1. Thù lao môi giới bất động sản có phụ thuộc vào giá của giao dịch hay không?

Trong lĩnh vực bất động sản, vai trò của môi giới là vô cùng quan trọng trong quá trình mua bán, chuyển nhượng, hay cho thuê các tài sản. Một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến nhiều người quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ môi giới chính là thù lao của họ. Thù lao môi giới bất động sản có thể là một khoản phí đáng kể đối với bất kỳ bên nào trong giao dịch, do đó việc hiểu rõ cách thức và yếu tố nào ảnh hưởng đến thù lao là vô cùng quan trọng.

Theo quy định của Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, thù lao môi giới bất động sản không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới. Điều này có nghĩa là mức thù lao mà môi giới nhận được không phụ thuộc vào giá trị cuối cùng của bất động sản được giao dịch. Thay vào đó, mức thù lao được quy định dựa trên các thỏa thuận giữa môi giới và khách hàng trong hợp đồng.

Cách thức này mang lại một số lợi ích đối với cả hai bên. Đối với khách hàng, họ có thể cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ môi giới vì họ biết trước được chi phí mà họ sẽ phải trả, không phụ thuộc vào kết quả cuối cùng của giao dịch. Điều này giúp tránh được tình trạng môi giới có thể cố tình tăng giá bất động sản để nhận được thù lao cao hơn. Đối với môi giới, họ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi không cần phải chịu áp lực từ việc đạt được giá bán hoặc thuê cao nhất có thể để nhận được thù lao cao nhất.

Tuy nhiên, cũng có một số người phản đối quy định này, đặc biệt là những môi giới hoạt động tích cực và chuyên nghiệp. Họ cho rằng việc thù lao không phụ thuộc vào giá của giao dịch có thể làm giảm sự động viên và sự nỗ lực của họ trong việc tìm kiếm các giao dịch có giá trị cao và thỏa mãn cả hai bên. Điều này có thể dẫn đến việc mất động lực và làm giảm chất lượng của dịch vụ môi giới.

Như vậy, việc quy định thù lao môi giới bất động sản không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới mang lại cả những lợi ích và nhược điểm. Nó mang lại sự dễ dàng và minh bạch cho khách hàng, nhưng cũng có thể làm giảm động lực và chất lượng dịch vụ của một số môi giới. Do đó, việc cân nhắc và điều chỉnh quy định này cần được thực hiện để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc sử dụng dịch vụ môi giới bất động sản.

 

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có những quyền gì?

Theo quy định của Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được pháp luật công nhận và bảo vệ các quyền sau đây:

- Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này: Điều này nghĩa là doanh nghiệp môi giới bất động sản được phép hoạt động theo quy định của pháp luật và các quy định liên quan để cung cấp các dịch vụ môi giới cho khách hàng.

- Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản: Một trong những quyền quan trọng nhất của doanh nghiệp môi giới bất động sản là yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến bất động sản mà họ đang muốn môi giới.

- Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng: Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp môi giới bất động sản có quyền được hưởng các khoản thù lao hoặc hoa hồng mà họ đã thỏa thuận trước đó với khách hàng trong hợp đồng.

- Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng: Điều này cho phép doanh nghiệp môi giới bất động sản thuê hoặc hợp tác với các cá nhân hoặc tổ chức khác để thực hiện công việc môi giới bất động sản.

- Phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới: Mặc dù có thể thuê hoặc hợp tác với các bên khác để thực hiện môi giới, nhưng doanh nghiệp môi giới bất động sản vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trước khách hàng về kết quả của quá trình môi giới.

- Các quyền khác trong hợp đồng: Ngoài các quyền được quy định cụ thể trong Điều 66 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, doanh nghiệp môi giới bất động sản còn có thể có các quyền khác được quy định trong hợp đồng hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Như vậy thì các quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là cực kỳ quan trọng để họ có thể hoạt động hiệu quả và cung cấp các dịch vụ môi giới chất lượng cho khách hàng của mình. Đồng thời, việc tuân thủ các quy định và điều kiện trong hợp đồng cũng là yếu tố then chốt để duy trì uy tín và thành công trong ngành này.

 

3. Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản có hiệu lực từ thời điểm nào?

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản là một khía cạnh quan trọng trong quá trình thiết lập và thực thi các giao dịch liên quan đến bất động sản. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong quan hệ giữa các bên, cũng như để bảo vệ quyền lợi của họ trong quá trình giao dịch. Theo quy định tại khoản 3 Điều 61 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản sẽ phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể như sau:

- Thỏa thuận của các bên và ghi trong hợp đồng: Thường thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng sẽ được xác định rõ ràng thông qua sự thỏa thuận giữa các bên và được ghi chép trong văn bản hợp đồng. Điều này đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong quan hệ hợp đồng, giúp tránh được những tranh chấp sau này.

- Công chứng, chứng thực của hợp đồng: Trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền, thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng sẽ là thời điểm mà hợp đồng được công chứng, chứng thực. Điều này giúp tăng tính pháp lý và uy tín của hợp đồng trước pháp luật.

- Ký kết hợp đồng: Trong trường hợp không có sự thỏa thuận hoặc không có quy trình công chứng, chứng thực, thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng sẽ là thời điểm các bên ký kết hợp đồng. Điều này làm cho quá trình thiết lập hợp đồng. Mặc dù quy trình không được công chứng, chứng thực, nhưng việc ký kết hợp đồng vẫn nên được tiến hành sau khi các điều khoản đã được cân nhắc kỹ lưỡng và thỏa thuận giữa các bên. Các điều khoản này bao gồm các yêu cầu và kết quả dịch vụ, thời hạn thực hiện dịch vụ, phí dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của các bên, và cách giải quyết tranh chấp. Sau khi ký kết, các bên nên lưu giữ tài liệu hợp đồng và bất kỳ thông tin liên quan nào khác một cách cẩn thận. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của họ và làm tăng tính pháp lý của hợp đồng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh.

Quan trọng nhất, việc xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quan hệ giao dịch, cũng như giữ vững tính pháp lý và uy tín của các bên tham gia. Do đó, việc tuân thủ các quy định và điều kiện trong hợp đồng cũng như các quy trình pháp lý liên quan là rất quan trọng để đảm bảo sự thành công và bền vững trong các giao dịch bất động sản.

Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể 

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể theo dõi nội dung bài viết sau đây của chúng tôi: Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản