cơ quan hải quan.

 

3. Quy định về Hoạt động thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định cụ thể như thế nào?

Theo quy định tại Điều 97 của Luật Hải quan 2014, quy định về hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu có các nội dung như sau:

- Hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu là quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, báo cáo, phổ biến và lưu trữ thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Đây là nhiệm vụ được Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu là sản phẩm của hoạt động thống kê. Nó bao gồm số liệu thống kê về hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu cùng với bản phân tích số liệu thống kê đó.

- Tổng cục Hải quan có trách nhiệm xuất bản các ấn phẩm thống kê hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Các ấn phẩm này chứa thông tin quan trọng về số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, được công bố và phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công chúng có quan tâm.

Qua hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đảm bảo việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thống kê chính xác, đáng tin cậy về hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Có vai trò quan trọng trong việc phục vụ công tác quản lý hải quan, nghiên cứu, phân tích thị trường, định hướng chính sách kinh tế và thương mại, cũng như hỗ trợ quyết định của các bên liên quan trong lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.

Xem thêm >> Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế; căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.