Luật sư tư vấn:

1. Thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ?

1.1 Đối với tàu biển nhập cảnh:

a)     Bản khai hàng hóa, thông tin về vận đơn: Chậm nhất là 12 giờ trước khi dự kiến cập cảng đối với tàu biển có hành trình dưới 5 ngày; chậm nhất 24 giờ trước khi dự kiến cập cảng đối với tàu biển có hành trình khác;

b)     Các chứng từ: Bản khai chung, Danh sách thuyền viên, Bản khai hành lý thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu biển, Bản khai dự trữ của tàu; Danh sách hành khách trong trường hợp tàu biển vận chuyển hành khách; Bản khai hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp tàu biển vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: Chậm nhất 08 giờ trước khi dự kiến cập cảng.

 

1.2 Đối với tàu biển xuất cảnh:

Thời hạn cung cấp các thông tin về các chứng từ: Bản khai chung; Bản khai hàng hóa trong trường hợp tàu biển vận chuyển hàng hóa; Danh sách thuyền viên; Bản khai hành lý thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu biển; Bản khai dự trữ của tàu; Danh sách hành khách trong trường hợp tàu biển vận chuyển hành khách; Bản khai hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp tàu biển vận chuyển hàng hóa nguy hiểm: chậm nhất là 01 giờ trước khi xuất cảnh.

 

1.3 Đối với tàu biển quá cảnh:

Khi nhập cảnh, thực hiện theo quy định tại Khoản 1; khi xuất cảnh, nếu phải khai hải quan thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2.

 

1.4 Đối với người khai hải quan:

Người khai hải quan nộp các chứng từ quy định thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia theo các chỉ tiêu thông tin do Bộ Tài chính quy định. Trường hợp người khai hải quan không có đầy đủ thông tin về vận đơn thứ cấp thì người phát hành vận đơn thứ cấp gửi thông tin của vận đơn thứ cấp thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia trong thời hạn quy định tại khoản 1.

Trường hợp hệ thống gặp sự cố không thực hiện được các giao dịch điện tử và trường hợp nộp hồ sơ giấy thì người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ giấy theo quy định của Bộ Tài chính trong thời hạn chậm nhất 02 giờ kể từ khi tàu biển đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các trí khác trong vùng nước cảng theo kế hoạch điều động.

Ngay sau khi hệ thống được phục hồi, người khai hải quan tạo lập và gửi thông tin điện tử lên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

 

2. Hồ sơ hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh ?

Hồ sơ hải quan đối với tàu nhập cảnh

1.    Tại ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới:

a)    Giấy giao tiếp hàng hóa: 01 bản chính;

b)     Vận đơn: 01 bản chụp;

c)     Bản trích lược khai hàng hóa nhập khẩu dỡ xuống từng ga đường sắt liên vận quốc tế theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành: 02 bản chính;

d)     Danh sách hành khách đối với tàu khách và hành khách làm thủ tục tại ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới (nếu có): 01 bản chính;

đ)     Bảng kê nhiên liệu, dụng cụ, thực phẩm mang theo của tàu (nếu có): 01 bản chính.

2.     Tại ga đường sắt liên vận quốc tế trong nội địa:

a)     Các chứng từ nêu tại Điểm b, Điểm c Khoản 1;

b)     Danh sách hành khách đối với tàu khách và hành khách làm thủ tục tại ga đường sắt liên vận quốc tế trong nội địa (nếu có): 01 bản chính.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực hải quan, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật hải quan trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)