Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Thuế, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 151/2014/TT-BTC

2. Chuyên viên tư vấn:

2.1 Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

Những doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề nhỏ hơn 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo quý. Tổng doanh thu là bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT theo TT151/2014/TT-BTC

>> Xem thêm:  Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Những doanh nghiệp mới thành lập phải kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng của một năm dương lịch thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu để xác định kê khai theo tháng hay theo quý.

Nếu đủ điều kiện kê khai theo tháng, mà muốn chuyển sang kê khai theo tháng thì gửi thông báo theo mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo thông tư 151/2014/TT-BTC cho cơ quản lý thuế trực tiếp. Thời hạn chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Những doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng. Xác định doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ năm trước liền kề là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT. Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Chu kỳ kê khai theo quý/tháng : việc thực hiện kê khai theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

3.Cách xác định kê khai thuế theo tháng hay quý giữa chu kỳ

Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng có quy định như sau:

"Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kim tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xung, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ n định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo lin k của năm phát hiện chờ đến hết chu kỳ n định.

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng ".

Theo quy định trên, nếu trong chu kỳ kê khai theo tháng, hoặc quý người nộp thuế tự phát hiện, hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế này, không như xác định ban đầu, thì:

>> Xem thêm:  Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mới nhất

- Người nộp thuế được lựa chọn kê khai theo quý, hoặc tháng

- Việc thay đổi này được thực hiện từ năm liền kề của năm phát hiện tới khi hết chu kỳ.

Doanh nghiệp muốn kê khai thuế GTGT theo tháng thì phải nộp thông báo chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ quý sang tháng Mẫu 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

4. Mẫu tờ khai 07/GTGT

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng


Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……….

Tên người nộp thuế: ......................................................

Mã số thuế: .................................................................

Địa chỉ: .......................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:.......................................................

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo Quý, do điều kiện của cơ sở Công ty và qua xem xét các điều kiện khai giá trị gia tăng theo Quý, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng …...năm......

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

Họ và tên:…….

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số:…….

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong dự án BT thực hiện như thế nào thì đúng luật ?