1. Mẫu thư cảnh cáo hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Trái với mặt tích cực của sự phát triển số lượng nhãn hiệu là sự xuất hiện rất nhiều những hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với đối tượng này.

Câu hỏi khách hàng: : “Công ti nước giải khát Quốc tế Pepsxxx Việt Nam là chủ sở hữu nhãn hiệu “Aquafina và hình” cho sản phẩm nước uống tinh khiết. Thời gian qua, công ti phát hiện trên thị trường xuất hiện một số sản phẩm nước uống mang nhãn hiệu Aquavina, Aquafine với cách trình bày bao bì tương tự gây nhẫm lẫn với nhãn hiệu “Aquafina và hình” của công ti. Qua điều tra, Công ti Pepsxxx đã tìm ra công ti T X có địa chỉ tại Gia Lâm (Hà Nội) chuyên sản xuất và bán ra thị trường hai sản phẩm nước nói trên.

Công ty của tôi muốn nhờ luật sư với tư cách đại diện cho công ty giúp công ty thực hiện được quyền tự bảo vệ theo Luật Sở hữu trí tuệ để công ty đối thủ chấm dứt ngay hành vi xâm phạm này."

 

Trả lời:

Cảm ơn Công ty đã tin tưởng và gửi thư đến cho Công ty luật của chúng tôi, Trường hợp này tôi sẽ với tư cách là đại diện cho công ty viết thư Khuyến Cáo:

 

1.1 Mẫu giấy ủy quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Trước hết công ty Luật cần giấy ủy quyền với mẫu như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY UỶ QUYỀN

 

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20..., tại địa chỉ : Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Bên uỷ quyền

:

Địa chỉ trụ sở/cư trú

:

Điện thoại:

(Sau đây gọi là Bên A)

:

Bên nhận uỷ quyền

:

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH KHUÊ

Địa chỉ trụ sở

:

Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Người đại diện

:

Chức danh:

Mã số thuế

(Sau đây gọi là Bên B)

:

0106143054 Điện thoại: 024399xxxx

Hai bên thỏa thuận việc Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay mặt bên A thực hiện quyền tự bảo vệ trong luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Vì vậy, Bên B được phép soạn các giấy tờ cần thiết, cũng như các công việc khác liên quan đến việc bảo hộ pháp lý quyền sở hữu trí tuệ nêu trên.

Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc đã ủy quyền cho Bên B. Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà Bên A đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền sẽ hết giá trị khi Bên B hoàn thành công việc mà Bên A ủy quyền

Bên ủy quyền

(Bên A)

Bên nhận ủy quyền

(Bên B)

 

1.2 Thư khuyến cáo hành vi xâm phạm nhãn hiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm 20..

 

THƯ KHUYẾN CÁO

 

Kính gửi: Công ti trách nhiệm hữu hạn TX .....

Địa chỉ: số … Gia Lâm, Hà Nội

Đầu thư, thay mặt Công ti nước giải khát Quốc tế Pepsxxx Việt Nam xin gửi lời chào thân mật tới quý công ti. Tôi là Bùi Thị H - Luật sư đại diện sở hữu công nghiệp của Công ti nước giải khát Pepsxxx Việt Nam, hôm nay viết thư khuyến cáo gửi tới quý công ti về vấn đề sau:

Hiện nay, Công ti Pepsxxx Việt Nam là chủ sở hữu nhãn hiệu “Aquafina và hình (1)” cho sản phẩm nước uống tinh khiết thuộc nhóm 32, theo văn bằng số 99173 được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp ngày 08/04/2008. Thời gian qua, công ti phát hiện trên thị trường xuất hiện một số sản phẩm nước uống tinh khiết mang nhãn hiệu Aquavina, Aquafine với cách trình bày bao bì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Aquafina và hình” của công ti đang sở hữu và được bảo hộ. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết quý công ti chính là cơ sở chuyên sản xuất và bán ra thị trường hai sản phẩm nước nói trên. Chúng tôi cho rằng, việc công ti T X cho sản xuất, phân phối sản phẩm nước tinh khiết có gắn dấu hiệu “Aquavina”, “Aquafine” là hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của Công ti Pepsxx. Với tư cách là Luật sư đại diện của công ti Pepsxxx, tôi viết thư khuyến cáo này yêu cầu công ti chấm dứt hành vi xâm phạm nói trên để có thể bảo đảm lợi ích và quan hệ hai bên.

Việc Công ti Pepsxxx chúng tôi viết thư khuyến cáo yêu cầu quý công ti T X chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu dựa trên những căn cứ sau:

Trước hết, xin khẳng định, công ti Pepsxxx là chủ sở hữu hợp pháp và độc quyền sử dụng đối với nhãn hiệu “Aquafina và hình”. Không phải ngẫu nhiên mà tôi khẳng định điều đó, bởi Cục sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu “Aquafina và hình” cho sản phẩm nước uống tinh khiết thuộc nhóm 32 của chúng tôi – văn bằng số 99173. Nội dung Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu có ghi rõ: chủ sở hữu nhãn hiệu “Aquafina và hình” là Công ti nước giải khát Quốc tế PepsiCo Việt Nam; đối tượng bảo hộ là nhãn hiệu “Aquafina và hình” (bao gồm cả màu sắc) cho sản phẩm nước uống tinh khiết thuộc nhóm 32; phạm vi bảo hộ bao gồm phần chữ “Aquafina” và phần hình (theo mẫu nhãn hiệu (1) mà chúng tôi đính kèm thư này). Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu của chúng tôi được cấp ngày 08/04/2008, do đó, đến nay vẫn còn hiệu lực, tức là chưa quá thời hạn bảo hộ nhãn hiệu. Đây là căn cứ pháp lí quan trọng mà chúng tôi mong quý công ti đặc biệt lưu tâm, bởi theo khoản 1 Điều 123 Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản sau:

a, Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp […];

b, Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp […];

c, Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp […]”.

Mà chủ sở hữu nhãn hiệu chính “là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng kí quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng” (khoản 1 Điều 121 Luật sở hữu trí tuệ 2005). Như vậy, đây là căn cứ pháp lí chứng minh chỉ công ti Pepsxxx Việt Nam mới là chủ sở hữu đối với nhãn hiệu “Aquafina và hình”, đồng thời cũng là chủ thể duy nhất được phép sử dụng nhãn hiệu này. Theo đó, chúng tôi có quyền ngăn cấm người khác, cụ thể trong trường hợp này là quý công ti sử dụng nhãn hiệu đã và đang được bảo hộ của công ti chúng tôi.

Thứ hai, chúng tôi cho rằng hành vi sản xuất và phân phối các sản phẩm nước uống mang nhãn hiệu Aquavina, Aquafine với cách trình bày bao bì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Aquafina và hình” là hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của công ti Pepsxxx. Cụ thể, dựa theo quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu tại khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, hành vi nói trên của quý công ti là hành vi “sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng kí kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ”, tức là có dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu của cùng một sản phẩm. Thêm vào đó, khoản 1 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (2) “Yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu là dấu hiệu gắn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ”.

Cũng trong Nghị định 105/2006/NĐ-CP, khoản 3 Điều 11 quy định “xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ” và có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi chứng minh được cả hai điều kiện: “dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ”; đồng thời “hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hóa, dịch vụ. Dựa vào các quy định của pháp luật này, công ti Pepsxxx Việt Nam đã tiến hành so sánh, đối chứng hai mẫu vật theo điểm a, khoản 39.8, khoản 39.9 Điều 39 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (3) và đưa ra kết luận sau:

Về phần chữ, “Aquafina” và “Aquavina”, “Aquafine” có sự tương tự rất lớn, hầu như không khác biệt.

Đánh giá mặt cấu trúc: cả ba từ đều có tổng số kí tự là 8; hai dấu hiệu mà chúng tôi coi là tương tự có số kí tự trùng với nhãn hiệu được bảo hộ là 7/8 kí tự, tức là chỉ khác 01 kí tự. Ba từ đều bắt đầu bằng tổ hợp chữ cái “Aqua”; xét theo từng cặp, “Aquafina” và “Aquavina” cùng kết thúc bằng thứ tự các chữ cái “ina”; “Aquafina” và “Aquafine” cũng có cùng cụm chữ cái “fin” ngày sau từ “Aqua”. Về mặt tổng thể cấu trúc từ, nếu không có sự chú ý đặc biệt, rất dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Như vậy, cấu trúc từ mà quý công ti sử dụng có sự tương tự gần như tuyệt đối với nhãn hiệu mà công ti Pepsxxx đã đăng kí bảo hộ.

Đánh giá mặt phát âm: có thể nhận thấy trước tiên, cả ba từ đều được phát âm thành 04 âm tiết, cụ thể tôi trình bày như sau: nhãn hiệu được bảo hộ “Aquafina” được đọc là “a-qua-phi-na”, hai dấu hiệu tương tự có cách phát âm là “a-qua-vi-na” và “a-qua-phi-ne”. Rất rõ ràng, hai dấu hiệu tương tự chỉ có được một chút khác biệt khi thay thế một phụ âm hoặc một nguyên âm trong từ, tuy nhiên, khi đọc nhanh cả 04 âm tiết, âm “vi-na” và “phi-ne” đều có thể bị biến âm trở thành “phi-na”.

Đánh giá mặt ý nghĩa: đây đều là các từ ngữ không thể dịch nghĩa, nó được ghép bằng các chữ cái thuộc bảng chữ cái La-tinh song không tạo nên một ý nghĩa nào.

Đánh giá hình thức thể hiện: ở hai dấu hiệu mà quý công ti gắn trên bao bì sản phẩm có phần chữ A ở đầu được trình bày nhô cao hơn các chữ cái khác, hoàn toàn giống với cách thể hiện kiểu chữ trong nhãn hiệu “Aquafina”. Tiếp đó, màu trắng của chữ “Aquavina”, “Aquafine” được kết hợp với nền màu xanh dương điểm thêm các chữ cái nhỏ bên dưới cũng tương tự sự kết hợp màu sắc cho nhãn hiệu độc quyền mà công ti Pepsxxx đăng kí.

Về phần hình, khi chúng tôi tiến hành so sánh cũng nhận thấy những điểm tương tự rất rõ ràng. Bao bì sản phẩm mà quý công ti sản xuất, phân phối có phần hình vẽ mặt trời màu đỏ tỏa sáng phía trên các ngọn núi, tương tự với hình ảnh mặt trời đang lấp ló phía sau những ngọn núi dài với màu sắc đầy tươi mới, trong sáng, đầy sức sống của buổi bình minh trên nhãn hiệu của chúng tôi. Nền màu nhãn hiệu “Aquafina và hình” là màu xanh, làm nổi bật dòng chữ màu trắng, thể hiện sự tinh khiết, trong lành của dòng sản phẩm nước uống chất lượng cao của chúng tôi, và sự thể hiện kết hợp các màu sắc này cũng được chúng tôi đăng kí bảo hộ. Quý công ti đã sản xuất các bao bì có cách trình bày hình ảnh, dấu hiệu kết hợpvới màu sắc tương tự như cách thể hiện màu sắc nhãn hiệu của công ti Pepsxxx.

Trong tổng thể nhãn hiệu “Aquafina và hình”, thành phần mạnh (yếu tố tác động mạnh vào cảm giác người tiêu dùng, gây chú ý, ấn tượng khi quan sát) chính là phần chữ. Dựa vào thành phần mạnh này mà khách hàng có thể phân biệt sản phẩm của chúng tôi với các hàng hóa khác trên thị trường, vậy mà, như đã trình bày, các đặc điểm của dấu hiệu chữ “Aquavina”, “Aquafine” đều gần như trùng với nhãn hiệu được bảo hộ của công ti Pepsxxx.

Ở khía cạnh khác, nếu sản phẩm của quý công ti là một hàng hóa khác loại so với sản phẩm mang nhãn hiệu bảo hộ của công ti Pepsxxx thì có thể vụ việc đã đi theo một chiều hướng khác, tuy nhiên, có lẽ chính quý công ti cũng nhận thức được sự giống nhau hoàn toàn giữa sản phẩm hai công ti, đều là nước uống tinh khiết. Đánh giá sự tương tự của hàng hóa này, chúng tôi đều dựa trên các cơ sở pháp lí, cụ thể, điểm a khoản 39.9 Điều 39 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN chỉ rõ:

Hai hàng hóa hoặc dịch vụ bị coi là trùng nhau (cùng loại) khi hai hàng hóa hoặc hai dịch vụ có các đặc điểm sau đây:

(i) Có cùng bản chất (thành phần, cấu tạo,…) và cùng chức năng, mục đích sử dụng; hoặc

(ii) Có bản chất gần giống nhau và cũng chức năng, mục đích sử dụng”.

Như vậy, hai dấu hiệu tương tự và nhãn hiệu được bảo hộ đều được sử dụng cho cùng một loại hàng hóa; điều kiện về tính trùng giữa hàng hóa của công ti T X với sản phẩm được bảo hộ của công ti Pepsxxx cũng đã được chứng minh.

Tất cả sự tương tự mà tôi đã nêu ở trên gần như đã trùng với nhãn hiệu được bảo hộ, đến mức làm cho người tiêu dùng nhầm lẫm giữa sản phẩm của công ti Pepsxxx và sản phẩm của công ti T X, theo khảo sát, chúng tôi còn được biết nhiều khách hàng đã tưởng lầm rằng sản phẩm mang dấu hiệu “Aquavina”, “Aquafine” là sản phẩm của công ti chúng tôi, và cho rằng hai dấu hiệu tương tự đó có thể là nhãn hiệu liên kết của công ti chúng tôi. Đây chính là căn cứ thực tế chứng minh cho sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn của dấu hiệu mà quý công ti sử dụng so với nhãn hiệu được bảo hộ của công ti PepsiCo Việt Nam. Rõ ràng, cùng một kênh tiêu thụ, cùng nhóm hàng hóa, tương tự về dấu hiệu nhãn hiệu, thì khả năng sản phẩm của hai công ti được bày bán tại cùng một điểm bán hàng là rất lớn, việc nhầm lẫn của khách hàng giữa hai sản phẩm là không thể tránh khỏi. Đây là các sản phẩm có giá thành không quá cao, khách hàng khi mua thường không có sự chú ý soi xét kĩ lưỡng nhãn hiệu, vì thế, khả năng gây nhầm lẫn rất lớn.

Từ thực tế này, với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu “Aquafina và hình”, công ti Pepsxxx hoàn toàn có quyền yêu cầu công ti T X chấm dứt ngay hành vi xâm phạm này để bảo đảm quyền lợi của công ti.

Thứ ba, giữa công ti Pepsxxx Việt Nam và công ti T X không tồn tại bất kì một hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hay hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nào. Như vậy, công ti PepsiCo chưa hề cho phép công ti Trường Xuân sử dụng mẫu nhãn hiệu đã đăng kí. Đồng thời, việc sử dụng dấu hiệu tương tự của quý công ti cũng không thuộc trường hợp giới hạn quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm b, điểm h khoản 2 Điều 125 Luật sở hữu trí tuệ.

Thứ tư, hành vi của quý công ti mà tôi cho rằng xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu “Aquafina và hình” do công ti Pepsxxx độc quyền là hành vi xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, do đó, chịu sự điều chỉnh của luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, văn bản dưới luật hiện hành.

Như vậy, tôi cho rằng, hành vi sản xuất, phân phối các sản phẩm có gắn dấu hiệu “Aquavina”, “Aquafine” với cách trình bày bao bì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Aquafina và hình” của công ti Pepsxxx Việt Nam là hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu.

Từ những lí lẽ trên, thay mặt công ti Pepsxxx Việt Nam, tôi đề nghị quý công ti:

Một là, chấm dứt sử dụng dấu hiệu tương tự nhãn hiệu bào hộ, chấm dứt sản xuất, phân phối sản phẩm có bao bì gắn các dấu hiệu tương tự đó để tránh sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, tôn trọng quyền sở hữu hợp pháp của công ti Pepsxxx Việt Nam (các hành vi sử dụng dấu hiệu được hiểu theo quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 124 Luật sở hữu trí tuệ).

Hai là, đề nghị công ti thu hồi các sản phẩm có gắn dấu hiệu tương tự đã phân phối trên thị trường, tiêu hủy trong thời gian sớm nhất (tối đa 2 tháng kể từ ngày nhận được thư này).

Ba là, nếu công ti vẫn tiếp tục sản xuất hoặc không tiến hành thu hồi như thời hạn thì công ti chúng tôi sẽ gửi công văn đề nghị xử lí vi phạm tới Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, như vậy, thiệt hại về tiền bồi thường của quý công ti sẽ chỉ tăng thêm. Do đó, công ti hãy thực hiện hành vi phù hợp với quy định của pháp luật, tránh những rắc rối sau này.

Bốn là, đề nghị quý công ti thiết kế một nhãn hiệu riêng cho sản phẩm của mình mà có sự phân biệt đối với nhãn hiệu “Aquafina và hình” của công ti Pepsxxx Việt Nam.

Với những gì tôi đại diện công ti Pepsxxx Việt Nam trình bày trong thư, hi vọng rằng công ti T X sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, từ đó tiếp tục phát triển, hạn chế tối đa những tổn thất mà công ti có thể gặp phải, cũng vì thế mà quyền lợi hợp pháp của công ti chúng tôi có thể đươc bảo vệ, tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh giữa hai bên công ti.

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi

Luật sư công ty Luật Minh Khuê

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp.

 

3. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở đâu ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho cơ quan nào ?
Cảm ơn và mong nhận được sự hướng dẫn từ Luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới cơ quan đăng ký nhãn hiệu là Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ khoa học và Công nghệ hoặc tới Văn phòng đại diện cục sở hữu trí tuệ tại địa phương theo địa chỉ sau đây.

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp bằng tiền mặt, séc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho Cục sở hữu trí tuệ.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

 

4. Có các yêu cầu gì đối với đơn đăng ký nhãn hiệu ?

Điều 105 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 có quy định:
1. Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

Có các yêu cầu gì đối với đơn đăng ký nhãn hiệu ?

a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

3. Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

4. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;

c) Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;

d) Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;

đ) Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

5. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;

c) Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;

d) Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

đ) Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

>> Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan: Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả;

 

5. Cách đăng ký nhãn hiệu cho chuỗi cửa hàng kinh doanh

Thưa luật sư, Chúng tôi hiện mở một chuỗi cửa hàng kinh doanh tại tất cả các thành phố lớn tại Việt Nam ? Chúng tôi cần làm gì để đăng ký nhãn hiệu thống nhất trên toàn lãnh thổ Việt nam. Công ty chúng tôi có một chuỗi cửa hàng kinh doanh, mỗi cửa hàng là một loại mặt hàng. Nhưng các cửa hàng và sản phẩm đó chúng tôi đều dùng chung một logo (nhãn hiệu) như vậy có vi phạm gì không?
Cảm ơn!

 

Luật sư trả lời:

Về nguyên tắc, những hành vi không bị pháp luật cấm thì tổ chức, cá nhân vẫn được phép thực hiện. Hành vi được mô tả trong câu hỏi hiện không có quy định nào của pháp luật ngăn cấm hay hạn chế thực hiện. Do đó doanh nghiệp vẫn được phép thực hiện.

Việc dùng chung một nhãn hiệu cho một chuỗi cửa hàng của công ty bạn không vi phạm quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ nếu nhãn hiệu này đã được đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

 

6. Cần làm gì khi nhận được thông báo thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu ?

Thưa luật sư, Tôi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu được hơn một tháng thì Cục Sở hữu Trí tuệ ra thông báo bổ sung hồ sơ và giải thích các nội dung liên quan. Tôi đọc mà chẳng hiểu gì ? Vậy bây giời tôi phải làm sao ?
Cảm ơn!

 

Trả lời:

Sau khi Bạn nộp đơn các chuyên viên trong Cục sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra về mặt hình thức của đơn. Nếu phát hiện những sai sót về mặt hình thức hoặc nội dung của đơn thì họ sẽ yêu cầu Bạn xác nhận hoặc chỉnh sửa bằng một công văn có chữ ký.

Việc đầu tiên bạn cần làm là xem: Mẫu công văn sửa đổi nhãn hiệu cập nhật mới nhất

Đây là một mẫu chung nhất để có thể trả lời những nội dung yêu cầu mà Cục Sở hữu Trí tuệ đưa ra.

+ Người nộp đơn làm gì khi nhận được Thông báo thiếu sót đơn đăng ký nhãn hiệu. Đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT) sẽ được thẩm định về mặt hình thức và nội dung.

+ Đơn đăng ký nhãn hiệu sau khi được nộp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (Cục SHTT) sẽ được thẩm định về mặt hình thức và nội dung.


+ Khi nhận được Thông báo này, người nộp đơn lên xem xét nội dung và tiến hành trả lời thông báo này, nếu đơn đã sửa chữa những thiếu sót, Cục SHTT sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nhìn chung đây là một vấn đề pháp lý liên quan đến chuyên môn nên bạn cần thuê luật sư để theo dõi và giám sát quá trình bảo hộ nhãn hiệu. Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp.  

 

7. Đăng ký nhãn hiệu S'lite về thiết bị điện

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một giải pháp hiệu quả nhất trong quá trình tạo dựng và bảo hộ thương hiệu của các nhà kinh doanh.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Công ty TNHH Quang Minh Quang đã hợp tác cùng Công ty Luật Minh Khuê tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu "S'lite, hình" cho sản phẩm, dịch vụ mà Công ty đang kinh doanh. Chúng tôi giới thiệu mẫu nhãn và cách thức đăng ký đơn để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong trường hợp thiết kế hoặc bảo hộ nhãn hiệu cho mình.

1. Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH QUANG MINH QUANG

Địa chỉ: 195 Bình Phú, phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Đăng ký nhãn hiệu S'lite

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu xanh lá cây và màu trắng.

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ và phần hình trên nền màu trắng.

Phần chữ: Là chữ “S” và chữ “lite” được viết in đậm và thiết kế cách điệu, được tạo bởi 2 màu là màu xanh lá cây đậm và màu xanh lá cây nhạt. Trong đó, chữ “S” được viết in hoa, chữ “lite” được viết in thường và ngăn cách giữa chữ “S” và chữ “lite” là dấu phẩy trên “”. Bên dưới chữ “S’lite” là chữ “Đời thêm rạng rỡ” có màu xanh lá cây nhạt, có cỡ chữ nhỏ hơn chữ “S’lite”, trong đó, chữ “Đ” đứng đầu được viết in hoa, các chữ còn lại được viết in thường. Phía dưới chữ “Đời thêm rạng rỡ” là chữ “Smart Light” và chữ “Bright Life” có màu xanh lá cây nhạt, được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy dưới “,” và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ “Đời thêm rạng rỡ”. Trong đó, các chữ cái đầu là chữ “S”, “L” và chữ “B” được viết in hoa, các chữ còn lại được viết in thường. Chữ “Smart Light” có nghĩa là “ánh sáng thông minh”, chữ “Bright Life” có nghĩa là “cuộc sống tươi sáng”.

Phần hình: Nằm giữa chữ “S” và chữ “l” trong chữ “S’lite” là hình một dấu phẩy trên “” được thiết kế cách điệu tạo thành hình ảnh một bóng đèn đang chiếu sáng với tia sáng hình tam giác có 2 cạnh bên màu trắng cắt chữ “S’lite” thành hai phần theo phương chéo tạo thành hai màu khác nhau là màu xanh lá cây đậm và xanh lá cây nhạt của chữ “S’lite”.

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 11 : Đèn điện; Đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô ; Đèn lồng chiếu sáng ; Thiết bị chiếu sang bằng đèn đi ốt phát quang (LED); Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; Đèn đường.

Nhóm 37 : Giám sát việc xây dựng công trình; Tư vấn xây dựng; Xây dựng; Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.

- Số đơn: 4-2016-07375

- Ngày ưu tiên: 23/03/2016

- Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 22/04/2016

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn!

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê