1. Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu

Theo khoản 1 Điều 401 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, chủ thể có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể vô hiệu là cắc bên của quan hệ lao động như người lao động, tô chức đại diện tập thể lao động, người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có những căn cứ được quy định trong Bộ luật lao động năm 2012. Căn cứ xác định hợp đồng lao động vô hiệu đựợc quy định tại Điều 50; căn cứ xác định thoả ước lao động tập thể vô hiệu được quy định tại Điều 78 Bộ luật lao động năm 2012. Mặc dù cho đến thời điểm hiện nay chưa có văn bản nào quy định những “cơ quan nhà nước có thẩm quyền” có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể vô hiệu. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc thù của quan hệ lao động, phạm vi những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyên bô hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể vô hiệu phải là những cơ quan, tổ chức có liên quan như cơ quan quản lí nhà nước về lao động (phòng lao động-thương binh và xã hội; sở lao động- thương binh và xã hội); cơ quan bảo hiểm xã hội...

Đơn yêu cầu của ngời lao động, ngời sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, văn bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như ngày, tháng năm làm đơn; tên tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; tên, địa chỉ, số điện thoại... của người yêu cầu; những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết và lí do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu tòa án giải quyết; tên, địa chỉ của người liên quan... Kèm theo đơn yêu cầu/văn bản yêu cầu, người yêu cầu phải gửi các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đề nghị tòa án tuyên hợp đồng lao động, thoả ước lao động vô hiệu là có căn cứ và hợp pháp.

2. Xem xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu

Bên cạnh việc áp dụng các quy định chung về thủ tục giải quyết việc dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 361 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, việc xem xét đơn yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể vô hiệu được thực hiện theo thủ tục sau:

- Thời hạn chuẩn bị xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu là 10 ngày, thoả ước lao động tập thể vô hiệu là 15 ngày, kể từ ngày tòa án thụ lí đơn yêu cầu. Hốt thời hạn này, tòa án phải ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu. Sau khi thụ lí đơn yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu, tòa án có trách nhiệm gửi thông báo thụ lí cho người có đơn yêu cầu, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động và viện kiểm sát cùng cấp.

Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn hoặc văn bản yêu cầu, nếu người yêu cầu rút yêu cầu thì tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn, văn bản yêu cầu. Nếu đương sự không rút đơn yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, tòa án phải mở phiên họp để xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, tòa án phải mở phiên họp để xét yêu cầu tuyên bổ thoả ước lao động tập thể vô hiệu.

Khi xét đơn yêu cầu, thẩm phán có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu. Trường hợp chấp nhận yêu cầu thì thẩm phán ra quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu. Trong quyết định này, tòa án phải giải quyết hậu quả pháp lí của việc tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu.

Sau khi ban hành quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu, ngoài việc phải gửi cho người có đơn hoặc văn bản yêu cầu, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tòa án còn phải gửi quyết định này đến cơ quan quản lí nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, cơ quan quản lí nhà nước về lao động cùng cấp trong trường hợp có liên quan đến doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Việt Nam. Mục đích của việc gửi quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thoả ước lao động tập thể vô hiệu cho cơ quan quản lí nhà nước về lao động để cơ quan này thực hiện chức năng giám sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình các bên kí kết và thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về cách thức yêu cầu tuyên bố hơp đồng lao động, thỏa ước lao động bị bô hiệu, cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

>> Xem thêm:  Quy định mới về nội quy lao động và đăng ký nội quy lao động ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021