1. Tiêu chuẩn cần đạt của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Sao vàng

Huân chương Sao Vàng là một trong những danh hiệu cao quý nhất của cả hai thể chế chính trị của Việt Nam, bao gồm cả Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Danh hiệu này được trao tặng cho những cá nhân có công lao to lớn, xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Huân chương Sao Vàng không được chia thành các hạng, điều này cho thấy sự cao quý và đặc biệt của nó. Quyền tặng, truy tặng Huân chương Sao Vàng được Chủ tịch nước quyết định, thể hiện sự trọng trách và uy quyền của người đứng đầu nhà nước trong việc tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho đất nước.

Huân chương Sao vàng được trao tặng cho tập thể theo Điều 34 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 như sau: Đề xuất việc trao "Huân chương Sao vàng" cho các Bộ, ban, ngành, tỉnh và cơ quan của Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

+ Đã được tặng "Huân chương Hồ Chí Minh" và duy trì thành tích ấn tượng trong ít nhất 25 năm liên tục trước thời điểm đề xuất, đồng thời đạt được nhiều thành tựu đặc biệt, có ảnh hưởng sâu rộng và đóng góp mạnh mẽ vào việc đại diện cho việc học tập và phát triển của cả nước. Điều này đảm bảo rằng người hoặc tổ chức được đề cử đã có một sự nghiệp ổn định và đáng kính trong một thời gian dài, thể hiện sự cam kết và kiên nhẫn trong công việc của họ. Các thành tựu này không chỉ giới hạn trong phạm vi ngành mà còn có tác động tích cực đến cộng đồng và xã hội nói chung. Tổ chức được đề xuất đã có những đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển toàn diện của quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các tiêu chuẩn được đề xuất đặt ra nhằm đảm bảo rằng những người hoặc tổ chức được tặng giải thưởng này thực sự đã có những đóng góp và thành tích đặc biệt trong việc phát triển của đất nước.

+ Có lịch sử lâu dài và có công lao lớn trong cuộc cách mạng của Đảng và của dân tộc; tổ chức nội bộ đoàn kết mạnh mẽ; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch và vững mạnh. Điều này đảm bảo rằng các tổ chức được đề xuất đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình đấu tranh, cách mạng của đất nước, từ giai đoạn đầu đến hiện nay. Công lao lớn và lịch sử lâu dài của họ là minh chứng rõ ràng cho sự cam kết và hy sinh của họ cho sự nghiệp cách mạng. Khả năng quản lý và tổ chức nội bộ của tổ chức phải có hiệu quả, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và đoàn kết giữa các thành viên. Tổ chức có khả năng thúc đẩy sự đồng thuận và làm việc hiệu quả với nhau sẽ đem lại những kết quả tích cực và bền vững. Ngoài ra, các tổ chức này tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, luật lệ của Đảng và nhà nước, không có dấu hiệu của tham nhũng, buôn lậu, lạm dụng quyền lực hoặc bất kỳ hành vi không đạo đức nào khác. Sự trong sạch và vững mạnh của tổ chức đảng, đoàn thể là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin và sự tôn trọng từ phía cộng đồng.

 

2. Quy trình trao tặng Huân chương Sao vàng cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Theo quy định của Điều 32 Nghị định 98/2023/NĐ-CP, quy trình trao tặng Huân chương Sao vàng trong Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện như sau:

- Quá trình nộp hồ sơ để được trao tặng Huân chương sao vàng cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong các phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động, sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đề xuất trao danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo công trạng do Nhà nước cấp, như Huân chương Sao vàng phải được xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ trong thời hạn là 30 ngày làm việc (40 ngày làm việc đối với các hình thức khen thưởng nêu trên), tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, bởi các bộ, ban, ngành, tỉnh.

- Thời hạn xem xét hồ sơ đề xuất trao danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng ở cấp xã, cấp huyện, và tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh được quy định như sau:

+ Thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền: Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (trừ khen thưởng đột xuất).

+ Thông báo kết quả thẩm định và kết quả khen thưởng: Đối với các trường hợp đủ điều kiện và tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định, Bộ Nội vụ thực hiện trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ và đề xuất của bộ, ban, ngành tỉnh, Bộ Nội vụ phải thống nhất với bộ, ban, ngành, tỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Đối với các trường hợp không đủ điều kiện hoặc tiêu chuẩn, trong thời gian 05 ngày làm việc, Bộ Nội vụ thông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ đề xuất khen thưởng cho bộ, ban, ngành, tỉnh trình xem xét; Trường hợp Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định khen thưởng nhưng không nhận được quyết định khen thưởng, Bộ Nội vụ sẽ thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đề xuất khen thưởng cho bộ, ban, ngành, tỉnh sau thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận thông báo từ Văn phòng Chính phủ hoặc Văn phòng Chủ tịch nước về việc không khen thưởng;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được quyết định khen thưởng từ Chủ tịch nước, Bộ Nội vụ sẽ sao, gửi quyết định đến bộ, ban, ngành, tỉnh; Sau khi nhận được quyết định khen thưởng từ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Nội vụ cấp phát hiện vật khen thưởng cho bộ, ban, ngành, tỉnh trình khen thưởng.

 

3. Hồ sơ xét tặng Huân chương Sao vàng cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Nghị định 98/2023/NĐ-CP thì Bộ Nội vụ sẽ thẩm định hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sau đó trình Chủ tịch nước quyết định. Quá trình xét tặng hoặc truy tặng Huân chương Sao vàng sẽ tuân thủ theo thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc xét tặng thưởng Huân chương cấp cao.

Hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng các loại Huân chương bao gồm: Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh; Báo cáo thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng đã được xác nhận bởi cấp trình Thủ tướng Chính phủ;  Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ, ban, ngành, tỉnh; Trong trường hợp cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, cần có chứng nhận hoặc xác nhận từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về thành tích đề xuất khen thưởng; Các văn bản khác theo quy định tại Điều 30 của Nghị định (nếu có).

Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cá nhân hoặc tập thể người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm: Tờ trình của bộ, ban, ngành, tỉnh; Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân hoặc tập thể do cơ quan trình khen thưởng thực hiện; Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước Việt Nam (nếu có).

Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Tờ trình của Bộ Nội vụ kèm danh sách đề nghị khen thưởng và các tài liệu điện tử của hồ sơ khen thưởng (trừ hồ sơ có nội dung bí mật nhà nước).

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Mức tiền thưởng Huân chương Sao vàng trao tặng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!