1. Quy định về thời hạn sử dụng

Quy định về Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được trình bày trong khoản 13 Điều 33 của Nghị định 136/2020/NĐ-CP làm rõ với một số điểm quan trọng như sau:

- Theo quy định, việc cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan này bao gồm: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp tỉnh, và Công an cấp huyện.

- Điều quan trọng tiếp theo là thời hạn sử dụng của Chứng nhận này. Theo quy định, Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy có thời hạn là 05 năm tính từ ngày cấp và có giá trị sử dụng trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc sau 05 năm, người sở hữu Chứng nhận cần phải tham gia huấn luyện lại để đạt được Chứng nhận mới.

Việc yêu cầu huấn luyện lại sau mỗi khoảng thời gian nhất định là cần thiết để đảm bảo rằng các chuyên gia phòng cháy và chữa cháy luôn cập nhật được kiến thức mới nhất và nắm vững kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực này. Bằng cách này, họ có thể đảm bảo an toàn cho cả chính họ và mọi người xung quanh trong việc phòng cháy và chữa cháy. Điều khoản này cũng thể hiện sự quan tâm và tầm quan trọng của pháp luật đối với việc đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trên toàn quốc. Việc yêu cầu Chứng nhận huấn luyện mới sau mỗi 05 năm giúp đảm bảo rằng những người được cấp Chứng nhận này luôn nắm bắt được những thay đổi và cải tiến mới nhất trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, từ đó đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho cộng đồng.

Để kết luận, Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định rõ về việc cấp và sử dụng Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Thời hạn 05 năm cho Chứng nhận này và yêu cầu huấn luyện lại sau mỗi khoảng thời gian nhất định là nhằm đảm bảo an toàn và đáng tin cậy trong công tác phòng cháy và chữa cháy trên toàn quốc.

 

2. Trường hợp hết hạn Giấy chứng nhận

Khi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (PCCC) hết hạn, cá nhân sẽ phải tham gia huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận mới. Việc không có Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC hiệu lực có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm:

Thứ nhất, cá nhân có thể bị phạt tiền theo quy định của pháp luật. Việc không tuân thủ quy định về việc nắm giữ Chứng nhận huấn luyện PCCC có thể bị xem là vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Hình phạt tiền có thể áp dụng để xử lý hành vi vi phạm này và đóng góp vào nguồn ngân sách nhà nước.

Thứ hai, cá nhân làm việc trong lĩnh vực có nguy cơ cháy nổ cao có thể bị đình chỉ hoạt động. Chứng nhận huấn luyện PCCC là một yêu cầu bắt buộc đối với những người làm việc trong các ngành nghề liên quan đến phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là trong các lĩnh vực có nguy cơ cháy nổ cao như ngành xây dựng, công nghiệp, và dịch vụ. Việc không có giấy chứng nhận có thể dẫn đến đình chỉ hoạt động của cá nhân này, ảnh hưởng đến thu nhập và công việc của họ.

Thứ ba, cá nhân không được tham gia đấu thầu hoặc nhận thầu các công trình xây dựng yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Trong lĩnh vực xây dựng, việc có Chứng nhận huấn luyện PCCC là một tiêu chí quan trọng để đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng và vận hành công trình. Việc không có giấy chứng nhận có thể ngăn chặn cá nhân tham gia vào các dự án xây dựng quan trọng, ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh và phát triển ngành nghề của họ.

Từ đó, ta thấy rằng việc giữ cho Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC luôn còn hiệu lực là rất quan trọng. Điều này đảm bảo rằng cá nhân đủ năng lực và kiến thức để thực hiện và đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Việc tuân thủ quy định này không chỉ tránh được hậu quả pháp lý và tài chính cá nhân mà còn đóng góp vào sự an toàn và bảo vệ của cộng đồng trong việc phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận

Theo quy định chi tiết trong khoản 8, 9 và khoản 10 của Điều 33 trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP, việc thực hiện xin cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân cần xin cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy sẽ nộp 01 bộ hồ sơ tới các cơ quan có thẩm quyền như Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện. Việc nộp hồ sơ có thể được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

- Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền: Người xin cấp Chứng nhận có thể đến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ đăng ký. Tại đây, họ sẽ được hướng dẫn và nhận hồ sơ theo quy trình qui định.

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền: Đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước, người xin cấp Chứng nhận có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền. Điều này áp dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền: Người xin cấp Chứng nhận cũng có thể chọn gửi hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân để tiến hành nộp hồ sơ. Ngoài ra, họ cũng có thể ủy quyền một đại diện hợp pháp để thực hiện thủ tục này theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ theo các quy định cụ thể như sau:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần và đáp ứng đúng các quy định qui định, cán bộ tiếp nhận sẽ tiếp nhận hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03). Thông qua việc ghi nhận này, các thông tin quan trọng trong hồ sơ sẽ được ghi lại một cách chính xác và đáng tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý và giải quyết thủ tục tiếp theo.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc không đáp ứng đúng các quy định qui định, cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC04). Thông qua phiếu hướng dẫn, cán bộ tiếp nhận sẽ chỉ rõ các yếu điểm chưa đạt và yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung, điều chỉnh hoặc cung cấp thông tin bổ sung cần thiết. Điều này nhằm đảm bảo rằng hồ sơ được hoàn thiện đầy đủ và đáp ứng đúng các yêu cầu quy định trước khi tiếp tục giai đoạn xét duyệt và cấp phép.

Việc kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ là một bước quan trọng trong quá trình xử lý thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy. Qua việc thực hiện các quy định trên, đảm bảo rằng chỉ những hồ sơ đầy đủ, chính xác và tuân thủ đúng quy định mới được tiếp nhận và tiếp tục giai đoạn xử lý tiếp theo. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc thực hiện quy trình hành chính về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy trên toàn quốc.

Bước 3: Thông báo kết quả xử lý hồ sơ

Quá trình xử lý hồ sơ sau khi tiếp nhận sẽ được thông báo kết quả đến cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã nộp hồ sơ theo các hình thức sau:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ trực tiếp giao 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho người nộp hồ sơ và lưu 01 bản. Điều này đảm bảo rằng người nộp hồ sơ sẽ được có thông tin chính xác về việc tiếp nhận hồ sơ và kết quả xử lý của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ được nộp qua Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận sẽ thông báo kết quả qua thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại đến cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã nộp hồ sơ. Thông qua hình thức này, người nộp hồ sơ sẽ nhận được thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy.

Trường hợp hồ sơ được nộp qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn, bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó và lưu 01 bản. Điều này đảm bảo rằng người nộp hồ sơ sẽ nhận được thông tin cụ thể về việc tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn bổ sung (nếu có), đồng thời có bằng chứng về quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Qua quá trình thông báo kết quả xử lý hồ sơ, đảm bảo rằng người nộp hồ sơ sẽ được cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về việc tiếp nhận hồ sơ và quá trình xử lý của hồ sơ. Điều này tạo sự minh bạch, đáng tin cậy và tăng cường sự tương tác giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân và cán bộ tiếp nhận trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy.

Bài viết liên quan: Mức xử phạt vì không có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.