Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn:

Xin hỏi luật sư? Cách viết mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản liền với đất.

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thông qua bài viết trên webside : www.luatminhkhue.vn.

Cụ thể mẫu số 10/đk ban hành kèm theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Hướng dẫn lập mẫu bạn tham khảo tại thông tư này.

>> Xem thêm:  Có sự chênh lệch về diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và số liệu thực tế đo đạc thì giải quyết thế nào?

Cháu muốn viết một đơn xin hợp thửa đất ở gần nhà. Hiện tại thửa đất ấy chưa thuộc quyền sở hữu của ai. Trước đây nó là mảnh đất của nhà trường, nhưng do bây giờ nhà trường không còn sở hữu nữa, mà mảnh đất ấy bây giờ là thuộc của xã, tuy nhiên thì mảnh đất ấy lại gần nhà cháu. Nếu cháu muốn viết đơn xin hợp thửa đất đấy thì phải làm như thế nào ạ?

Theo như thông tin bạn cung cấp, diện tích đất này thuộc sở hữu của xã, mảnh đất này gần nhà bạn. Trong trường hợp, bạn có nhu cầu sử dụng mảnh đất này, đồng thời Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu thấy bạn đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân xã sẽ đồng ý chuyển nhượng mảnh đất này cho bạn. Bạn phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng thì bạn mới có thể làm thủ tục hợp thửa đất được.

Căn cứ theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật đất đai năm 2013 và Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính, bạn cần nộp một bộ hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất để thực hiện thủ tục hợp thửa đất. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK; 
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

- Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với Ủy ban nhân dân xã.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

"Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất
1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng."

Theo Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định:

"Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm: 

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới 2020

b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

2. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận). 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau: 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã."

Em có một miếng đất nông nghiệp, em có chuyển được thành đất thổ cư có được không? Em xin cảm ơn luật sư tư vấn.

Căn cứ theo quy định của pháp luật đất đai, bạn có quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất thổ cư theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013. Khi bạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất bạn phải làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền, nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì bạn mới được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tôi xin hỏi: tôi có một mảnh đất 50m2 tại Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đường ngõ 3,5 m hiện tại là đất phi nông nghiệp đã xây nhà, những nhà ở cùng thửa đất đã làm được sổ đỏ. Vậy tôi muốn chuyển từ đất phi nông nghiệp sang đất ở hình thức chuyển đổi như thế nào, có những thủ tục gì? xin nhờ tư vấn hộ trân thành cảm ơn!

Trong trường hợp này, bạn có quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở theo điểm e khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Bạn cần làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất để xin phép chuyển nhượng. Hồ sơ gồm:

>> Xem thêm:  Chênh lệch diện tích đất trên sổ đỏ và trên giấy tờ mua bán xử lý thế nào ?

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Trong thời hạn không quá 15 ngày, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Xin chào quý công ty, chúc toàn thể công ty sức khỏe dồi dào. Em có một câu hỏi nhờ quý công ty tư vấn: nhà em có 5 sào đất ruộng trồng lúa, giờ em muốn chuyển sang làm trang trại có được không và cần những thủ tục, văn bản gì đến cơ quan nào? em rất chân thành cảm ơn!

Theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn được phép chuyển mục đích trồng lúa sang làm trang trại. Lúc này, bạn cần là hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất để xin đăng ký biến động đất đai. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Thưa luật sư, Cho em hỏi trong sổ đất của nhà em có ghi đến năm 2018 đất nông nghiệp, hết thời hạn có phải nhà nước lấy lại đất không? Em cảm ơn!

Căn cứ theo khoản 2 Điều 126 Luật đất đai năm 2013 quy định về đất sử dụng có thời hạn: "2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất."

Theo đó, sau khi hết thời hạn, nếu gia đình bạn có nhu cầu tiếp tục thuê đất nông nghiệp để tiếp tục sử dụng thì làm đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền gia hạn tiếp tục cho thuê đất. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét tiếp tục cho gia đình bạn thuê đất. Nếu gia đình bạn không có nhu cầu thuê đất, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và nhận thấy không thể tiếp tục cho gia đình bạn thuê đất thì đất sẽ được thu hồi theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Giải quyết các tranh chấp về lối đi chung và quyền trổ cửa ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ thì cần những thủ tục gì ?