1. Yêu cầu thông báo tìm kiểm người vắng mặt tại nơi cư trú

Theo quy định của pháp luật, cá nhân phải đăng kí hộ khẩu tại nơi cư trú, khi chuyển đến nơi ở mới hoặc vắng mặt tại nơi cư trú phải thực hiện đầy đủ việc đăng kí, quản lí tạm trú, tạm vắng. Khi một người vắng mặt ở nơi cư trú từ 06 tháng trở lên nhưng không làm các thủ tục khai báo tạm vắng, tạm trú sẽ gây khó khăn cho việc quản lí hộ tịch đối với người đó và có thể ảnh hưởng tới những người có liên quan đến họ. Vì vậy, khoản 1 Điều 381 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định, những người có quyền, lợi ích liên quan đến người vắng mặt có quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú khi người đó biệt tích trong 06 tháng liền trở lên. Cùng với yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, người yêu cầu có thể yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lí tài sản của người vắng mặt đó theo quy định của Bộ luật dân sự.

Đơn yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú phải có đủ các nội dung như một đơn yêu cầu nói chung quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, trong đó nêu rõ yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm ai; họ, tên, nơi cư trú của người đó; yêu cầu quản lí tài sản của người vắng mặt (nếu có); lí do, mục đích và các căn cứ chứng minh cho yêu cầu này.

Gửi kèm theo đơn yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú phải có chứng cứ, tài liệu để chứng minh là người đó biệt tích trong 06 tháng liền trở lên như: xác nhận của cơ quan quản lí hộ tịch, của những người sống cùng với người đó trước khi vắng mặt, của người láng giềng, của tổ dân phố, thời gian không nhận được tin tức của họ. Trong trường hợp có yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lí tài sản của người vắng mặt thì phải cung cấp tài liệu về số lượng, chủng loại, đặc điểm tài sản của người đó, việc quản lí tài sản hiện có và danh sách những người thân thích của người đó.

2. Việc xét đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vẳng mặt tại nơi cư trú

Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, thẩm phán cần triệu tập một hoặc một so trong số những người thân thích của người bị yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đến tham gia tố tụng để có thể xác minh các thông tin liên quan đến tài sản, sự vắng mặt của người vắng mặt tại nơi cư trú. Đồng thời, khi có yêu cầu quản lí tài sản của người vắng mặt thì họ có thể sẽ là người quản lí tài sản của người vắng mặt. Theo yêu cầu của đương sự, thẩm phán cũng có thể xác minh các thông tin liên quan đến người vắng mặt tại nơi người đó cư trú, cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc có tài sản. Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu hoặc người bị yêu cầu thông báo tìm kiếm trở về và yêu cầu tòa án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú; trường hợp có yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lí tài sản của người vắng mặt đó tại nơi cư trú và được chấp nhận thì trong quyết định, tòa án còn phải quyết định áp dụng biện pháp qun lí tài sản của người đó và chỉ định người quản lí tài sản của họ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Mục đích của việc thông báo tìm kiếm là để xác định thông tin liên quan đến người vắng mặt, người đó còn sống khi nhận được thông báo sẽ hồi âm cho tòa án và bất kì ai biết được tin tức về người đó đều có thể cung cấp cho tòa án. Ngoài ra, khi hết thời hạn thông báo mà vẫn không có tin tức về người vắng mặt sẽ là cơ sở để tòa án áp dụng các biện pháp quản lí tài sản của họ. Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú phải có các nội dung quy định tại Điều 384 thông báõ này phải được đăng trên một tfong các báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp, cổng thông tin điện tử của tòa.

Theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) và phát sóng trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp, về mặt không gian, phạm vi đăng thông báo rất rộng, không chỉ giới hạn ở địa phương nơi cư trú cuối cùng của người đó để nếu họ đang có mặt ở địa phương khác hoặc người ở địa phương khác biết được tin tức về họ đều có thể cung cấp thông tin cho tòa án. Theo chúng tôi, thông báo này cũng cần được niêm yết tại trụ sở tòa án, tại uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng, tại nơi cư trú cuối cùng của người vắng mặt để nếu trở về họ có thể biết ngay việc tòa án đang thông báo tìm kiếm họ. Theo quy định tại Điều 386 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đương n hiên hết hiệu lực trong trường hợp người cần tìm kiếm trở về. Chi phí cho việc đăng, phát thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú do người yêu cầu chịu.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về thủ tục giải quyết yêu cầu tìm kiếm người không có mặt tại nơi cư trú cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê