Kính thưa luật sư, tôi đang cần làm thủ tục cấp đổi lại sổ hộ khẩu, vậy mong luật sư cho tôi biết tôi cần thực hiện các trình tự thủ tục như thế nào? Lệ phí cấp lại sổ và thời gian? Mong luật sư tư vấn.​

Người gửi: V.H.T

Luật sư tư vấn hình sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Về căn cứ pháp lý

- Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP;

- Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư 06/2008/TT-BCA-C11 hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú.

2. Luật sư tư vấn

2.1. Trường hợp nào phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu mới? và lệ phí như thế nào?

Hiện nay theo quy định của pháp luật thì công dân đổi, xin cấp lại sổ hộ khẩu trong trường hợp: Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Hoặc trường hợp sổ hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp.

Đối với trường hợp cấp lại sổ thì phải có xác nhận của Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trong trường hợp đổi sổ do bị hư hỏng hoặc đổi mẫu sổ thì phải nộp lại sổ hộ khẩu để công an lưu giữ vào tàng thư hồ sơ.

Về lệ phí khi cấp, đổi sổ hộ khẩu: Theo quy định thì lệ phí không quá 15.000đ/lần cấp đổi sổ hộ khẩu đối với các quận của thành phố trực thuộc trung ương hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh. Ở các khu vực khác, mức thu tối đa bằng 50% mức thu trên. Mức thu cụ thể do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Đối với các trường hợp bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ VN anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xoá đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân tộc thì được miễn.

2.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và thời gian như thế nào?

Thứ nhất, đối với hồ sơ. Công dân khi đi chuẩn bị Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm: Sổ hộ khẩu gốc, CMND và điền thông tin vào Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Thứ hai, về trình tự và thủ tục. Công dân nộp các thủ tục trên tại bộ phận làm Hộ khẩu thuộc Công an cấp huyện. Sauk hi cán bộ tại bộ phận đó tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoặc làm lại.

Thời gian nộp hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần.

Thứ ba, về thời gian giải quyết cấp sổ hộ khẩu: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 3 ngày làm việc công dân sẽ được nhận sổ mới. Khi đến nhận sổ mới công dân mang theo giấy biên nhận, nộp lệ phí làm hộ khẩu (trừ trường hợp được miễn) và lấy hộ khẩu. Và thực hiện việc tiếp nhận sổ hộ khẩu tại bộ phận đã tiếp nhận hồ sơ.

2.3. Mẫu phiếu báo thay đổi Hộ khẩu, nhân khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Mẫu HK02 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): …………………………………..................................... 2. Giới tính:..................................

3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:................................................................

5. Nơi thường trú:................................................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................................

…………...................…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:...........................................

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):……………..................................……………………. 2. Giới tính:.....................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/….../…................ 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:......................................

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:............................................................................

8. Nơi sinh:..........................................................................................................................................

9. Nguyên quán:...................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:..............................................................................................................

11. Nơi thường trú:...............................................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...................................................................................................................

…………………................……………..……………… Số điện thoại liên hệ:..............................................

13. Họ và tên chủ hộ:……………....................………….14. Quan hệ với chủ hộ:......................................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):.........................................................................................

...........................................................................................................................................................

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):..........................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

___________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê