1. Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại EU

Doanh nghiệp Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu CTM được không? CÓ. Cá nhân, pháp nhân nào là chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá ở bất kỳ nước nào trên thế giới đều có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu CTM.

Các cá nhân, pháp nhân ở các nước không phải là thành viên EU, ví dụ Việt Nam, phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu CTM thông qua đại diện. Chỉ những đại diện có tên trong danh sách đăng ký tại OHIM mới có quyền đại diện trước OHIM.

Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại EU (Đăng ký nhãn hiệu cộng đồng – CMT)

Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam 0986.386.648


Những dấu hiệu nào có thể đăng ký nhãn hiệu CTM ?

Nhãn hiệu CTM có thể gồm bất kỳ dấu hiệu nào được thể hiện dưới dạng từ ngữ, tên người, hình ảnh, chữ cái, chữ số, hình dáng của sản phẩm hoặc bao gói của sản phẩm với điều kiện các dấu hiệu đó có khả năng phân biệt với các hàng hoá hoặc dịch vụ cùng loại của nhà sản xuất khác nhau. Do đó, các dấu hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu CTM bao gồm:

+ Nhãn hiệu chữ: bao gồm các chữ cái, chữ số hoặc sự phối hợp giữa các chữ cái, chữ số và các từ ngữ;

+ Nhãn hiệu hình : có thể bao gồm hoặc không bao gồm chữ;

+ Nhãn hiệu hình màu;

+ Các màu sắc hoặc sự kết hợp các mầu sắc;

+ Nhãn hiệu 3 chiều;

+ Nhãn hiệu âm thanh

Những dấu hiệu nào không thể đăng ký là nhãn hiệu CTM?

Những dấu hiệu không thể được đăng ký là nhãn hiệu CTM bao gồm:

+ Dấu hiệu không có tính phân biệt:

+ Dấu hiệu chỉ chủng loại, chất lượng, tính chất, số lượng. giá trị, nguồn gốc địa lý hoặc thời gian về việc sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, hoặc mô tả các đặc tính khác của hàng hoá dịch vụ;

+ Dấu hiệu đã trở thành tên gọi thông thường của sản phẩm trong các ngôn ngữ đang tồn tại hoặc hiển nhiên trong thực tế thương mại;

+ Dấu hiệu trái với đạo đức xã hội hoặc các nguyên tắc đạo lý thong thường;

+ Dấu hiệu nhằm lừa dối người tiêu dùng về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá hoặc dịch vụ;

Các tài liệu phải nộp để đăng ký nhãn hiệu CTM?

+ Đơn đăng ký CTM (mẫu đơn có sẵn tại văn phòng OHIM hoặc trên website của OHIM http://oami.eu.int)

+ Giấy uỷ quyền

+ Thông tin về Người nộp đơn

+ Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký

+ Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký

+ Thanh toán phí nộp đơn cơ bản(975 Euro) trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn tại OHIM hoặc các cơ quan sở hữu trí tuệ của các nước thành Cộng đồng Châu Âu.

Có thể dùng ngôn ngữ nào khi làm đơn CTM?

Đơn đăng ký nhãn hiệu CTM có thể được làm bằng một trong 11 ngôn ngữ chính thức của Cộng đồng( đây được gọi là ngôn ngữ thứ nhất). Trong đơn, người nộp đơn phải tuyên bố chọn một trong 5 ngôn ngữ : Tây Ban Nha, Đức, Anh, Pháp và Ý (đây là 5 ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở văn phòng OHIM) là ngôn ngữ thứ hai để sử dụng khi tiến hành các thủ tục, ví dụ như phản đối đơn, khiếu nại, huỷ bỏ hiệu lực.


Doanh nghiệp Việt Nam có bắt buộc phải có đại diện để liên lạc với OHIM khi tiến hành nộp đơn CTM không?

Theo quy định của EU, nếu người nộp đơn có nơi cư trú, cơ sở kinh doanh tại các nước thành viên của EU thì có thể trực tiếp nộp đơn hoặc nộp đơn qua đại diện. Còn đối với những người không có nơi cư trú hoặc cơ sở kinh doanh tại các nước thành viên của EU thì phải nộp đơn qua đại diện. Đại diện bao gồm:

+ Người tư vấn pháp lý chuyên nghiệp tại các nước thành viên của EU, hoặc

+ Các đại diện chuyên nghiệp theo danh sách OHIM có đủ tư cách làm đại diện pháp lý cho người nộp đơn trước OHIM (cũng là những người có đủ tư cách làm đại diện pháp lý cho người nộp đơn trước các cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc EU) trong việc tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến nhãn hiệu.

Nếu doanh nghiệp Việt Nam nào đóng trụ sở kinh doanh tại một trong các nước thành viên EU thì có thể nộp đơn CTM trực tiếp cho OHIM mà không cần qua đại diện.

Nộp đơn CTM ở đâu và nộp như thế nào?


Đơn đăng ký nhãn hiệu CTM có thể nộp trực tiếp tại OHIM theo địa chỉ dưới đây, hoặc nộp qua bất kỳ Cơ quan sở hữu trí tuệ nào của các nước thành viên Cộng đồng Châu Âu.

Nếu nộp trực tiếp đến OHIM, bạn có thể chọn một trong các hình thức sau:

+ Nộp trực tuyến tại website của OHIM http://oami.eu.int

+ Gửi qua bưu điẹn đến địa chỉ của OHIM:

+ Office for Harmonization in the Internal Market:

+ Receiving Unit

+ Apartado de Correos 77

+ E-03080 Alicante

+ Spain;

+ Nộp trực tiếp tại phòng nhận đơn tại trụ sở của OHIM;

+ Gửi qua fax (+34 965 131 344) (chỉ gửi bản gốc nếu có yêu cầu); hoặc

+ Gửi đĩa lưu đơn điện tử.

Lệ phí đăng ký CTM?

+ Phí nộp cho một nhãn hiệu hàng hoá: 975 euros/đơn (không phải nhãn hiệu tập thể), nếu đơn có trên 3 nhóm hàng hoá hoặc dịch vụ thì mỗi nhóm nộp thêm 200 euros.

+ Phí đăng ký : 1100 euros, nếu đơn có trên 2 nhóm thì mỗi nhóm thêm 200 euros.

Thanh toán lệ phí như thế nào?

Lệ phí nộp đơn phải được thanh toán bằng euro trực tiếp đến OHIM dưới một trong các hình thức sau:

+ Tiền mặt

+ Séc

+ Khấu trừ từ một tài khoản hiện thời tại OHIM, hoặc

+ Chuyển khoản đến tài khoản sau:

Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria

n.0182-5596-90-0092222222

Swift: BBVAESMM

+ Phí nộp đơn cơ bản phải thanh toán trong vòng một tháng kể từ ngày nộp đơn .

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến Uy Tín, Chuyên Nghiệp

2. Lợi ích của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ?

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và cạnh tranh toàn cầu, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trở nên đặc biệt quan trọng và là mối quan tâm hàng đầu trong quan hệ kinh tế quốc tế. Từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng được quan tâm hơn.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ ở nước ta hiện nay vẫn khá phổ biến và ngày càng phức tạp, đặc biệt là trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, trong đó có nhãn hiệu hàng hóa đã gây không ít khó khăn cho nhiều doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh trên thương trường. Do đó việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói chung và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nói riêng là rất quan trọng.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì tổ chức, cá nhân có thể thực hiện những nội dung sau để bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp mình:

1. Thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ phải có ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây: Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn và mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu; chứng từ nộp lệ phí nộp đơn.

Nhãn hiệu được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Các dấu hiệu sau đây sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước; dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép; dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài; dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận; dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Để gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực.

Khi trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu thì chủ sở hữu sẽ có các quyền tài sản sau đây: Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật Sở hữu trí tuệ; ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 của Luật Sở hữu trí tuệ ; định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Chương X của Luật Sở hữu trí tuệ. (Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009)

Các hành vi sau đây được xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi chưa được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu: Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó; sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ; Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ; Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

2. Khi bị xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu thì chủ sở hữu có các quyền sau đây

Quyền tự bảo vệ: Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại; yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, khi khởi kiện hoặc sau khi khởi kiện, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các trường hợp sau đây: Đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ bị tẩu tán hoặc bị tiêu huỷ nếu không được bảo vệ kịp thời.

Tóm lại, thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu vừa giúp các doanh nghiệp giữ được uy tính trên thương trường, đảm bảo được quyền tài sản, đồng thời có thể ngăn ngừa được tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Luật Minh Khuê (biên tập)

>> Xem thêm:  Mẫu công văn sửa đổi nhãn hiệu cập nhật mới nhất năm 2020

3. Những lý do để bạn nên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ?

Cho đến nay, có thể khẳng định thế ký 21 là thế kỷ bùng nổ về mọi thứ, nó có thể coi là bước ngoặt trong sự phát triển kinh tế của loài người. Nền kinh tế của mỗi quốc gia cũng như quốc tế có sự phát triển thịnh vượng và mạnh mẽ. Điều đó được thể hiện ở chỗ có nhiều ngành nghề kinh doanh hơn, các sản phẩm phục vụ cho loài người liên tục được phát minh, sáng tạo… Và để phân biệt được các sản phẩm đó, các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức đã xây dựng và phát triển các sản phẩm của mình có sự khác biệt, mới mẻ để cạnh tranh với các sản phẩm khác.

Nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ ra đời nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của cá nhân, tổ chức kinh doanh đối với các sản phẩm của mình. Tránh gây nhầm lẫn với các sản phẩm khác, nhưng lợi ích của nó đem lại là rất to lớn không chỉ đối với người sản xuất mà còn đối với người tiêu dùng. Bảo hộ nhãn hiệu không phải là một vấn đề mới mẻ, nhưng ở hiện tại thì vai trò của nó là rất to lớn. Trong bài viết này Luật Minh Khuê sẽ chỉ ra 3 lý do để bạn nên đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

1. Tắm lá chắn từ pháp luật

Bảo hộ nhãn hiệu, tức là thực hiện các thủ tục để được cơ quan nhà nước công nhận mẫu mà, hình thức của sản phẩm của mình. Điều này cũng có nghĩa, 1 nhãn hiệu khác của một công ty khác nếu như có trùng với nhãn hiệu mà bạn đã đăng ký bảo hộ thì đồng nghĩa sẽ bị loại bỏ. Có nghĩa rằng, trên thị trường bạn là độc nhất vô nhị. Khi được pháp luật bảo vệ, tức là bạn cũng có quyền được lên tiếng để ngăn chặn các hành động xâm phạm đến nhãn hiệu mà bạn đã đăng ký. Vụ việc mì Hảo Hạng bị công ty cổ phần Acecook Việt Nam tố cáo vì có hành vi sử dụng nhãn hiệu mì ăn liền Hảo Hạng có nhiều điểm gây nhầm lẫn và tương tự với nhãn hiệu mì Hảo Hảo là một trong những vụ việc điển hình về tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa. Qua vụ việc trên chúng ta có thể thấy việc bảo hộ nhãn hiệu có vai trò thế nào đối với mỗi sản phẩm của mình khi đưa ra ngoài thị trường. Nếu như 1 sản phẩm đã được sự tin dùng của người sử dụng tuy nhiên họ lại chưa đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa đó với cơ quan nhà nước thì đây có thể coi là một thiếu sót vô cùng lớn đối với doanh nghiệp đó.

2. Nâng cao chiến dịch Marketing cho sản phẩm và doanh nghiệp

Bàn luận đến vấn đề này tôi có thể lấy 1 ví dụ điển hình nhất về công ty Apple: Biểu tượng logo của apple là quả táo cắn dở. Và cứ nhắc đến quả táo cắn dở, hoặc quả táo thì người ta đã nghĩ ngay đến Apple. Công ty Apple có thể coi như 1 hình mẫu về sự hoàn hảo trong chiến dịch marketing của mình với nhãn hiệu trong mỗi sản phẩm của mình. Sức mạnh của nó ghê gớm đến mức rất nhiều các sản phẩm “nhái” ăn theo nhãn hiệu Apple, ví dụ như: Dép có biểu tượng quả táo, Cặp có biểu tượng quả táo, Đồng hồ hình quả táo cắn dở…Trở lại vấn đề của bài viết, trong chiến dịch Marketing của doanh nghiệp thì việc có nhãn hiệu đồng nghĩa với việc người dùng nghĩ tới nhãn hiệu sẽ nhớ tới sản phẩm, nhớ tới công ty…chứ chẳng bao giờ người ta lại nhớ Công ty TNHH ABC có những sản phẩm nào…Như vậy, khi bạn bảo hộ nhãn hiệu, bạn sẽ thấy được lợi ích của nó trong việc quảng bá sản phẩm của mình, đó là điểm phân biệt lớn nhất với các sản phẩm cùng loại, đồng thời cũng cho người dùng biết đâu là sản phẩm của công ty mình, đâu là hàng giả hàng nhái…

3. Tránh gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác

Việc bảo hộ thương hiệu là cần thiết bởi vì các khách hàng sử dụng sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu như logo, tên doanh nghiệp và slogan để xác định một doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, một khách hàng có thể chọn một lon Pepsi ra khỏi kệ bằng cách sử dụng logo Pepsi như là phương tiện duy nhất xác định do kinh nghiệm.

Một nhà sản xuất nước giải khát chung chung có thể muốn đăng ký và sử dụng một logo tương tự để đánh cắp hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng trung thành của Pepsi vào mua sản phẩm của mình. Luật sở hữu trí tuệ sẽ ngăn chặn hành động này bằng việc từ chối đăng ký cho một khả năng gây nhầm lẫn. Nếu công ty đó vẫn cố tình kinh doanh sản phẩm mà không cần đăng ký, Pepsi có thể khởi kiện bồi thường thiệt hại tại tòa án.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648

Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./

PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

>> Xem thêm:  Dịch vụ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, logo, thương hiệu