1. Quy định về thẩm định đơn đăng ký sáng chế

Trong quá trình đăng ký sáng chế, cần trải qua rất nhiều bước, trình tự khác nhau, tuy nhiên, bước quan trọng và tốn nhiều thời gian nhất đó là bước thẩm định đơn. 

Trong bước thẩm định đơn đăng ký sáng chế sẽ được chia làm hai bước, bước thẩm định về hình thức đơn đăng ký sáng chế và thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

 Theo quy định tại Điều 3 Quy chế Thẩm định đơn đăng ký sáng chế Ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-SHTT ngày 31/3/2010 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, mục đích và phạm vi thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế được quy đinh như sau:

- Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

Nhiệm vụ của bước thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế được quy định  bao gồm các công việc cụ thể như sau:

+ Kiểm tra xem các tài liệu có trong đơn có thỏa mãn các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không. 

+ Kiểm tra xem các tài liệu có trong đơn có được nộp trong thời hạn quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.

+ Kiểm tra xem liệu người nộp đơn có nộp các loại phí và lệ phí, và số tiền phí và lệ phí có phù hợp với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hay không.

- Phạm vi thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

+ Kiểm tra hình thức các tài liệu có trong đơn;

+ Kiểm tra sơ bộ nội dung các tài liệu có trong đơn.

+ Đưa ra kết luận về đơn. Nếu đơn không đáp ứng các quy định của pháp  thì xác định ngày nộp đơn hợp lệ, ngày ưu tiên (nếu có). 

Theo quy định tại Quy chế Thẩm định đơn đăng ký sáng chế Ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-SHTT ngày 31/3/2010 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, mục đích và phạm vi thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế được quy định cụ thể như sau: 

- Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế nhằm mục đích đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng quy định của pháp luật.

- Đơn đăng ký sáng chế chỉ được thẩm định nội dung nếu có yêu cầu thẩm định nội dung nộp theo điểm 25.1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và đơn đã được công bố theo điểm 14 Thông tư.

- Hoàn phí trong trường hợp rút yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

- Nếu yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế được nộp trước khi công bố đơn nhưng người nộp đơn xin rút đơn/hoặc rút yêu cầu thẩm định nội dung đơn  trước ngày hoàn tất chuẩn bị công bố đơn đó hoặc đơn bị từ chối chấp nhận đơn theo điểm 13.7 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung và phí thẩm định nội dung được hoàn trả đầy đủ cho người nộp đơn (khấu trừ phí chuyển tiền qua bưu điện nếu chuyển tiền qua bưu điện).

- Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế được nộp sau ngày công bố đơn nhưng người nộp đơn xin rút đơn/hoặc rút yêu cầu thẩm định nội dung trước khi yêu cầu thẩm định nội dung được chuyển đến bộ phận thẩm định thì phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung và phí thẩm định nội dung được hoàn trả đầy đủ cho người nộp đơn (có khấu trừ phí chuyển tiền qua bưu điện nếu chuyển tiền qua bưu điện) trừ lệ phí gia hạn (nộp muộn) nếu có theo điểm 25.1.a (iii) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

- Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế theo quy định của pháp luật gồm các nội dung sau đây:

+ Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn đăng ký sáng chế với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp;

+ Đánh giá đối tượng theo từng điều kiện bảo hộ;

+ Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên.

- Đơn đăng ký sáng chế, việc đánh giá được tiến hành lần lượt theo từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ; 

2. Phí đăng ký sáng chế

Theo quy định của pháp luật, phí đăng ký sáng chế bao gồm các loại phí cụ thể như sau:

- Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng (cho mỗi đơn)

- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng (mỗi đơn/yêu cầu)

- Phí công bố đơn: 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình)

- Phí công bố thông tin từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi: 10.000 đồng/trang

- Phí thẩm định: 900.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập)

+ Phí thẩm định hình thức: 20% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập)

+ Phí thẩm định nội dung: 80% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập)

+ Bản mô tả có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm 40.000 đồng/trang

- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 600.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập)

- Phí phân loại quốc tế về sáng chế: 100.000 đồng/phân nhóm

- Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (cho 1 yêu cầu bảo hộ độc lập) (từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập)

- Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình).

- Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

3. Thủ tục đăng ký sáng chế tại Hà Nam

Thủ tục đăng ký sáng chế thường rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Theo quy định của pháp luật hiện nay, việc thực hiện đăng ký thủ tục đăng ký sáng chế thường được tiến hành theo quy trình sau:

- Bước 1: Nộp đơn đăng ký theo quy định của pháp luật

- Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hình thức và nội dung đơn

- Bước 3: Đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật, sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ

Trên thực tế, một sáng chế muốn được cấp văn bằng bảo hộ phải trải qua bước thẩm định hình thức và nội dung đơn rất gắt gao. Việc chuẩn bị đơn đăng ký cùng các tài liệu kèm theo phải đáp ứng được đầy đủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không phải cá nhân, tổ chức nào có nhu cầu đăng ký sáng chế cũng có đủ hiểu biết về kiến thức pháp luật để có thể chuẩn bị đơn đăng ký và các tài liệu kèm theo đầy đủ đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình thẩm định hình thức và thẩm định đơn, Cục Sở hữu trí tuệ thường có công văn yêu cầu bổ sung hoặc giải đáp về các vấn đề có liên quan đến đơn đăng ký sáng chế. Việc soạn thảo các công văn phúc đáp gửi Cục Sở hữu trí tuệ thường yêu cầu và đòi hỏi sự hiểu biết nhất định quy định của pháp luật.

Do đó, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký sáng chế nên lựa chọn một đơn vị cung cấp các dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ để đại diện, thay mặt cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục này. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ về đại diện thực hiện thủ tục đăng ký cấp văn bằng sở hữu trí tuệ, hay cụ thể là đăng ký sáng chế. Một trong các công ty có rất nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ đại diện đăng ký sáng chế có thể kể đến đó là Công ty Luật Minh Khuê.

Công ty Luật Minh Khuê có rất nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ đại diện đăng ký sáng chế, cùng với đó, tại công ty Luật Minh Khuê có đội ngũ chuyên viên, luật sư có hiểu biết về lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, công ty Luật Minh Khuê đã triển khai đăng ký và thực hiện đăng ký thành công rất nhiều sáng chế.

Bằng kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong hoạt động, Công ty Luật Minh Khuê luôn nỗ lực hết mình để mang đến dịch vụ tốt nhất.

Trên đây là các nội dung pháp lý có trong bài viết. Để hiểu hơn, tham khảo: Yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế?

Mọi thắc mắc về vấn đề liên quan liên hệ đầu số tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp chi tiết.

Trân trọng