Căn cứ quy định: Thông tư 29/2016/TT-BCA

Hộ chiếu cho trẻ em được chia thành hai loại căn cứ vào độ tuổi của trẻ, trường hợp trẻ em từ 09 tuổi đến dưới 14 tuổi khi làm thủ tục sẽ được cấp hộ chiếu riêng; trường hợp trẻ em dưới 09 tuổi thì sẽ được cấp vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ.

1. Về hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ em

Với trẻ em từ 09 tuổi đến dưới 14 tuổi, hồ sơ gồm có:

  • 1 tờ khai theo mẫu X01 (do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ khai, ký thay và có xác nhận của Trưởng công an xã nơi thường trú, tạm trú của trẻ em, đóng dấu giáp lai vào ảnh)
  • 02 ảnh chụp, cỡ 4cm x 6 cm (phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu)
  • Bản sao hoặc bản chụp có chứng thực giấy khai sinh (nếu không chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu)

Với trẻ em dưới 09 tuổi, hồ sơ gồm có:

  • 1 tờ khai theo mẫu X01 (do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ khai, ký thay và có xác nhận của Trưởng công an xã nơi thường trú, tạm trú của trẻ em, đóng dấu giáp lai vào ảnh)
  • 02 ảnh chụp, cỡ 3cm x 4 cm (phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu)
  • Nộp kèm theo hộ chiếu của cha hoặc mẹ còn thời hạn sử dụng ít nhất là 01 năm

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu cho trẻ em

Phòng QUản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú.

  • Người có nhu cầu cấp hộ chiếu cho trẻ em cũng có thể thực hiện việc đăng ký qua mạng, thông qua hệ thống điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh: https://www.vnimm.gov.vn thực hiện điền tờ khai X01.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông như thế nào ?

3. Thời hạn giải quyết, lệ phí cấp hộ chiếu

Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: 200.000 đồng

- Hộ chiếu cấp cho trẻ em từ 09 tuổi đến dưới 14 tuổi sẽ có thời hạn 05 năm

- Hộ chiếu của trẻ em dưới 09 tuổi kèm theo hộ chiếu của cha hoặc mẹ thì thời hạn hộ chiếu được giữ nguyên nếu dưới 05 năm; còn hộ chiếu của bố, mẹ đang trên 05 năm thì giảm xuống còn 05 năm.

4. Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông

Chúng tôi xin cung cấp tờ khai cấp hộ chiếu (mẫu X01) để khách hàng tiện theo dõi và thực hiện:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Ảnh
mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng.
(1)

1. Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………………………………………… 2. Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày ……. tháng ……. năm …….……. Nơi sinh (tỉnh, TP)………………………………..

4. Số Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân

(2) Ngày cấp..../..../.... Nơi cấp……

5. Dân tộc ………………………6. Tôn giáo ………………….. 7. Số điện thoại ……………………

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)……………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………

9. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú) ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp …………………………….11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)………………..

………………………………………………………………………………………………………………

12. Cha: họ và tên ………………………………………………..sinh ngày ………/………/…………

Mẹ: họ và tên …………………………………………………….. sinh ngày ………/………/…………

Vợ/chồng: họ và tên ……………………………………………… sinh ngày ………/………/………

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số …………. cấp ngày …........../…...../………

14. Nội dung đề nghị(3)……………………………………………………………….

15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có): ………………………

Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………..…Nam □ Nữ □

Sinh ngày …… tháng …… năm ………. Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………….

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Ảnh
mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng cỡ 3x4cm
(1)

Xác nhận
của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn
(4)
hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại ………. ngày .… tháng ..... năm…….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn lập tờ khai:

(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.

(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.

(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

(4) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi, trường hợp nội dung tư vấn khách hàng còn chưa rõ, mời quý khách hàng liên hệ tổng đài 1900.6162 để được hỗ trợ tư vấn.

Trân trọng cảm ơn!

Trần Nguyệt- Bộ phận hỗ trợ khách hàng công ty Luật Minh Khuê