1. Các khoản vay nước ngoài phải đăng ký

Căn cứ theo điều 9 thông tư 03/2016/TT-NHNN quy định về các khoản vay phải đăng ký bao gồm: 

 - Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.

- Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của Khoản vay là trên 01 (một) năm.

- Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ Khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

2. Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký khoản vay

Bên đi vay phải gửi hồ sơ trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ:

- Ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc ngày ký văn bản bảo lãnh trong trường hợp Khoản vay có bảo lãnh hoặc ngày ký thỏa thuận rút vốn bằng văn bản trong trường hợp các bên thỏa thuận việc rút vốn trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký và trước khi thực hiện rút vốn;

- Ngày ký thỏa thuận gia hạn Khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn đối với Khoản vay tự vay tự trả quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-NHNN

- Ngày tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên đối với Khoản vay tự vay tự trả quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-NHNN

>> Xem thêm:  Cách tính số tiền phải trả cả gốc và lãi khi vay vốn sinh viên ? Điều kiện cho sinh viên vay vốn ưu đãi ?

3. Thủ tục đăng ký

Bạn truy cập vào trang web: www.qlnh-sbv.cic.org.vn/qlnh/

Bước 1: Đăng ký tài khoản

- NSD chọn mục “Quản lý vay nước ngoài của doanh nghiệp” để tiếp cận Chương trình

- Để đăng ký tài khoản truy cập sử dụng Trang điện tử, NSD chọn nội dung “Chưa có tài khoản. Đăng ký” để đăng ký sử dụng Trang điện tử

- Đối với doanh nghiệp hiện đang có dư nợ vay nước ngoài: 

+ NSD chọn mục “Dành cho doanh nghiệp đang có dư nợ vay nước ngoài” để đăng ký sử dụng Trang điện tử. Phần này được áp dụng cho các doanh nghiệp đang có dư nợ vay nước ngoài, bao gồm cả vay nước ngoài ngắn, trung, dài hạn.

+ NSD nhập mã số thuế của doanh nghiệp sau đó nhập “Chấp nhận”

Sau khi trả lời câu hỏi xác nhận, NSD điền các thông tin về doanh nghiệp theo yêu cầu tại Trang điện tử

+ Sau khi kiểm tra, hoàn thiện lại các thông tin của doanh nghiệp, NSD chọn “Đăng ký tài khoản truy cập” để gửi thông tin và in Tờ khai đăng ký tài khoản truy cập.

>> Xem thêm:  Cho vay lãi suất cao khi nào thì phạm luật ? Những chiêu thức lừa cho vay với lãi suất cắt cổ ?

+Trang điện tử có thông báo sau khi thông tin đăng ký được gửi thành công ở phần cuối nội dung đăng ký tài khoản của doanh nghiệp Đồng thời, Trang điện tử sẽ có thư điện tử gửi tới địa chỉ email NSD đã đăng ký.

+ (ii) NSD chọn “In dữ liệu đăng ký” để in Tờ khai đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử. Người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký xác nhận, đóng dấu và gửi tới NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để xác thực thông tin Tờ khai điện tử

- Đối với doanh nghiệp hiện không có dư nợ vay nước ngoài nhưng có nhu cầu đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài:

+NSD chọn mục “2. Dành cho doanh nghiệp hiện không có dư nợ vay nước ngoài nhưng có nhu cầu đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài” để đăng ký sử dụng Trang điện tử. Đây là phần dành cho (i) các doanh nghiệp hiện chưa có dư nợ vay nước ngoài nhưng có nhu cầu sử dụng Trang điện tử để đăng ký khoản vay nước ngoài; hoặc (ii) các doanh nghiệp đã được NHNN xác nhận đăng ký khoản vay trước khi Trang điện tử đi vào hoạt động nhưng chưa rút vốn nên chưa phát sinh dư nợ vay nước ngoài và có nhu cầu sử dụng Trang điện tử để đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

+ NSD khai báo đầy đủ các thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo yêu cầu tại Trang điện tử

+ Sau khi điền đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, NSD nhập mã bảo vệ, chọn “Gửi thông tin” để tiếp tục nhập thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

+Sau khi gửi thông tin thành công, Trang điện tử sẽ cấp cho doanh nghiệp Tên đăng nhập và mật khẩu tạm thời để truy cập Trang điện tử thực hiện đăng ký, đăng ký khoản vay nước ngoài. Tên đăng nhập và mật khẩu này sẽ được gửi về email NSD đã đăng ký

Bước 2: Đăng ký khoản vay

- NSD đăng nhập bằng Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập Trang điện tử, NSD chọn “Đăng ký khoản vay NN”

-NSD điền đầy đủ các thông tin tại Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài trên cơ sở các thông tin về khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và các hướng dẫn tại Trang điện tử

>> Xem thêm:  Mức lãi vay 5 nghìn/1 triệu/1 ngày có vi phạm không ? Mức lãi suất cho vay tiền hợp pháp khi nào ?

-NSD chọn mũi tên để chọn Cơ quan tiếp nhận Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 03

-Các thông tin về doanh nghiệp sẽ được Trang điện tử tự chiết xuất trên cơ sở các thông tin về tài khoản truy cập sử dụng Trang điện tử của doanh nghiệp

- NSD điền số lượng khoản vay trung, dài hạn còn dư nợ của doanh nghiệp, không điền số dư nợ. NSD điền đầy đủ các thông tin trên tờ khai.

-Sau khi hoàn thiện Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài, NSD chọn “Gửi thông tin” để gửi Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài trực tuyến tới NHNN

Sau khi NSD gửi Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài, Trang điện tử có thông báo sau khi Đơn đăng ký được gửi thành công

- NSD chọn “In khoản vay” để in Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài đã gửi trực tuyến tới NHNN, người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu và gửi tới NHNN cùng với hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài theo quy định tại Thông tư 03

Mã số khoản vay sẽ được Trang điện tử tạo ra và in trực tiếp trên Đơn đăng ký khoản vay của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chọn biểu tượng máy in để in Đơn đăng ký.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập bởi Công ty Luật Minh Khuê. Trường hợp có vướng mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình kê khai, bạn vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.6162  bấm phím lẻ số 5 để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng có được vượt quá 150 % không ? Thế nào là cho vay nặng lãi ?

>> Xem thêm:  Vay vốn sinh viên cần những điều kiện gì ? Chính sách cho sinh viên vay tiền để học tập ?