1. Thời gian lưu trữ đề thi, đáp án, bài thi của thí sinh thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin ?

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT về lưu trữ hồ sơ, đề thi, đáp án và bài thi của thí sinh thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin phải được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể, việc lưu trữ hồ sơ liên quan đến kỳ thi này được quy định như sau:

- Danh sách thí sinh dự thi, bảng điểm, quyết định phê duyệt kết quả thi, danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ và sổ cấp phát chứng chỉ phải được lưu trữ vĩnh viễn. Điều này đảm bảo tính minh bạch và truy xuất được thông tin liên quan đến kỳ thi trong tương lai.

- Đề thi, đáp án, bài thi của thí sinh cùng với các biên bản của Hội đồng thi, biên bản xử lý trong quá trình thi, các quyết định thành lập Hội đồng thi, báo cáo tổng kết đợt thi kèm theo các biểu thống kê số liệu của Hội đồng thi, và hồ sơ phúc khảo (nếu có) phải được lưu trữ ít nhất trong vòng 02 năm. Bài thi của thí sinh có thể được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau như giấy, tệp tin (file), chụp màn hình hoặc các dạng khác. Điều này giúp bảo đảm tính toàn vẹn và đáng tin cậy của dữ liệu thi trong thời gian quy định.

- Riêng với dữ liệu từ camera trong phòng thi, nó phải được lưu trữ ít nhất trong vòng 06 tháng. Điều này nhằm mục đích ghi lại và bảo vệ quá trình tổ chức thi, đồng thời cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại hoặc kiểm tra lại trong trường hợp cần thiết.

- Tóm lại, đề thi, đáp án và bài thi của thí sinh thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin phải được lưu trữ ít nhất trong vòng 02 năm. Ngoài ra, các biên bản của Hội đồng thi, biên bản xử lý trong quá trình thi, các quyết định thành lập Hội đồng thi, báo cáo tổng kết đợt thi kèm theo các biểu thống kê số liệu của Hội đồng thi, và hồ sơ phúc khảo (nếu có) cũng phải được lưu trữ trong thời gian tương tự. Cần lưu ý rằng bài thi của thí sinh có thể được lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau như giấy, tệp tin (file), chụp màn hình hoặc các dạng khác.

Ngoài ra, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin là một chứng chỉ do hệ thống giáo dục quốc dân cấp nhằm xác nhận trình độ và năng lực sử dụng công nghệ thông tin theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

 

2. Trách nhiệm của Bộ GD&ĐT trong hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin ?

Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có một số nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng đối với việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả của quá trình này.

- Đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn các trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm công nghệ thông tin và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Điều này nhằm đảm bảo các quy trình và quy định liên quan được thực hiện đúng quy định và đảm bảo tính công bằng trong quá trình thi.

- Thứ hai, Bộ cũng có trách nhiệm hướng dẫn các quy định về mẫu phôi và quản lý việc cấp phát, thu hồi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Việc quản lý chứng chỉ là một khía cạnh quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và uy tín của chứng chỉ, và Bộ phải đảm bảo rằng các quy trình này được thực hiện theo đúng quy định.

- Thứ ba, Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm vai trò chủ trì, hướng dẫn xây dựng, quản lý và vận hành ngân hàng câu hỏi thi quốc gia, phần mềm quản lý thi quốc gia và các nội dung liên quan. Điều này bao gồm việc thành lập Hội đồng liên Bộ thẩm định ngân hàng câu hỏi thi quốc gia, phần mềm quản lý thi quốc gia và hướng dẫn tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm quản lý thi quốc gia. Mục tiêu của việc này là đảm bảo tính chuẩn xác và phù hợp của các bài thi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia thi.

- Ngoài ra, Bộ cũng có trách nhiệm theo dõi và tổng hợp tình hình triển khai việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước. Điều này đảm bảo rằng quá trình này được thực hiện một cách nhất quán và đồng đều trên toàn quốc, từ đó đảm bảo tính công bằng và đồng đều trong việc cấp chứng chỉ.

- Cuối cùng, Bộ có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm của các cơ quan quản lý trực tiếp và tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng các quy trình và quy định liên quan đến tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện đúng quy định và tránh việc có những sai phạm xảy ra.

Tổng kết lại, trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin là rất đa dạng và quan trọng. Bộ không chỉ đảm bảo tính công bằng, chính xác và uy tín trong quá trình tổ chức thi, cấp chứng chỉ mà còn quản lý và hướng dẫn các tổ chức và cá nhân có liên quan. Đồng thời, Bộ cũng chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý các hệ thống ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm quản lý thi quốc gia, đảm bảo tính chuẩn xác và phù hợp của các bài thi. Việc theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai và kiểm tra việc tổ chức thi trên toàn quốc cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Bộ. Cuối cùng, Bộ còn có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

 

3. Cơ sở xây dựng đề thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ?

- Đề thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được xây dựng trên cơ sở nào? Quy trình này dựa trên các quy định được nêu trong Điều 7, khoản 2 của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT về đề thi ứng dụng công nghệ thông tin. Theo quy định này, đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản được xây dựng dựa trên tổng hợp kiến thức và kỹ năng của sáu mô đun kỹ năng cơ bản thuộc Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, như được quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Cụ thể, sáu mô đun kỹ năng cơ bản đó bao gồm:

Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản.

Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.

Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.

Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.

Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.

Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

- Ngoài ra, còn có các quy định chung về đề thi ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

Đề thi bao gồm hai bài thi: bài thi trắc nghiệm và bài thi thực hành, được thực hiện trên máy tính kết nối mạng LAN (với máy chủ nội bộ để lưu trữ dữ liệu). Cả hai bài thi này là bắt buộc và được thực hiện theo quy định của trung tâm sát hạch. Bài thi trắc nghiệm được tạo ra từ phần mềm sử dụng ngân hàng câu hỏi thi và được chấm tự động. Bài thi thực hành được xây dựng dưới dạng tệp tin (file) bởi Ban Đề thi, và kết quả bài thi thực hành được chấm bởi Ban Chấm thi và lưu trữ trên máy chủ mạng LAN.

Tổng kết lại, đề thi, đáp án, và bài thi của thí sinh dự thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin phải được lưu trữ trong ít nhất 02 năm.

Xem thêm >>> Nội dung chính của hồ sơ thiết kế chi tiết ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách nhà nước

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật