1. Thu nhập không chịu lãi được hiểu là như thế nào?

Tiền lãi được hiểu là chi phí vay tiền và là một dạng thu nhập mà ngân hàng thu được. Đối với các tổ chức tài chính như ngân hàng, tiền lãi thể hiện thu nhập hoạt động, là thu nhập từ hoạt động kinh doanh thông thường. MỤc đích cốt lõi của mô hình kinh doanh của ngân hàng là cho vay tiền, vì vậy nguồn thu nhập chính của nó là tiền lãi và tài sản chính của nó là tiền mặt. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập ngoài lãi (thu nhập không chịu lãi) khi lãi suất thấp. Bên cạnh đó, nguồn thu nhập của ngân hàng thương mại rất đa dạng từ những hoạt động kinh doanh được pháp luật của từng quốc gia cho phép. Nhìn chung, thu nhập của ngân hàng hiện nay bao gồm 6 khoản mục lớn: thu nhập từ hoạt động dịch vụ, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác, thu nhập góp vốn mua cổ phần và thu nhập khác.

Thu nhập không chịu lãi (NONINTEREST INCOME) là thu nhập bắt nguồn từ các dịch vụ ngân hàng chịu lệ phí như quản lý tiển mặt công ty, thu tiền chi phiếu, và phí thẻ tín dụng khách hàng thường niên, và các phí dịch vụ hàng tháng trên các tài khoản tiền gửi. Cũng bao gồm nhiều hoạt động mới, như các phí dự phần trong hoa hồng của quỹ hỗ tương, các phí nhà tư vấn đầu tư trong các hoạt động sáp nhập và mua lại công ty, và các phí bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Hay nói cách khác, thu nhập ngoài lãi là ngân hàng và chủ nợ thu nhập có nguồn gốc chủ yếu từ phí bao gồm cả tiền gửi và phí giao dịch, không đủ tiền (NSF) lệ phí, lệ phí hằng năm, phí dịch vụ tài khoản ngân hàng tháng, phí hoạt động, kiểm tra và phiếu tiền lệ phí... Tổ chức phát hành thẻ tín dụng cũng tính phí phạt, bao gồm cả chi phí trả chậm và phí over-the-giới hạn. Tổ chức thu phí tạo ra thu nhập ngoài lãi như một cách để tăng doanh thu và đảm bảo thanh khoản trong trường hợp tỷ lệ nợ tăng lên.

 

2. Tầm quan trọng của chiến lược thu nhập không chịu lãi

Các nhà phân tích thường cho rằng lợi nhuận kỷ lục của ngân hàng trong những năm gần đây là do sự tăng trưởng đáng kể của thu nhập ngoài lãi, doanh thu mà các ngân hàng kiếm được từ các lĩnh vực bên ngoài hoạt động cho vay của họ. Bên cạnh sự tăng trưởng, thu nhập ngoài lãi trong thập kỷ qua được đặc trưng bởi sự thay đổi nguồn từ phí trên tài khoản tiền gửi, ví dụ như trường hợp, sang phí cho dịch vụ thế chấp hoặc bán quỹ tương hỗ.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp không phải là ngân hàng đều dựa hoàn toàn vào thu nhập ngoài lãi. Mặt khác, các tổ chức tài chính và ngân hàng kiếm phần lớn tiền từ việc cho vay và cho vay lại tiền. Kết quả là, các công ty này xem thu nhập ngoài lãi như một mục hàng chiến lược trên báo cáo thu nhập. Điều này đặc biệt đúng khi lãi suất thấp vì các ngân hàng thu được lợi nhuận từ chênh lệch giữa chi phí vốn và lãi suất cho vay trung bình. Lãi suất thấp khiến các ngân hàng khó tạo ra lợi nhuận, vì vậy họ thường dựa vào thu nhập ngoài lãi để duy trì tỷ suất lợi nhuận.

Nhìn từ góc độ khách hàng, các nguồn thu nhập ngoài lãi như phí và tiền phạt là điều khó chịu nhất. Đối với một số người, các khoản phí này có thể nhanh chóng tăng lên và gây tổn hại tài chính thực sự cho ngân sách. Tuy nhiên, từ góc độ nhà đầu tư, khả năng ngân hàng tăng thu nhập ngoài lãi để bảo vệ tỷ suất lợi nhuận hoặc thậm chí tăng tỷ suất lợi nhuận trong thời điểm thuận lợi là một điều tích cực. Tổ chức tài chính càng có nhiều yếu tố thúc đẩy thu nhập thì càng có khả năng vượt qua các điều kiện kinh tế bất lợi tốt hơn.

Danh mục Thu nhập ngoài lãi bao gồm các khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động ngoài chính của hoạt động kinh doanh ngân hàng như:

  • Phí xử lý khoản vay
  • Phí khởi tạo khoản vay
  • Phí thanh toán chậm, phí tịch thu nhà
  • Phí vượt quá giới hạn,
  • Phí thường niên thẻ tín dụng,
  • Phí phát hành séc
  • Phí không đủ tiền,
  • Phí dịch vụ tội danh
  • Hình phạt

 

3. Động lực của thu nhập ngoài lãi hiện nay

Mức độ mà các ngân hàng dựa vào phí ngoài lãi suất để tạo ra lợi nhuận là một chức năng của môi trường kinh tế. Lãi suất thị trường được điều khiển bởi lãi suất chuẩn như lãi suất quỹ liên bang. Lãi suất quỹ của Fed, hay lãi suất mà các ngân hàng cho nhau vay tiền, được xác định bởi lãi suất mà Cục Dự trữ Liên bang trả lãi cho các ngân hàng. Tỷ lệ này được gọi là lãi suất dự trữ vượt mức (IOER). Khi IOER tăng lên, các ngân hàng có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn từ thu nhập lãi. Tại một thời điểm nhất định, ngân hàng sẽ có lợi hơn khi sử dụng việc giảm phí và lệ phí như một công cụ tiếp thị để thu hút các khoản tiền gửi mới, thay vì như một cách để tăng lợi nhuận. Khi một ngân hàng thực hiện động thái này, cuộc cạnh tranh thị trường về phí lại bắt đầu.

Trong trường hợp như vậy, các ngân hàng phải chuyển tín dụng giảm lãi suất cho người tiêu dùng. Nó được thực hiện bằng cách sửa đổi lãi suất tính cho các khoản vay. Dẫn đến thu nhập từ lãi của ngân hàng giảm. Để bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu, các ngân hàng tăng nhẹ các khoản phí đánh vào các giao dịch cấu thành thu nhập ngoài lãi.

Tương tự như vậy, khi nền kinh tế trải qua lạm phát, ngân hàng Liên bang tăng lãi suất để tăng chi phí vay nhằm kiểm soát việc tăng giá. Nó làm tăng thu nhập lãi.

Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi giảm do người tiêu dùng tránh vay tiền với chi phí vốn cao hơn, dẫn đến giảm thay đổi nguồn gốc khoản vay, dịch vụ cho vay phí, phí thanh toán chậm, v.v.

Ý nghĩa của thu nhập ngoài lãi: 

Thông thường, đối với bất kỳ doanh nghiệp nào sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào, thu nhập ngoài lãi được coi là doanh thu được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi như bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp ngân hàng và tổ chức tài chính, thu nhập lãi được coi là doanh thu được tạo ra từ các hoạt động cốt lõi. Nó được coi là thu nhập từ các hoạt động không hoạt động của doanh nghiệp. Đó là bởi vì hoạt động vận hành quan trọng đối với bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào là nhận tiền gửi và cho vay tiền.

Tuy nhiên, nó trở nên quan trọng đáng kể trong thời kỳ suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng tài chính khi ngân hàng gặp khó khăn trong việc cho vay tiền hoặc khi ngân hàng cho vay với lãi suất thấp hơn. Do bất kỳ điều nào trong số này, các ngân hàng phải vật lộn để duy trì tỷ suất lợi nhuận của họ. Trong những kịch bản như vậy, dòng thu nhập từ thu nhập ngoài lãi khác trở nên quan trọng đối với các ngân hàng để bù đắp khoản lỗ do lãi suất thấp hơn.

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê để nắm được quy định pháp luật xoay quanh nội dung được phân tích trong bài đọc:

Mẫu giấy xác nhận thu nhập tiền lương, tiền công mới nhất

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập để giảm trừ gia cảnh

Thời gian thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

 

4. Một số thuật ngữ khác liên quan đến thu nhập không chịu lãi

4.1 Chi phí không chịu lãi (NONINTEREST EXPENSE) là gì?

Chi phí không chịu lãi (NONINTEREST EXPENSE) là lương bổng, tiền thuê trang thiết bị, tiền thuê nhà cao tầng và thiết bị, thuế và các chi phí liên quan khác, bao gồm khoản dự phòng lỗ từ khoản vay, đối với những khoản vay dự kiến khó đòi. Các chi phí không chịu lãi là những phí điều hành cố định trong một ngân hàng, có thể được bù đắp bởi thu nhập lệ phí từ các khoản cho vay, lệ phí trễ hạn các khoản cho vay, phí thường niên, phí công cụ tín dụng, hoặc qua các dịch vụ phi tín dụng.

 

4.2 Thu nhập mơ hồ (PHANTOM INCOME) là gì?

Thu nhập mơ hồ là thu nhập được thể hiện bởi quyền sở hữu chứng khoán xem như phải chịu thuế đối với người nắm giữ, mặc dù không nhận tiền mặt. Điều này có thể xảy ra khi công ty phát hành giữ một phần dòng tiền mặt từ chứng khoán để chi trả chi phí lao động và các chi phí linh tinh khác, hay khi các nhà đầu tư mua dòng tiền mặt thặng dư từ thế chấp vượt mức, hay dòng tiền mặt vượt mức từ các lần thanh toán vốn gốc và lãi thế chấp. Hãng đầu tư cầm cố bất động sản (REMICS) phát hành chứng khoán từ một đơn vị ủy thác, được thiết kế để khắc phục vấn đề này.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn của chúng tôi về chủ đề Thu nhập không chịu lãi (NONINTEREST INCOME) là gì? mà Luật Minh Khuê muốn cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo bài viết về chủ đề Mức phạt khi không nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2023 là bao nhiêu? của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900.6162 hoặc gửi email đến:  lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ. Chúng tôi rất hân hạnh hợp tác, trân trọng.