Người gửi: T.P

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân gia đình của Công ty Luật Minh Khuê.

Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con khi sai năm sinh bố ? 

Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP 

Thông tư 01/2008/TT-BTP 

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha mẹ, con, phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”.

Điều 36 của Nghị định số 158 quy định phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, trong đó có cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.

Theo quy định tại điểm g mục 5 Phần II của Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì “Việc cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh, đặc biệt là cải chính ngày, tháng, năm sinh, chỉ được giải quyết đối với những trường hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn. Trường hợp yêu cầu cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai sự thật đã đăng ký trước đây để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại, thì không giải quyết”

Trường hợp của bạn do bạn không nói rõ việc sai sót thông tin về ngày sinh của( bố) trong giấy khai sinh của con bạn  là do lỗi của ai . Trong khi đó, quy định của pháp luật các thông tin sai sót do việc ghi chép của cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn mới được cải chính thông tin. bạn nên dựa trên căn cứ vào quy định trên và tình hình cụ thể của mình để có thể xác định chính xác trường hợp của  mình có được cải chính thông tin về ngày sinh hay không

-Về thủ tục thay đổi thông tin : (theo điều 37,38 nghị định 158/2005/NĐ-CP)

Về thẩm quyền giải quyết 

- Đối với người dưới 14 tuổi thì thẩm quyền giải quyết thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây.

- Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên, thẩm quyền giải quyết thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây.

- Sở Tư pháp thực hiện việc cho thay đổi, cải chính đối với các trường hợp: 1) công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, mà trước đây đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền trong địa hạt tỉnh, thành phố đó; 2) công dân Việt Nam thường trú trong nước đã đăng ký hộ tịch tại tỉnh, thành phố đó hoặc đã đăng ký hộ tịch từ thời kỳ Pháp thuộc, hay thời kỳ chính quyền Ngụy Sài Gòn, hiện chỉ có 01 sổ đăng ký hộ tịch hiện đang lưu giữ tại Sở Tư pháp; 3) những trường hợp trước đây đã đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp.

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đổi tên con sang họ của bố ?

Các loại giấy tờ phải nộp: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch theo mẫu quy định; 

Các loại giấy tờ phải xuất trình: 1) Bản chính Giấy khai sinh; 2) các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xin thay đổi, cải chính (ví dụ như sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên…)

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.

>> Xem thêm:  Không có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có đăng ký kết hôn được không ?