1. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ?

Thưa luật sư, xin hỏi luật sư: Cách viết mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản liền với đất. Cảm ơn nhiều!

Trả lời:

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thông qua bài viết trên webside : www.luatminhkhue.vn.

Cụ thể mẫu số 10/đk ban hành kèm theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Hướng dẫn lập mẫu bạn tham khảo tại thông tư này.

2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn ?

Chào anh (chị), em có một vấn đề thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ từ diện tích đát vườn mà nhà em được sở hữu. Trước hết, em xin nói về nguồn gốc diện tích khu đất này. Trước kia nhà em được ủy ban xã cấp cho một lô đất ở, vì diện tích lô đất này nhỏ quá cho nên ủy ban xã đã bổ sung cho gia đình em thêm một khu đất nữa, khu đất này được ghi rõ là đất vườn và thời gian sử dụng là lâu dài.
Cho đến nay nhà em đã xây nhà trên khu đất đó nhiều năm, nhưng bị vướng mắc là chưa làm xong sổ đỏ. Mấy tháng trước trên huyện có về đo lại diện tích tất cả khu vực thôn em để làm lại sổ đỏ. Cho đến nay các hộ bên cạnh đã nhận được sổ đỏ, còn mảnh đất của nhà em vẫn c​hưa thấy. Em có lên ủy ban xã hỏi thì họ bảo hồ sơ của nhà em đang xem xét.
Vậy nhờ Anh (Chị) cho em hỏi, trường hợp khu đất nhà em có thể chuyển sang đất ở được không? Nếu được thì em phải chuẩn bị những thủ tục gì ?
Cảm ơn!

Tư vấn luật đất đai: Tư vấn xác định mục đích sử dụng đất theo quy định ?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất và xác định diện tích đất ở trong trường hợp có vườn theo Luật đất đai 2013:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Khoản 2 Điều 57: chuyển mục đích sử dụng đất:

"Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng."

Điều 103: Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

1. Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở.

2. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

Trường hợp trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất được xác định bằng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này.

3. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;

b) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương;

c) Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

5. Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức quy định tại khoản 4 Điều này; trường hợp đất đã sử dụng ổn định kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này.

6. Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này.

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Thứ hai, về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Điều 69, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai 2013. quy định về Trình tư, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định."

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê

3. Cách xác định mục đích sử dụng đất theo quy định ?

Chào Công ty luật Minh Khuê! Tôi có một vấn đề hy vọng quý công ty có thể tư vấn cho tôi: Thửa đất mà gia đình tôi đang ở là đất do bố mẹ tôi mua của một người tên là N và chia cho các con mỗi người một mảnh để làm nhà ở. Trước đó thửa đất này là đất ruộng mà hợp tác xã chia cho bà N để làm nhà ở, chứ không phải đất hồ ao mà hợp tác xã quản lý.
Gia đình tôi không hiểu vì lý do gì mà cán bộ địa chính xã lại vào sổ nói đất nhà tôi là đất ao. Hơn nữa qua các năm gia đình tôi đóng thuế hóa đơn đều là thuế nhà đất chứ không ghi là đất hồ ao. Tôi xin lưu ý, khi gia đình tôi hỏi cán bộ địa chính xã là tại sao nhà tôi mua nhà và đất của bà Nguyễn Thị Ninh mà bây giờ ở sổ địa chính xã lại đề đất nhà tôi là đất ao thì cán bộ địa chính xã trả lời tôi là do nhà tôi khai là đất ao. Khi tôi yêu cầu cán bộ địa chính xã cho tôi xem tờ khai và chữ ký của tôi thì cán bộ địa chính không xuất trình được.
Như vậy, trong trường hợp này, nhà tôi cần phải làm những thủ tục gì để có thể đòi lại công bằng cho gia đình mình?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Luật sư trả lời:

Bạn có thể căn cứ vào điều 11, Luật đất đai năm 2013 dưới đây để xác định loại đất của mình là loại đất gì:

"Điều 11: Căn cứ để xác định loại đất:

Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loai đất thực hiện theo quy định của Chính phủ."

– Theo điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013 như sau:

"Điều 3: Xác định loại đất

Việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.

2. Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất đó;

b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất hiện trạng có mức giá cao nhất trong bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định; trường hợp sử dụng đất sau khi có quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để xác định mục đích chính.

4. Trường hợp đất có nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở.

5. Cơ quan xác định loại đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trường hợp thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Vây trong trường hợp này bạn không thê căn cứ vào lời nói của địa chính xã để xác định đất của mình là đất gì, mà phải căn cứ vào những quy định trên để xác định loại đất ở trên. Nếu bạn thuộc trường hợp chuyển nhượng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không..., hãy xác định mình thuộc trường hợp nào để có căn cứ xác định loại đất trước cơ quan hữu quan.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai về xác định mục đích sử dụng đất, gọi: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

4. Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

Kính gửi Luật sư của Công ty Luật Minh Khuê, tôi tên là Hường, hiện tôi có mảnh đất 71 m2 tại vị trí số 4 thuộc Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm đã được cấp sổ đỏ ghi đất vườn lâu năm, nay tôi muốn xây nhà nhưng phải chuyển đổi sang đất ở mới được cấp giấy phép xây dựng. Vậy xin Luật sư giải đáp giúp tôi:
Thuế chuyển đổi mục đích sử dụng là bao nhiêu %? Tổng số tiền phải chuyển đổi mục đích là bao nhiêu? Và còn phải đóng các loại phí gì nữa? Trường hợp tôi nhượng lại cho anh tôi sử dụng thì có phải chịu thuế nào không?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật đất đai qua điện thoại, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

1. Trường hợp bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CPquy định về thu tiền sử dụng đất thì:

"b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Vì vậy, bạn cần căn cứ vào giá đất do UBND thành phố ban hành, từ đó xác định được nghĩa vụ tài chính bạn phải thực hiện khi mình chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Trường hợp bạn chuyển nhượng mảnh đất này sang cho anh của bạn.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTChướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân thì khi bạn chuyển nhượng mảnh đất sang cho anh ruột của bạn thì bạn sẽ được miễn thuế TNCN.

"a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau."

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Tham khảo bài viết liên quan: Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện như thế nào ?

5. Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

Kính gửi văn phòng luật sư Minh Khuê ! Tôi đang có ý định mua một miếng đất ruộng bãi (gọi là đất phần trăm) tại làng Đồng Nhân, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Mảnh đất này đã được chuyển nhượng bằng hình thức viết tay cho một người, nay tôi mua lại. Mảnh đất này được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất (như file đính kèm).
Tôi muốn hỏi nếu tôi mua mảnh đất này liệu có làm được Giấy chứng nhận sử dụng mang tên tôi không? Nếu tôi muốn chuyển mục đích sử dụng sang đất ở có được không và chi phí sẽ được tính như nào?
Kính mong luật sư có thể tư vấn giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn !

Tư vấn về chuyển đổi mục đích sử dụng đất!

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

1) Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Mảnh đất này đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Theo Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội quy định:

Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đất chỉ được chuyển nhượng khi đấp ứng bốn điều kiện :

- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

- Trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (điểm b, khoản 1 Điều 169).

- Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện quyền (khoản 1, Điều 168).

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã (điểm a, điểm d, khoản 3 Điều 167).

Như vậy bạn có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bạn nếu đáp ứng được đẩy đủ các thủ tục này.

2) Theo quy định của pháp luật hiện hành về việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được quy định như sau:

"Điều 57 Luật đất đai quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.".

Theo quy định trên thì pháp luật không cấm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhưng phải tuân thủ theo căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất. Khi chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân quận ( huyện) nơi bạn có đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Về việc này bạn cần đến trực tiếp ủy ban nhân dân (quận) huyện để hỏi rõ về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện mình, để xem địa phương nơi bạn đang có đất nông nghiệp có nằm trong diện quy hoạch không.

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở như sau:

Căn cứ vào Điều 69, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì việc chuyển mục đích sử dụng đất phải tuân theo các bước sau:


1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến cơ quan tài nguyên môi trường đồng thời người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Về mức thu tiền khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Điều 5Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất Thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân.

b. Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, bạn có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nhiệp sang đất ở theo như những thủ tục và chi phí chúng tôi đã tư vấn cụ thể ở trên.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê