Luật sư tư vấn về chủ đề "xóa án tích"

xóa án tích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xóa án tích.

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt được quy định ra sao?

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt được quy định ra sao?
Điều kiện về hình thức: có đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú về việc xóa án tích trong thời hạn sớm hơn cho người bị kết án;Điều kiện về nội dung: người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công

Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng trong trường họp nào?

Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng trong trường họp nào?
Đương nhiên xóa án tích là trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho xóa án tích, đối với đối tượng đã bị kết án theo bản án của Tóa án, trừ trường hợp thuộc đối tượng phạm tội phạm an ninh quốc gia và tội phá hoại hòa bình, chống loài người va tội phạm chiến tranh.

Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích khi nào?Quy định về thời hạn xóa án tích của người dưới 18 tuổi

Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích khi nào?Quy định về thời hạn xóa án tích của người dưới 18 tuổi
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án...

Xóa án tích là gì ? Cách tính thời hạn xoá án tích ?

Xóa án tích là gì ? Cách tính thời hạn xoá án tích ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Khi nào thì phải tiến hành thủ tục xóa án tích ạ ? Cách tính thời hạn được xóa án tích hiện nay như thế nào ? Cần lưu ý gì khi xóa án tích ? Mong được hỗ trợ sớm từ Luật Minh Khuê. Cảm ơn nhiều! (Thanh Hằng, tỉnh Thái Bình).