Em muốn hỏi luất sư công ty em đăng ký chương trình khuyến mai xuyên suốt từ 10-40% được không ? vì hầu như tháng nào công ty em cũng khuyên mãi.nếu tháng nào cũng lên sở công thương đăng ký thì rất mất công ?

Người hỏi: Phạm Thị Thủy

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định về xúc tiến thương mại

Nội dung trả lời:
Trường hợp của bạn tiến hành khuyến mại từ 10-40% nên hình thức khuyến mại mà công ty bạn đang áp dụng là khuyến mại bằng cách bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó theo quy định tại Điều 9 Nghị định 37/2006/NĐ-CP về xúc tiến thương mại. Cụt thể, trong trường hợp công ty bạn thực hiện khuyến mại theo hình thức này thì thời gian khuyến mại tối đa là 90 ngày trong một năm và một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 ngày :

Điều 9. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó

1. Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 6 Nghị định này.

2. Không được giảm giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định giá cụ thể.

3. Không được giảm giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.

4. Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ không được vượt quá 90 (chín mươi) ngày trong một năm; một chương trình khuyến mại không được vượt quá 45 (bốn mươi lăm) ngày.

5. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

Theo như quy định trên thì công ty bạn có thể tiến hành việc khuyến mại xuyên suốt trong một năm nhưng phải bảo đảm phân chia thích hợp thời gian khuyến mại sao cho mỗi đợt khuyến mại không được vượt quá 45 ngày và tổng cả năm không vượt quá 90 ngày ( công ty bạn có thể thực hiện mỗi tháng một đợt khuyến mại kéo dài 7 ngày và có thể kéo dài thời gian khuyến mại trong vòng 1 năm mà vẫn không vi phạm quy định. Hoặc có thể các tháng cao điểm mua sắm công ty bạn sẽ kéo dài thời gian khuyến mại hơn các tháng bình thường nhưng phải chú ý giới hạn thời gian khuyến mại mà pháp luật cho phép).

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê