Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005 

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch​

Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Nội dung phân tích:

Điều 27 Bộ luật dân sự 2005 quy định quyền thay đổi họ, tên như sau:

"1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục và các giấy tờ cần có để tiến hành thủ tục chuyển hộ khẩu ?

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ."

Điều & Nghị đinh 123/2015/NĐ-CP quy định điều kiện thay đổi cải chính hộ tịch như sau:

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

>> Xem thêm:  Xác định nguyên quán, quê quán của con khi khai sinh theo quy định mới

Theo đó chỉ được phép thay đổi các thông tin trong giấy khai sinh trong hai trường hợp sau:

- Do sai sót, do lỗi của công chức làm hộ tịch.

- Do sai sót, do lỗi của người yêu cầu đăng ký.

Về thủ tục đổi tên cho con:

Thứ nhất, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ theo điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP cụ thể 

- Tờ khai xin thay đổi tên cho con (theo mẫu quy định)

- Bản chính giấy khai sinh của con bạn

- Các loại giấy tờ khác có liên quan đến việc thay đổi tên cho con.

Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.

Thủ tục đổi tên cho con được tiến hành tại UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh cho con trước đây.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về Thủ tục khai sinh cho con?

Xin hỏi luật sư:( xin hỏi cho trường hợp cháu ruột của tôi) - năm 2005 ba mẹ em có cho em làm con nuôi của cậu ruột em , có ra phường làm giấy tờ, sau đó cậu đổi luôn tên trên giấy khai sinh bỏ luôn tên cha mẹ ruột, chỉ còn tên cha mẹ nuôi. cậu em làm như vậy vì tin rằng việc nhận con nuôi sẽ giúp cậu mợ sẽ sinh được con ruột. - nay cậu em đã có con ruột, em đã lớn, em muốn làm lại giấy khai sinh có tên cha mẹ ruột, cậu mợ chỉ là cha mẹ nuôi thì em cần làm thế nào? có làm được hay không khi cha mẹ ruột em đồng ý nhưng cha mẹ nuôi không đồng ý.

Bạn không nói rõ, bạn đã đủ 18 tuổi chưa, khi bạn đã đủ 18 tuổi thì bạn hoàn toàn có quyền thay đổi thông tin cha, mẹ trong nội dung khai sinh. Theo quy định của Luật Hộ tịch 2014, phạm vi thay đổi hộ tịch bao gồm:

Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch

1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đổi tên con sang họ của bố ?

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Bạn cần tiến hành các thủ tục nêu trên tại UBND cấp xã, phường nơi thực hiện việc đăng ký khai sinh trước đây cho bạn, trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của bạn, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy khai sinh mới của bạn.

Tôi đăng ký giấy khai sinh cho con tôi theo chứng minh thư của vợ chồng tôi. Nay vợ tôi làm lại chứng minh thư thành thẻ căn cước công dân mới. Vậy tôi muốn thay đổi thông tin trên giấy khai sinh cho con tôi theo thẻ căn cước mới của vợ tôi có được không

Thay đổi thông tin về cha mẹ là một nội dung thuộc phạm vi thay đổi hộ tịch. Bạn cần tiến hành thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định tại điều 28 Luật Hộ tịch 2014 tại UBND cấp xã, phường nơi đã tiến hành thủ tục khai sinh trước đây cho con bạn.

Xin chào luật sư.luật sư cho tôi hỏi.tôi năm nay 32 tuổi,như theo giấy khai sinh,tên khi đi học và tên ở nơi làm việc thì tôi tên Lưu tuấn Nhật.nhưng giấy CMND va giấy đăng kí xe mô tô cũng như giấy phép lái xe giấy đăng ký kết hôn thì lại là lưu tuần Nhật vậy xin hỏi luật sư giờ tôi muốn đổi lại CMND cũng như giấy tờ liên quan theo giấy khai sinh có được không̣.và thủ tục như thế nào ạ.Xin chân thành cảm ơn. nhat

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định giá trị pháp lý của GKS như sau:

Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

>> Xem thêm:  Tư vấn thay đổi họ tên trong giấy khai sinh theo quy định của luật hộ tịch hiện hành

Như vậy, bạn có thể thay đổi thông tin các giấy tờ cá nhân khác theo GKS của bạn.

Đối với CMND của bạn, bạn có thể tiến hành thủ tục làm lại CMND. Tuy nhiên muốn làm lại CMND để sửa đổi thông tin thì đầu tiên bạn phải làm thủ tục sửa đổi thông tin trong sổ hộ khẩu.

Khoản 2 Điều 29 Luật cư trú có quy định

"2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu"

Khoản 5 Điều 29 quy định

"Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu."

Đối với mỗi loại giấy tờ của bạn thì có một cơ quan riêng cấp cho bạn. Về nguyên tắc, cơ quan nào quản lý, ban hành, cấp hồ sơ giấy tờ cho bạn thì cơ quan đó có quyền điều chỉnh tên và chữ đệm của bạn trong giấy tờ đó, tuy nhiên phải dựa trên giấy khai sinh của bạn. Các giấy tờ cần thiết cho việc thay đổi thông tin bạn cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương của bạn để chuẩn bị đầy đủ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. 

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Thủ tục cải chính hộ tịch được thực hiện như thế nào ?

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận các vấn đề hộ tịch ?