Tăng giảm cỡ chữ:

Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh ? Có thể đổi họ con riêng của vợ sang họ chồng hiện tại ?

Có nhiều trường hợp tên của bạn trong tiếng Việt không hề có ý nghĩa tiêu cực, tuy nhiên, trong một ngôn ngữ khác, tên bạn không có ý nghĩa tốt đẹp, gây ảnh hưởng đến công việc của bạn khiến bạn muốn đối đổi tên. Dưới đây là nội dung tư vấn của Luật sư từ Luật Minh Khuê về một trường hợp như vậy:

1. Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh ?

Thưa luật sư: Con tôi có tên trong khai sinh hiện nay là Đào Đức C - sinh 1981- Hộ khẩu thường trú tại Kim Mã Ba Đình Hà Nội. Nay vì lý do gia đình, tôi muốn xin đổi tên lại là Đào Đức T. Vậy tôi phải làm những gì ?
Tôi xin cảm ơn !

>> Luật sư tư ván pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch thì:

"Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch"

Trong trường hợp con của bạn sinh năm 1981, đến nay đã 34 tuổi. Vì vậy, trường hợp đổi tên cho con bạn trong trường hợp này phải được sự đồng ý của con bạn.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự số 2015 được thay đổi họ tên khi:

- Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

- Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

- Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

- Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Vì vậy, bạn hoặc con bạn đều có quyền yêu cầu thay đổi họ tên khi có một trong những căn cứ thuộc các trường hợp nêu trên. Vì bạn không nói dõ lý do muốn thay đổi tên cho con nên chúng tôi không biết con bạn có thuộc trường hợp được phép thay đổi họ tên không, nếu con bạn có đủ điều kiện để được thay đổi họ tên thì bạn thực hiện theo thủ tục sau:

Về thủ tục đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm:

Người yêu cầu thay đổi họ, tên, chữ đệm phải nộp tờ khai, xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch họ, tên, chữ đệm.

Việc thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Theo đó bạn phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm: tờ khai( theo mẫu), bản chính giấy khai sinh của con bạn, và các giấy tờ chứng minh lý do muốn thay đổi

Về thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định như sau:

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lênvà xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

Theo đó bạn sẽ tiến hành thay đổi tên cho con tại ủy ban nhân dân cấp huyện mà trong địa hat mà bạn đã đăng kí khai sinh trước đây cho con. Tham khảo bài viết liên quan: Thủ tục thay đổi tên đệm trên giấy khai sinh và các giấy tờ khác ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

2. Cần làm thủ tục gì để đổi tên trong giấy khai sinh ?

Kính gửi Luật Minh Khuê, Tôi năm nay 25 tuổi. Tên của tôi không xấu, nhưng trong quá trình làm công tác giao dịch với các khách hàng nước ngoài, cái tên của tôi có ý nghĩa không đẹp trong tiếng Anh và điều đó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ngại với các đối tác và cảm thấy việc làm ăn của mình không được thuận lợi, chưa kể đến những ảnh hưởng không tốt khác trong công việc của tôi.

Liệu tôi có thể lấy lý do này để đổi tên được không ạ? Trường hợp khả quan, tức là vẫn có khả năng đổi tên ?

Tôi rất mong nhận được sự tư vấn và trợ giúp từ phía văn phòng luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Luật sư trả lời:

+ Liệu có thể đổi tên vì tên gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm ăn hay không ? Thủ tục đổi tên khai sinh được tiến hành như thế nào ?

Liệu có thể đổi tên vì tên gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm ăn hay không ?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015, bạn có thể đổi tên với những lý do sau:

- Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

- Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

- Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

- Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Như vậy, với lý do của bạn, bạn có khả năng được chấp nhận yêu cầu đổi tên, vì cái tên này, như bạn nói, có ảnh hưởng không tích cực đối với công việc của bạn.

+ Thủ tục đổi tên khai sinh được tiến hành như thế nào ?

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Luật Hộ tịch 2014, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục đổi tên khai sinh cho công dân Việt Nam trên 14 tuổi, cư trú trong nước là Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Hồ sơ đối với việc đổi tên khai sinh được nộp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện gồm các loại giấy tờ như sau:

- Tờ khai đăng ký lại khai sinh (theo mẫu quy định);

- Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch;

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Bạn cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trên, nộp lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đã cấp giấy khai sinh cho bạn.

Về khoảng thời gian xét hồ sơ tiến hành thủ tục đổi tên khai sinh:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định xét thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện sẽ ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Có thể thấy rằng, nếu lý do đổi tên hợp lý, thủ tục này sẽ được tiến hành khá nhanh gọn, kể cả phải xác minh lại thông tin liên quan đến việc thay đổi họ tên khai sinh.
Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý rằng, việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự đã được xác lập theo tên cũ.
Bạn có thể tham khảo mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh được quy định tại Công văn 1288/HTQTCT-HT của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

3. Thủ tục đổi tên giấy khai sinh cho con ?

Chào Luật sư, Em có một vướng mắc mong Luật sư giải đáp giùm em. Chuyện là lúc em mới sinh còn non tháng nên không thể đi làm giấy khai sinh cho con và nhờ ông bà nội làm thay. Nhưng ông bà nội không làm tên như vợ chồng em đặt cho con mà đổi tên theo ý của ông bà.

Điều này cả vợ chồng em đều không được biết cho đến khi giấy tờ khai sinh đã hoàn tất được đưa cho em vào đúng một tháng. Bao nhiêu tâm huyết em đặt vào tên con vậy mà bị thay đổi em không hề hay biết, chồng em đi làm xa, lúc đó em mới sinh nên không thể tự đi chỉnh sửa được, nay con em được 7 tháng, em muốn đổi tên con thì có được không ạ ? Em phải lấy lý do gì để được chấp nhận ạ ?

Rất mong nhận được sự giải đáp của Luật sư, em xin chân thành cảm ơn Luật sư !

Luật sư trả lời:

Khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau:

"Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định..."

Như vậy, theo quy định của pháp luật trên thì vợ chồng bạn hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục thay đổi tên cho con tuy nhiên trước khi thực hiện thủ tục thay đổi tên cho con vợ chồng bạn phải tìm được lý do thay đổi. Trong trường hợp này bạn chỉ nếu rằng tên con được đặt theo ý của ông bà tuy nhiên chưa nói rõ tên con bạn có gây ra sự trùng, nhầm, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình,... hay không do đó nếu như chỉ đơn thuần đây là tên không theo ý muốn của vợ chồng bạn nhưng nó không ảnh hưởng gì tới gia đình thì vợ chồng bạn không thể đổi tên cho con được.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

4. Có thể đổi tên trong giấy khai sinh mà không cần phải về quê không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: con năm nay 18t quê ở nam định nhưng gia đình con đã chuyển về long an sống và làm việc do tên con quá xấu nên con muốn đổi tên trong giấy khai sinh nhưng ở xa chổ cấp giấy khai sinh ở quê. Nên cho con hỏi có cách nào có thể đổi tên mà không cần phải về bơi cấp khai sinh ở quê không ạ ?

Cảm ơn.

Luật sư trả lời:

Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định các trường hợp được thay đổi tên:

"Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định."

Đôi với trường hợp của bạn, bạn hoàn toàn có quyền thay đổi tên khi tên của bạn gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của bạn theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015.

Ttrong trường hợp bạn muốn thay đổi tên trên Giấy khai sinh thì phải làm thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định tại tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

"1. Việc thay đổi họ, chữ đệm , tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó.

2.Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch."

Căn cứ Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP việc cải chính nội dung trong giấy khai sinh (thay đổi họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán…) chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc yêu cầu của người làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Thủ tục cải chính Giấy khai sinh được quy định tại Điều 28 của Luật Hộ tịch 2014,

"1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch."

Cụ thể:

- Người yêu cầu cải chính Giấy khai sinh nộp Tờ khai theo mẫu và các giấy tờ liên quan cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh

- Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy việc cải chính là có cơ sở, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi vào Giấy khai sinh. Nếu cần thời gian xác minh, thời hạn giải quyết tối đa là 06 ngày làm việc.

Nếu bạn đang ở xa nơi đăng ký khai sinh, không thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã thì bạn có thể gửi hồ sơ qua đường bưu chính hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện.

Theo Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch:

"1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật Hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền..."

Như vậy, bạn có thể ủy quyền cho người khác để thực hiện cải chính hộ tịch tịch cho bạn. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột thì văn bản ủy quyền không cần phải công chứng, chứng thực nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

5. Có thể đổi họ con riêng của vợ sang họ của người chồng hiện tại được không ?

Thưa luật sư! Tôi có một câu hỏi mong luật sư tư vấn giúp như sau: Vợ tôi trước đây đã kết hôn một lần và có hai người con nhưng do cuộc sống không hạnh phúc nên đã ly hôn. Mỗi người nuôi một con, vợ tôi nuôi đứa bé hơn năm nay đã 5 tuổi. Hiện tại tôi lấy cô ấy kết hôn hợp pháp. Tôi và vợ tôi muốn đổi Họ của cháu sang họ của tôi theo luật pháp có được không ?
Kính mong Văn phòng Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời: Luật sư tư vấn:

Trường hợp muốn đổi họ con riêng của vợ sang họ cha dượng có thể thực hiện như sau: Cha dượng làm thủ tục nhận con riêng của vợ làm con nuôi, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi họ cho trẻ.

Theo Điều 9 của Luật nuôi con nuôi , được quy định cụ thể tại Điều 2 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật nuôi con nuôi ngày 21/3/2011 của Chính phủ, thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước thuộc UBND cấp xã, nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi thực hiện. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ làm con nuôi, thì UBND cấp xã nơi thường trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Theo khoản 1, Điều 21 Luật Nuôi con nuôi, việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

Theo điểm b, khoản 1 và khoản 2, Điều 27 và khoản 2, Điều 24 Luật nuôi con nuôi năm 2010, theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi. Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định, UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ tên cho người dưới 14 tuổi.

UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ tên cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi

Thủ tục đăng ký việc thay đổi họ, tên được quy định tại Điều 38 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi theo khoản 10, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CPnhư sau:

Người yêu cầu thay đổi họ, tên phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi họ, tên có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đã đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi họ, tên. Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định về việc thay đổi họ, tên. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Nội dung và căn cứ thay đổi họ, tên phải được ghi chú vào cột ghi những thay đổi sau này của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

Sau khi việc thay đổi họ, tên đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi.

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cha dượng cư trú. Sau khi đăng ký nuôi con nuôi đối với con riêng của vợ, cha dượng có thể yêu cầu UBND cấp xã ra Quyết định về việc thay đổi họ cho trẻ (đã được đăng ký khai sinh theo họ mẹ đẻ) sang họ của cha dượng. Tham khảo bài viết liên quan: Đổi họ cho con theo họ cha nuôi cần cha ruột đồng ý ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

5 sao của 1 đánh giá

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất