1. Thủ tục đăng ký mã số hải quan ?

Thưa luật sư, Các anh chị ơi! Xin tư vấn giúp em với nhé. Em mới thành lập công ty xuất nhập khẩu hàng thủy sản. Nhưng em không biết phải đăng ký những loại giấy tờ nào tại hải quan Việt Nam.
Vậy ạnh chị có thể cho em ít thời gian và tư vấn giúp em với nhá ?
Em cám ơn các anh chị nhiều. Mong có câu trả lời sớm các anh chị nha!

>> Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015, Nghị định 108/2018/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 20/2015/TT-BKH ngày 04/06/2010, Thông tư 02/2019/TT - BKH sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 20/2018/TT-BKH Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Đối tượng nộp thuế được phép tham gia hoạt động XNK khi được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Mã số thuế, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đồng thời trạng thái hoạt động Mã số thuế của doanh nghiệp là trạng thái hoạt động bình thường.

Với trường hợp công ty bạn, đã có mã số thuế, bạn cần kiểm tra trạng thái hoạt động, nếu trạng thái là hoạt động bình thường, công ty bạn có thể làm thủ tục XNK tại cơ quan Hải quan.( bạn có thể vào địa chỉ http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Khoi-chuc-nang/Tra-cuu/Thong-tin-ve-nguoi-nop-thue để kiểm tra trạng thái hoạt động của MST)

Ngoài ra, để tiện cho việc tra cứu, đối chiếu thông tin, đề nghị cá nhân, doanh nghiệp cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết (Mã số thuế, số GPĐKKD, tên, địa chỉ, ngày đăng ký…) để cơ quan Hải quan có thể trả lời một cách chính xác nhất.

Bạn đọc có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ www.customs.gov.vn./.

Hi vọng các thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn! Trân trọng. Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp

 

2. Mẫu đơn đề nghị xác định trước mã số hải quan (mã HS) của hàng hóa

Theo thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/06/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn đề nghị xác định trước mã số hải quan của hàng hóa (mã HS) theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC.

>> Tải ngay: Mẫu đơn đề nghị xác định trước mã số HS của hàng hóa

 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………./……..

…………, ngày ….. tháng ….. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc xác định trước mã số

 

Kính gửi:……………………..

A. T chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã s

1. Tên:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:

4. Fax:

5. Mã số thuế:

B. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số

6. Tên thương mại:

7. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

8. Ký, mã hiệu, chủng loại:

9. Nhà sản xuất:

C. Mô tả chi tiết hàng hóa đề nghị xác định trước mã số

10. Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

11. Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

12. Hàm lượng tính trên trọng lượng:

13. Thông số kỹ thuật:

14. Quy trình sản xuất:

15. Công dụng theo thiết kế:

16. Các thông tin khác về hàng hóa:

a) Trường hợp đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại tiết b điểm 4 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 38/2018/TT-BTC

Có □ Không □

Trường hợp đánh dấu vào ô “có”, đề nghị nêu cụ thể mã s, s văn bản hướng dẫn, số văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan điều tra về việc đang thụ lý hồ sơ liên quan đến hàng hóa.

b) Thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khu hàng hóa (nêu cụ thể thời điểm dự kiến xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa trên hợp đồng mua bán với nước ngoài theo quy định hiện hành của hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do tổ chức, cá nhân có đơn đề nghị xác định trước mã s trực tiếp thực hiện giao dịch)

D. Các tài liệu có liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số

17. Mẫu hàng hóa:

Có □ Không □

18. a) Catalogued

b) Hình ảnh □

19. Tài liệu kỹ thuật

Có □ Không □

20. Chứng thư giám định đối với mẫu hàng đề nghị xác định trước mã số cần phải sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật để xác định thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng.

Có □ Không □

21. Tài liệu có liên quan, ghi rõ loại tài liệu (nếu có)

Có □ Không □

Đ. Ý kiến của tổ chức, cá nhân về mã số đối với hàng hóa đề nghị xác định trước

22. Mã số đề nghị (theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam):

23. Cơ sở đề nghị:

……….(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số) cam đoan:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu, mẫu hàng hóa cung cấp cho cơ quan Hải quan để thực hiện xác định trước mã số./.

E. Nội dung khác (nếu có):

T CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)