Ở bệnh viện A ,em có quyết định thôi việc, hợp đồng lao động, ở chỗ mới em cũng có hợp đồng lao động và có giấy xác nhận thực hành, em đang tạm trú ở bình dương nhưng làm việc ở thành phố HCM, vậy em muốn làm chứng chỉ hành nghề ở bình dương được không, nếu làm thì phải làm như thế nào?
Xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Hiền

>> Tư vấn về chứng chỉ hành nghề, gọi: 1900.6162

Trả lời

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ;

Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế;

Thông tư 278/2016/TT-BTC;

Nội dung phân tích:

Căn cứ vào thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngày 14 tháng 11 năm 2011, việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như sau:

1. Về trình tự thực hiện

Bước 1: Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính “ Một cửa ” Sở Y tế;

Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận, thu phí thẩm định theo quy định và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, Sở Y tế xem xét và thẩm định hồ sơ để cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

-Trường hợp đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định sẽ cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

-Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ.

-Trường hợp không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4: Cá nhân nhận Chứng chỉ hành nghề tại Trung tâm “ Một cửa ” Sở Y tế, nộp lệ phí theo quy định.

2. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

a). Thành phần hồ sơ:

-Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01- Phụ lục 01;

-Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp;

-Giấy xác nhận quá trình thực hành;

-Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;

-Phiếu lý lịch tư pháp ( theo quy định của Luật lý lịch tư pháp);

-Hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

* Về đối tượng:  Người Việt Nam làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh Nam Định (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng).

* Về điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam:

- Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận là lương y;

c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

- Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

* Yêu cầu về xác nhận quá trình thực hành:

Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ ;

b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.

d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn làm ở bệnh viện A tại tỉnh Bình Dương từ ngày 21 tháng 3 năm 2013 đến ngày 13/10/2013, sau đó bạn nghỉ việc tại bệnh viện A, sau đó đến ngày 2 tháng 11 năm 2013 bạn làm việc ở một bệnh viện tư nhân khác cho đến nay (năm 2015). Như vậy, bạn đã đủ thời gian thực hành theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn cấp chứng chỉ

Thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề là 60 ngày tính từ lúc nhận đủ hồ sơ. Trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày.

5. Lệ phí

- Phí thẩm định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 360.000đ/lần;

- Lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 190.000đ/Chứng chỉ.

Bạn đang tạm trú ở Bình Dương nhưng bạn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể đến Sở y tế cấp tỉnh/thành phố ở Bình Dương hoặc thành phố Hồ Chí Minh đều được.

6. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Có đủ điều kiện quy định tại Điều 18 của Luật khám bệnh, chữa bệnh:

 

1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận là lương y;

c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 23 của Luật khám bệnh, chữa bệnh:

Điều 23. Sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo; trường hợp không biết tiếng Việt thành thạo thì phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng và có người phiên dịch.

2. Việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng tiếng Việt; trường hợp người hành nghề không biết tiếng Việt thành thạo thì việc chỉ định điều trị, kê đơn thuốc phải ghi bằng ngôn ngữ mà người hành nghề đã đăng ký sử dụng và người phiên dịch phải dịch sang tiếng Việt.

3. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam được xác định là biết tiếng Việt thành thạo và người được xác định là đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh khi được cơ sở đào tạo chuyên ngành y do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tiêu chí để công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

4. Người phiên dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.

- Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.

7. Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

- Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

+ Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

+ Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;

+ Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;

+ Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;

+ Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;

+ Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;

+ Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

- Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

- Trong trường hợp phát hiện người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật mà không thuộc quy định "Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh" thì tùy theo tính chất, mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề theo quy định của pháp luật.

- Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê