từ trong tiếng anh ( có ý nghĩa nhạy cảm, tế nhị). Tôi muốn hỏi thủ tục để thực hiện thay đổi họ tên cho con gái. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Trước hết, thay mặt bộ phận tư vấn pháp luật công ty luật Minh Khuê xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi đã tìm hiểu và tư vấn như sau:

1. Quyền được thay đổi họ tên của công dân

* Đối với việc thay đổi họ:

Điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền thay đổi họ của công dân. Theo đó công dân được thực hiện thay đổi họ trên trong các trường hợp sau:

- Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

- Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

- Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

- Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

>> Xem thêm:  Làm lại bản sao giấy khai sinh trong trường hợp nào?

- Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

- Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

- Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn có thể hoàn toàn đổi họ cho con gái từ họ cha sang họ mẹ theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 " Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại".

* Đối với việc thay đổi tên:

Theo Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 công dân có quyền thay đổi tên trong các trường hợp sau:

- Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

- Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi họ của con từ của mẹ sang họ cha ?

- Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

- Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

- Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Như vậy, có thể áp dụng điểm a khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 việc sử dụng tên gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến danh dự của người có tên đó để thực hiện thay đổi tên cho con gái bạn.

2. Hồ sơ cần để thực hiện thay đổi họ tên

- Tờ khai ( theo mẫu);

- Bản chính Giấy khai sinh của người xin thay đổi họ, tên, chữ đệm;

- Bản phô tô các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên, chữ đệm.

3. Trình tự thủ tục

>> Xem thêm:  Thủ tục đổi họ của con thành họ mẹ?

Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ tên cho người từ đủ 14 tuổi trở lên là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ( điểm b Khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch 2014):

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố nước ngoài;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc;

c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này.

Bước 2:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định , nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

+ Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

=> Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận kết quả tại ủy ban nhân dân huyện

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.2. Trình tự thủ tục thực hiện thay đổi họ tên

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi họ khi mất giấy khai sinh bản gốc ?