1. Thủ tục xoá án tích mới nhất theo bộ luật hình sự?

Năm 2006 bạn tôi bị Toà án xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 24 tháng. Từ khi đó đến nay bạn tội không phạm tội mới, không vi phạm hành chính. Nay muốn làm thủ tục xoá án tích như thế nào ạ ?
- N.M.N

Trả lời:

Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.

Về điều kiện đương nhiên xóa án tích.

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Trường hợp bạn của bạn, sau thời hạn phạt tù được hưởng án treo là 1 năm, sẽ được đương nhiên xóa án tích, tức năm 2009 sẽ được xóa án.

Trường hợp đương nhiên được xóa án tích, căn cứ theo khoản 1 Điều 369 BLTTHS 2015 về thủ tục xóa án tích để được cấp phiếu lý lịch tư pháp không có án tích thì phải thực hiện thao quy định tại Điều 369.

Điều 369. Thủ tục xóa án tích

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

Hồ sơ về trường hợp đương nhiên được xóa án tích gồm:

Đơn xin xóa án tích (theo mẫu).

– Giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách.

– Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khỏan bồi thường, án phí, tiền phạt;

– Giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an)

– Bản sao hộ khẩu;

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

2. Thi hành án xong bao lâu thì được xoá án tích ?

Tôi tên là D sinh ngày 26/02/1987. Ngày 19/09/2007 tôi bị toà tuyên án 18 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản" và phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200. 000vnđ. Đã chấp hành án xong ngày 19/03/2009. Đến nay tôi vẫn chưa nộp án phí vậy tôi có được xoá án tích không ? Mong luật sư tư vấn giúp làm thế nào để xoá án tích. Cảm ơn luật sư nhiều.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 69 BLHS 2015, SĐBS 2017:

Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.

Như vậy, bạn sẽ thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích khi bạn thỏa mãn quy định tại Điều 70 LHS 2015, SĐBS 2017:

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì thời hạn bạn thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích sẽ được tính từ ngày 20/03/2011 và bạn hoàn thành xong các hình phạt bổ sung, án phí,... theo quy định tại khoản 2 Điều 70 BLHS 2015.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 369 của BLTTHS 2015:

Điều 369. Thủ tục xóa án tích

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

Hồ sơ về trường hợp đương nhiên được xóa án tích gồm:

– Đơn xin xóa án tích (theo mẫu).

– Giấy chứng nhận chấp hành hình phạt tù.

– Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khỏan bồi thường, án phí, tiền phạt;

– Giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an)

– Bản sao hộ khẩu;

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

3. Đánh bài và bị phạt tiền có bị coi là mang án tích ?

Luật sư cho tôi xin hỏi án tích là gì ? Khoảng cuối năm gần tết của 2012 gia đình tôi có chơi đánh bài vui với mấy anh em trong gia đình, mỗi ván ăn thua từ 1000 đến 2000 đồng.

Đêm đó gia đình chơi đến khoảng 11g đêm thì có mấy anh công an cùng dân phòng tuần tra ngang qua nhà. Ban đầu anh công an đó yêu cầu nghỉ không chơi. Khi bắt đầu dọn dẹp thì anh công an đó lại đổi ý định yêu cầu 4 anh em chúng tôi lên xe về trụ sở công an phường làm việc, và số tiền thu được tại thời điểm đó chưa đến 200.000 (tổng cộng 4 người). Khi đến trụ sở công vì nghĩ tính chất sự việc không lớn , một mặt nghĩ do thời điểm gần tết, anh em trong nhà mới chơi vui với nhau, cũng xin nói rõ gia đình chưa từng ai dính đến tiền án, tiền sự và gia đình luôn chấp hành tốt theo pháp luật. Khi đó anh công an lập biên bản, yêu cầu gia đình tôi mỗi người đóng 1.500.000 ban đầu do nghĩ tính chất vụ việc không quan trọng, tôi không đồng ý ký biên bản. Sau 1 hồi dùng dằn để giải quyết vấn đề cho xong, tôi đồng ý kí biên bản và 4 anh em đóng hết 6.000.000 kèm thèo 500.000 gọi là tiền trà nước cho anh công an đó và sau đó ra về (sau này không ai gọi hay trao, trả quyết định, biên lai cho việc đóng vi phạm hành chính nêu trên và khẳng định không biết quyết định có được ra hay không chỉ nghĩ của đi thay người nên cũng không quan tâm yêu cầu đưa biên lai hay quyết định).

Bẵng đi 1 thời đến đầu tháng 5 năm 2016 khi tiến gần đến bầu cử hội đồng nhân dân, tôi được nơi làm việc đề xuất ứng cử (môi trường làm việc tại cơ quan nhà nước). Sau khi mọi thủ tục hồ sơ đã xong, đến phần xác minh tại địa phương, bộ phận xác minh hồ sơ của tôi nhận được lý lịch tôi không có vấn đề gì chấp hành tốt mọi chủ trương tại địa phương và không có tiền án, tiền sự hay bất kì vấn đề nào khác. Sau đó khi xác minh lên tới sở tư pháp thành phố hồ chí minh thì thông báo tôi có án tích. Do đó tôi xin được phép hỏi luật sư án tích là gì? Và việc mang trong mình án tích vụ việc trên với việc bị phạt vi phạm hành chính giống hay khác nhau, và án tích sẽ tự động xoá sau khoảng 1 thời gian nào đó không tái phạm hay phải làm hồ sơ thủ tục ra sao?.

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự phản hồi, những thông tin quý báu từ luật sư.

Trả lời

- Án tích là việc người phạm tội đã bị kết án và thi hành hình phạt mà chưa được xóa án.

- Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định:

"Điều 26. Hành vi đánh bạc trái phép

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi đánh bạc sau đây:

a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng tiền, hiện vật;

b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép;

c) Cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động khác;

d) Bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác;

b) Che giấu việc đánh bạc trái phép.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây:

a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép;

b) Dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc;

c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép;

d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép.

...

7. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Trong tình huống của bạn, bạn có tham gia tổ chức đánh bạc với tổng 4 người là 400.000 đ, hành vi này của bạn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000đ đến 2.000..000đ theo như quy định của điều luật đã nêu trên. Căn cứ khoản 4 Điều 23 theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012: "Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu cótình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt." như vậy mức trung bình cho mỗi cá nhân sẽ là 1500.000 đồng khi không có tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ.

Căn cứ Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

Điều 7. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Như vậy xử phạt vi phạm hành chính được xem là tiền sự, bạn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên sẽ không có án tích.

Việc mang án tích và phạt vi phạm hành chính khác nhau, nếu mang án tích thì người đó đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có bản án, quyết định của hội đồng xét xử (Tòa án).

- Theo Điều 69 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định:

Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích

Trường hợp đương nhiên xóa án tích có quy định tại Điều 70 BLHS 2015 SĐBS 2017:

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

Căn cứ quy định Điều 369 BLTTHS 2015:

Điều 369. Thủ tục xóa án tích

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

4. Tư vấn về thời hạn được xoá án tích ?

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Bản thân tôi năm 2004 bị kết án 30 tháng tù giam về tội cướp tài sản, tôi đi chấp hành án đến tháng 5/2007 thì mãn hạn và cũng chấp hành xong các hình phạt bổ sung.

Ngay sau đó tôi tái phạm và bị tuyên 7 năm 6 tháng về tội cướp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 1/2013 tôi chấp hành xong toàn bộ bản án (cả hình phạt chính và bổ sung ).

Vậy xin hỏi luật sư đến khi nào thì tôi được xóa án tích? nếu muốn xóa án tích trước thời hạn có được không, và khi nào thì được?

Kính mong luật sư giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Trả lời:

1. Đến khi nào thì bạn được xoá án tích?

Bộ luật hinh sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về xoá án tích như sau:

Điều 69. Xóa án tích

1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án

Trường hợp đương nhiên xóa án tích có quy định tại Điều 70 BLHS 2015 SĐBS 2017:

Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này

Theo thông tin bạn cung cấp thì năm 2004 bạn bị kết án 30 tháng tù giam về tội cướp tài sản và đến tháng 5/2007 thì mãn hạn và ngay sau đó tôi tái phạm và bị tuyên 7 năm 6 tháng về tội cướp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 1/2013 tôi chấp hành xong toàn bộ bản án (cả hình phạt chính và bổ sung ). Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 70 BLHS 2015 SĐBS 2017 thì sau 3 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án, đến 1/2016 thì bạn thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích. Tuy nhiên để được xóa án tích bạn cần làm thủ tục xóa căn cứ khoản 1 Điều 369. Thủ tục xóa án tích: "Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích." của BLTTHS 2015.

2. Nếu muốn xóa án tích trước thời hạn có được không, và khi nào thì được?

Căn cứ Điều 72 BLHS 2015 SĐBS 2017 quy định về xóa án tích trong trường hợp đặc biệt:

Điều 72. Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Về thủ tục xóa án tích, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 369 BLTTHS 2015:

Điều 369. Thủ tục xóa án tích

....

2. Những trường hợp quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Bộ luật hình sự thì việc xóa án tích do Tòa án quyết định. Người bị kết án phải có đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển đến, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, bạn có thể được Tòa án xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

5. Nộp hồ sơ để xoá án tích ở đâu ?

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Bản thân tôi năm 2004 bị TAND tỉnh X xét xử sơ thẩm tuyên tôi 30 tháng tù giam về tội cướp tài sản, tôi không kháng cáo, tôi đi chấp hành án đến tháng 5/2007 thì mãn hạn và cũng chấp hành xong các hình phạt bổ sung.

Ngay sau đó tôi tái phạm và bị TAND huyện X (tỉnh Y) xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phúc thẩm tuyên tôi 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 1/2013 tôi chấp hành xong toàn bộ bản án (cả hình phạt chính và bổ sung).

Tôi xin hỏi luật sư:

1. Nếu như bây giờ tôi đủ các điều kiện để được xét xóa án tích thì tôi phải nộp hồ sơ ở tòa án nào?

2. Phải xóa từng tiền án một hay có thể xóa một lần cho hai tiền án?

Kính mong luật sư giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

1. Nộp hồ sơ để xoá án tích ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 69 BLHS2015 SĐBS 2017 về xóa án tích như sau:

"1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích."

Khi đủ các điều kiện để được xoá án tích, bạn có thể nộp hồ sơ xin xoá án tích trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp (sở tư pháp tỉnh, nơi bạn thường trú).

Điều 369. Thủ tục xóa án tích

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

2. Những trường hợp quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Bộ luật hình sự thì việc xóa án tích do Tòa án quyết định. Người bị kết án phải có đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển đến, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: L[email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh KHuê