1. Mẫu giấy xác nhận thu nhập

Hiện nay, việc xác định thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc các khoản thu nhập khác như tiền gửi tiết kiệm, cổ tức ... có thể giúp cho việc thẩm định năng lực tài chính của mỗi các nhân áp dụng cho từng trường hợp cụ thể như tiến hành vay vốn ngân hàng (xác định thu nhập để làm căn cứ xác minh khả năng trả nợ khoản vay) hoặc có thể để bảo lãnh cho con cái đi du học nước ngoài...
Luật Minh khuê giới thiệu một số mẫu biểu để khách hàng tham khảo thêm, mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

>> Tải ngay: Mẫu giấy xác nhận thu nhập

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..../..../20....

 

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

 

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Giấy đăng ký hoạt động công ty luật số 01020881/TP/ĐKH do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 03 năm 2013 hoạt động theo luật luật sư số 65/2006/QH11 năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2012;

Địa chỉ trụ sở: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Tp. Hà Nộ

Điện thoại: 02439916057 Fax: 0435510350

Email: lienhe@luatminhkhue.vn Website: http://www.luatminhkhue.vn

XÁC NHẬN

Ông:…………………………………Sinh ngày …../……/19…………;

Quê quán: Xã……………, huyện………………tỉnh…………………..

Hiện là chuyên viên làm việc tại công ty Luật TNHH Minh Khuê, có tổng thu nhập bao gồm lương và các khoản phụ cấp tại Công ty như sau:

- Tháng 01/2014: 5.885.000 (Năm triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng);

- Tháng 02/2014: 5.885.000 (Năm triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng);

- Tháng 03/2014: 5.885.000 (Năm triệu tám trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

TM. CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

GIÁM ĐỐC

 

2. Mẫu thư xác nhận thu nhập năm

Công ty luật Minh Khuê cung mẫu thư xác nhận thu nhập năm để Quý khách hàng tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải mẫu Thư xác nhận thu nhập năm

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

 

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập ............................

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên: ...................................................................

2. Chức vụ (nếu có): .......................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày .... tháng ........ năm ................

4. Ngày rời Việt Nam dự kiến: ngày .... tháng ........ năm ...... 

5. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01/01/200…đến ngày 31/12/200...

Trong đó:

a. Tại Việt nam:

b. Tại nước ngoài:

- Lương cơ bản:

- Phụ cấp:

- Tiền thưởng:

- Các khoản thu nhập khác bằng tiền (chi tiết):

6. Các khoản thù lao phụ cấp khác liên quan đến việc bổ nhiệm công tác tại Việt Nam (chi tiết):

- Các khoản bị khấu trừ (nếu có):

- Thuế

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Các khoản bị khấu trừ khác (xin cung cấp chi tiết):

7. Những khoản thu nhập trên là thu nhập có/không có thuế thu nhập cá nhân tại Việt nam

8. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………. tại Việt Nam là do…… (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là: ................... đồng

Tổng các khoản chi trả về thu nhập về tiền lương, tiền công của ông/bà ............... là …................. đồng

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động

……, ngày …… tháng …… năm ...…....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THUNHẬP

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

3. Mẫu giấy xác nhận mức lương (Giấy xác nhận thu nhập)

Giấy xác nhận thu nhập dùng cho cá nhân viết đơn để xin công ty xác nhận về mức thu nhập hàng tháng tại thời điểm hiện tại của mình nhằm mục đích chứng minh tài chính với ngân hàng nhằm mục đích nào đó.

>> Tải ngay: Mẫu giấy xác nhận mức lương (Giấy xác nhận thu nhập)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*****

 

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

 

Kính gửi: CÔNG TY …………..................................

Tôi tên: ......................................................................

Hiện nay đang làm việc tại (tên, địa chỉ): ..................

..................................................................................

Chức vụ: ...................................................................

Thời hạn hợp đồng lao động: ....................................

Mức lương hiện nay: ................................................

Tổng thu nhập hàng tháng: ........................................

Tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật.

.........., ngày.......tháng.......năm.......

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

 

 

4. Thu nhập nào từ tiền lương, tiền công thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân?

Thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:

– Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

– Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản:

+ Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh;

+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm;

+ Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật;

+ Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

+ Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động;

+ Trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.