Luật sư tư vấn về chủ đề "xóa án tích"

xóa án tích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xóa án tích.

Điều kiện và thủ tục xóa án tích thực hiện như thế nào ?

Điều kiện và thủ tục xóa án tích thực hiện như thế nào ?
Khi chấp hành xong bản án, hình phạt do tòa án tuyên - Người phạm tội phải đáp ứng được những điều kiện nào theo quy định của pháp luật hiện nay thì sẽ được xóa án tích theo quy định của pháp luật ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Thủ tục đương nhiên xóa án tích theo quy định mới nhất ?

Thủ tục đương nhiên xóa án tích theo quy định mới nhất ?
Đương nhiên xóa án tích được hiểu là người phạm tội không cần thực hiện bất cứ thủ tục nào nhưng vẫn được xóa án tích. Vậy, pháp luật Việt nam quy định thế nào về đương nhiên xóa án tích ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Tư vấn việc xóa án tích rồi có được cấp visa không?

Tư vấn việc xóa án tích rồi có được cấp visa không?
"Xóa án tích" là việc người phạm tội tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật sau khi chấp hành xong hình phạt tù của tòa án. Pháp luật Việt Nam quy định về xóa án tích như thế nào ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Xóa án tích đối với án treo tính như thế nào?

Xóa án tích đối với án treo tính như thế nào?
Bị tuyên phạt án treo thì có cần phải thực hiện thủ tục xóa án tích hay được coi là trường hợp đương nhiên được xóa án tích khi hết thời hạn chấp hành hình phạt mà không tái phạm ? Pháp luật Việt Nam quy định vấn đề này như thế nào ? Luật sư tư vấn cụ thể:

Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích khi nào?Quy định về thời hạn xóa án tích của người dưới 18 tuổi

Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích khi nào?Quy định về thời hạn xóa án tích của người dưới 18 tuổi
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án...

Chưa nộp tiền án phí thì có được xóa án tích hay không?

Chưa nộp tiền án phí thì có được xóa án tích hay không?
Năm 2012 tôi phạm tội đánh bạc và bị xử 3 năm tù. Tôi đã chấp hành xong hình phạt được 4 năm. Tôi liên hệ với Sở tư pháp để xin phiếu lý lịch tư pháp thì họ nói tôi chưa được xóa án tích do chưa nộp tiền án phí. Luật sư cho tôi hỏi chưa nộp tiền án phí thì chưa được xóa án tích có đúng không?

Xóa án tích có được coi là chưa có tiền án không?

Xóa án tích có được coi là chưa có tiền án không?
Rất nhiều người phạm tội sau khi chấp hành xong hình phạt mong muốn được xóa án tích hoặc đăng ký xóa án tích sớm để có thể đi xuất khẩu lao động hoặc học tập tại nước ngoài. Luật sư tư vấn và giải đáp một số quy định liên quan:

Đã xóa án tích có được kết nạp Đảng hay không?

Đã xóa án tích có được kết nạp Đảng hay không?
Nhu cầu phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng viên) không chỉ đối với những cá nhân ưu tú mà cả những người từng có tiền án, tiền sự cũng có nhu cầu này. Vậy, họ có được phép kết nạp Đảng sau khi xóa án tích không ?

Đơn yêu cầu, đơn xin xóa án tích viết như thế nào ?

Đơn yêu cầu, đơn xin xóa án tích viết như thế nào ?
Đơn yêu cầu xóa án tích là một trong những loại giấy tờ mà người đã chấp hành xong hình phạt phải thực hiện để hoàn thiện hồ sơ đăng ký xóa án tích. Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn yêu cầu xóa án tích và giải đáp một số vướng mắc khác liên quan đến xóa án tích như sau: