Sau khi tốt nghiệp khóa sỹ quan dự bị tôi không thực hiện đăng ký sỹ quan dự bị tại địa phương. Hiện nay tôi muốn đăng ký sỹ quan thì có được không, thủ tục hồ sơ như thế nào, đăng ký ở đâu?

Xin cám ơn.

Người gửi: Xuân

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

sỹ quan

Luật sư tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 26/2002/NĐ-CP của chính phủ quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

Nội dung trả lời:

>> Xem thêm:  Điều kiện tham gia sĩ quan dự bị từ sinh viên mới nhất năm 2021 ?

Chào bạn, câu hỏi của bạn Luật Minh Khuê xin giải đáp như sau:

1. Việc sau khi đã học khóa sĩ quan dự bị tại trường Quân sự quân khu 3 bạn chưa tiến hành đăng ký sĩ quan dự bị và bây giờ muốn đăng ký 

Theo quy định tại nghị định 26/2002/NĐ-CP thì bạn thuộc đối tượng được đăng ký sĩ quan dự bị và trong nghị định không hề có quy định nào hạn chế việc đăng lý sĩ quan dự bị nếu như bạn chưa thực hiện đăng ký sau khi học xong khóa sĩ quan dự bị :

Điều 10. Đối tượng đăng ký sĩ quan dự bị:

1. Sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện chuyển sang ngạch dự bị;

2. Cán bộ là quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, được phong quân hàm sĩ quan dự bị;

3. Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ và hạ sĩ quan dự bị hạng 1, đã qua đào tạo sĩ quan dự bị, được phong quân hàm sĩ quan dự bị;

4. Cán bộ, công chức ngoài quân đội, những người tốt nghiệp đại học trở lên đã qua đào tạo sĩ quan dự bị, được phong quân hàm sĩ quan dự bị.

Như vậy, theo quy định trên bạn hoàn toàn có thể tiến hành việc đăng ký sĩ quan dự bị mà không cần quan tâm việc mình đã tốt nghiệp sĩ quan dự bị mà chưa thực hiện đăng ký thì sẽ không được đăng ký

2.Thủ tục hồ sơ và nơi đăng ký sĩ quan dự bị thực hiện theo quy định sau:

Điều 12. Việc đăng ký sĩ quan dự bi được thực hiện như sau:

1. Sĩ quan dự bi không phải là cán bộ, công chức nhà nước đăng ký tại Ban Chỉ huy quân sự xã phường, từ trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc cơ quan quân sự cấp huyện nơi sĩ quan dự bị đăng ký hộ khẩu thường trú (sau đây gọi là nơi thường trú);

2. Sĩ quan dự bị là cán bộ, công chức nhà nước đăng ký tại cơ quan, tổ chức nơi công tác hoặc cơ quan quân sự cấp huyện sở tại.

Điều 13.

1.Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ chuyển sang ngạch dự bị hoặc từ khi tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị về đến nơi thường trú hoặc nơi công tác, sĩ quan dự bị phải mang giấy giới thiệu và thẻ sĩ quan dự bị đến cơ quan quân sự cấp huyện để đăng ký lần đầu theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

2. Cơ quan quân sự cấp huyện làm thủ tục đăng ký và cấp giấy giới thiệu sĩ quan dự bi về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị công tác để đăng ký quản lý.

Điều 14.

1.Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi sĩ quan dự bị có sự thay đổi các yếu tố đã đăng ký về bản thân và gia đình phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi sĩ quan dự bị công tác để đăng ký bổ sung.

2. Hàng tháng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và cơ quan, tổ chức có sĩ quan dự bị, tổng hợp đăng ký bổ sung báo cáo cơ quan quân sự cấp huyện sở tại

Điều 15.

1. Sĩ quan dự bị trước khi di chuyển nơi thường trú hoặc nơi công tác từ huyện này sang huyện khác phải đến cơ quan quân sự cấp huyện sở tại để làm thủ tục giới thiệu về cơ quan quân sự nơi sẽ đến thường trú hoặc công tác mới.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đến nơi thường trú hoặc công tác mới, sĩ quan dự bị phải đến cơ quan quân sự cấp huyện nơi đến để đăng ký theo quy đinh tại Điều 12 Nghị định này.

Căn cứ theo quy định trên, bạn cần đến đăng ký tại ban chỉ huy quân sự xã  hoặc cấp huyện  nơi bạn cư trú để làm thủ tục đăng ký sĩ quan dự bị.
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT