1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Theo quy định, người lao động tham gia ký kết các hợp đồng lao động / hợp đồng làm việc sau bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Chế độ khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Người lao đọng nhận được 04 quyền lợi khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

 1. Trợ cấp thất nghiệp;
 2. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;
 3. Hỗ trợ học nghề;
 4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

+ Chấm dứt hợp đồng lao động trừ các trường hợp: 

 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
 • Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

+ Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

+ Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

 • Thực hiện nghãi vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
 • Chấp hành quyết ddingj áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
 • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người lao động chết.

>> Xem thêm: Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở đâu, cần giấy tờ gì?

 

2. Các trường hợp chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp về quê

Có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở quê không?

Theo quy định, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc, người lao động có thể chuẩn bị hồ sơ để nộp tại bất kỳ trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mà người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động có nhu cầu hưởng ở đâu thì nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương đó. Người lao động hoàn toàn có thể nộp hồ sơ trợ cấp ở quê mà vẫn được giải quyết bình thường theo trình tự thủ tục pháp luật đã quy định.

Do đó, có các trường hợp chuyển bảo hiểm thất nghiệp về quê hưởng trợ cấp theo quy định cụ thể như sau:

- Trường hợp sau khi nghỉ việc muốn chuyển về quê hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Đây là trường hợp được áp dụng đối với những người lao động mới nghỉ việc tại công ty, chưa nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở bất kỳ đâu thì người lao động chỉ cần nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp ở tại địa phương nơi mình muốn đăng ký hưởng để trung tâm dịch vụ việc làm giải quyết hồ sơ. Theo những điều đã phân tích ở trên, người lao động hoàn toàn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở bất kỳ trung tâm dịch vụ việc làm nào ở quê hoặc nơi mình đang sinh sống thì sẽ đều được giải quyết.

Cần lưu ý, những trường hợp người lao động làm việc ở thành phố lớn sau khi nghỉ việc muốn về quê để lãnh bảo hiểm thất nghiệp thì được xác định là đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần đầu và không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Trường hợp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp ở một địa phương sau đó chuyển về quê hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Trường này này chỉ áp dụng đối với những người lao động đã nộp hồ sơ ít nhất là một tháng bảo hiểm thất nghiệp ở một tỉnh, một địa phương trở lên sau đó có nhu cầu chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp về quê hoặc chuyển về một địa phương khác theo nhu cầu thì cần phải thực hiện thủ tục chuyển nơi hởi bảo hiểm thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, có thể hiểu đơn giản là khi người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở một địa phương nào đó, sau đó do có nhu cầu muốn thay đổi nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp về một địa phương khác thì người lao động cần phải thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quá trình hưởng liên tục.

Như vậy, cần lưu ý điều kiện để người lao động được quyền chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đó là:

 • Đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp;
 • Có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Do đó, trong trường hợp đã nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở thành phố mà chuyển về quê sống, người lao động vẫn được nhận trợ cấp sau khi đã nhận ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp ở thành phố và làm thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tóm lại, khi người lao động chuyển nơi ở đến một nơi khác sinh sống thì cần phải làm thủ tục chuyển nơi hưởng thất nghiệp. Bởi khi chuyển đến một nơi khác thì người đó phải hưởng trợ cấp thất nghiệp ở một nơi khác. Có làm thủ tục chuyển thì cơ quan nhà nước vùng người lao động đó chuyển đến mới có thể hỗ trợ tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp một cách tốt nhất.

 

3. Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp về quê

Trình tự, thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp được tiến hành các bước cụ thể sau đây:

- Soạn thảo đơn đề nghị và nộp đến cơ quan chức năng để giải quyết:

Người lao động làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cách thức nộp: Người có nhu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm, hoặc gửi qua đường bưu điện tại bưu cục gần nhất.

- Nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến.

- Nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nơi muốn chuyển đến:

+ Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trường Bộ lao động - Thương binh và xã hội quy định.

+ Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp:

Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật.

 

4. Hồ sơ chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp về quê

Theo quy định, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các mục tài liệu sau đây:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng hoặc hợp đồng là việc, ví dụ như là:

 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết thời hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trong trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì cần giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

- Sổ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng, bảo hiểm xã hội Bộ Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

 

5. Chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho thuận tiện?

Chào luật sư Minh Khuê, Em có chuyện muốn hỏi luật sư. Nếu như em trước đó đã làm bảo hiểm thất nghiệp tại 1 đơn vị và đã nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp thông qua thẻ ATM và em có phiếu hẹn nhận trợ cấp rồi. Nhưng vì đơn vị bảo hiểm đó phải chuyển dời qua tỉnh khác rất xa. Vậy em có thể đổi đơn vị nhận trợ cấp không ạ?

 

Trả lời:

Bạn hoàn toàn có quyền đăng ký để chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp như sau:

" Điều 22. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến trừ các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều này.

Kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Người lao động nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp quá thời hạn theo quy định tại Khoản 5 Điều này nhưng nhiều nhất không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

8. Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật."

Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

 

6. Hướng dẫn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Thưa luật sư, Em muốn hoi là em chuẩn bị nghỉ làm ở công ty hiện tại (Bình Dương ) em đã vào bảo hiểm thất nghiệp công ty được 14 tháng. Nhưng em chuẩn bị có việc phải ra bắc. Em muốn hỏi là em cầm đầy đủ giấy tờ (quyết định nghỉ của công ty GD kí, sổ bảo hiểm) thì ra ngoài bắc em làm hồ sơ ngoài đó rút được không ạ. Hay bắt buộc em phải làm hồ sơ chuyển ra đó ạ... Em xin cảm ơn!

Trả lời:

- Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp."

Như vậy, kể từ thời điểm bạn chấm dứt hợp đồng làm việc với Công ty và có quyết định nghỉ việc, thì trong thời hạn 03 tháng bạn sẽ phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Và theo bạn cung cấp, hiện nay bạn có việc ra Bắc làm việc, thì bạn sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, bạn sẽ thực hiện chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Xem thêm: Công ty chuyển đi nơi khác khi nghỉ việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty Luật Minh Khuê về thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp về quê. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ, hữu ích cho quý khách hàng khi muốn tìm hiểu các quy định về bảo hiểm thất nghiệp, trình tự thủ tục chuyển chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp về quê và một số điều cần lưu ý liên quan đến thực hiện thủ tục này.

Nếu quý khách hàng còn bất kỳ vướng mắc, không hiểu nào về vấn đề này hay bất kỳ vấn đề pháp lý liên quan nào khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số tổng đài tư vấn miễn phí của công ty Luật Minh Khuê chúng tôi để nhận được sự giải đáp thắc mắc kịp thời, nhanh chóng đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm chuyên môn. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!