1. Cháu sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 26/7/2015 nhưng trong giấy chứng sinh lại ghi nhầm là 27/6/2015, dẫn đến trong giấy khai sinh cũng ghi như vậy. Bây giờ tôi muốn làm lại giấy khai sinh theo đúng ngày tháng đẻ thực tế thì thủ tục như thế nào (cán bộ phường cho biết cần mang giấy khai sinh bản gốc đến phường và rồi họ sẽ cho mượn giấy phô tô công chứng giấy chứng sinh để đến bệnh viện xin lại rồi mới giải quyết).

2. Với thủ tục này tôi có thể ủy quyền cho cá nhân/pháp nhân nào đi làm thay được ko? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Thủ tục sửa đổi thông tin trên giấy khai sinh?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900 61 62

Trả lời.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê, đối với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp và tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý.

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội​;

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch;

>> Xem thêm:  Ủy quyền cho người khác đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được không ?

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP;

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ : Về công chứng, chứng thực.

2. Nội dung trả lời.

Theo quy định tại khoản 2 điều 36 Nghị định 158/2005

" Điều 36. Phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ dung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.

2. Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký."

Được quy định cụ thể tại điểm g  khoản 5 Mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định như sau:

“Việc cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh, đặc biệt là cải chính ngày, tháng, năm sinh, chỉ được giải quyết đối với những trường hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn. Trường hợp yêu cầu cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai sự thật đã đăng ký trước đây để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại, thì không giải quyết”

Trình tự giải quyết là bạn sẽ phải gửi đơn yêu cầu cải chính ngày sinh của con bạn và giấy tờ chứng minh việc nhầm lẫn đó bắt nguồn từ Giấy chứng sinh tại bệnh viên, và bản gốc giấy khai sinh của con bạn.

Đối với việc này bạn có thể ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục này thay cho bạn, bạn cần thực hiện việc lập Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền theo quy định của Pháp luật bạn nhé!

>> Xem thêm:  Thủ tục ủy quyền chuyển nhượng, mua bán đất đai cần những giấy tờ như thế nào ?

Căn cứ trên Điều 581 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Căn cứ theo  Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ : Về công chứng, chứng thực tại Điều 48. Công chứng, chứng thực hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền 

1. Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng.

Trong trường hợp bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền không thể cùng đến một cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực, thì bên ủy quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn của họ công chứng, chứng thực hợp đồng ủy quyền; bên được uỷ quyền yêu cầucơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực nơi họ thường trú hoặc tạm trú có thời hạn công chứng, chứng thực tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng uỷ quyền.

2. Việc ủy quyền không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì không phải lập thành hợp đồng ủy quyền mà có thể được lập thành giấy ủy quyền và chỉ cần người ủy quyền ký vào giấy ủy quyền

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự

>> Xem thêm:  Bán đất bằng hợp đồng ủy quyền có hợp pháp không?