1. Tính chất mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp của nước ta là do?

Câu hỏi: Tính chất mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp của nước ta là do ảnh hưởng của yếu tố

A. Sự phân hóa theo mùa của khí hậu

B. Nhu cầu đa dạng của thị trường trong và ngoài nước

C. Lao động theo mùa vụ ở các vùng nông thôn

D. Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm

Đáp án đúng: A

Vì tính màu vụ là nét đặc trưng trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Mỗi loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu khác nhau dẫn đến những mùa vụ khác nhau. Nên vì vậy mà mùa nào thức ấy.

Mùa đông thì miền Bắc có rau màu vụ đông (Bắp cải, su hào, đào, lê, táo), mùa hè thì có hoa quả nhiệt đới: nhãn, vải, sầu riêng, chôm chôm,...

 

2. Câu hỏi liên quan

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ít gây ra khó khăn, trở ngại trực tiếp đến hoạt động giao thông vận tải, du lịch, công nghiệp khai thác?

A. Sự phân mùa của khí hậu

B. Chế độ nước của sông ngòi

C. Tính chất  thất thường của khí hậu

D. Số giờ nắng trong năm lớn

Đáp án đúng: D

Vì số giờ nắng trong năm lớn là đặc điểm của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ít gây khó khăn, trở ngại trực tiếp đến hoạt động giao thông vận tải, du lịch, công nghiệp.

Câu 2: Lượng cát bùn lớn trong các dòng sông gây nên trở ngại chủ yếu là:

A. Làm ô nhiễm nguồn nước ngọt

B. Bồi lắng xuống lòng sông cạn các luồng lạch giao thông

C. Bồi lắng nhiều vật liệu cho đồng bằng hạ lưu sông vào mùa lũ.

D. Gây cản trở cho việc cung cấp nước nông nghiệp

Đáp án đúng: B

Vì lượng cát bùn lớn trong các dòng sông gây nên trở ngại chủ yếu là nồi lắng xuống lòng sông làm cạn các luồng lạch giao thông và gây trở ngại cho ngành giao thông vận tải, tiêu tốn nhiều chi phí, thời gian để nạo vét,...

Câu 3: Biện pháp nào không thích hợp để hạn chế tính chất thất thường của khí hậu nước ta?

A. đẩy mạnh thâm canh tăng vụ

B. chuyển đổi cơ cấu mùa vụ hợp lý

C. làm tốt công tác dự báo thời tiết

D. tích cực làm công tác thủy lợi, trồng rừng

Đáp án đúng: D

Vì tính thất thường của các yếu tố thời tiết khí hậu gây ra khó khăn cho: hoạt động canh tác, cơ cấu cây trồng, kế hoạch thời vụ, phòng chống thiên tai,...

Từ đó có các biện pháp: đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, công tác dự báo thời tiết sẽ giúp khắc phục những khó khăn trên.

Câu 4: Khó khăn lớn nhất của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đối với sản xuất nông nghiệp là:

A. khí hậu của một mùa mưa và một mùa khô

B. tính chất thường của các yếu tố thời tiết và khí hậu

C. sự khác nhau về đặc điểm khí hậu giữa các vùng

D. sự phân hóa khí hậu theo chiều bắc nam

Đáp án đúng: B

Vì các hoạt động thời tiết và khí hậu thất thường như dông, lốc, sương muối, rét hại... của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta.

Câu 5: Giải thích tại sao đất feralit là loại đất chính ở Việt Nam?

A. Có diện tích đồi núi lớn

B. Chủ yếu là đồi núi thấp

C. Có khí hậu nhiệt đới ẩm

D. Trong năm có hai mùa mưa, khô

Đáp án đúng: C

Vì quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Trong điều kiện nhiệt đới ẩm cao thì quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh nhằm tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều rửa trôi các chất bazơ dễ tan như Ca2+, Mg2+, K+) làm cho đất chua, đồng thời có sự tích tụ oxit sắt Fe2O3 và oxit nhôm Al2O3 tạo ra màu đỏ vàng.


Câu 6: Trong điều kiện nhiệt ẩm cao thì quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh nhằm tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều rửa trôi các chất bazơ dễ tan làm đất chua, đồng thời có sự tích tụ oxit sắt và oxit nhôm. Đó là quá trình hình thành đất ở vùng có khí hậu

A. ôn đới lục địa

B. nhiệt đới khô

C. nhiệt đới ẩm

D. ôn đới hải dương

Đáp án đúng: C

Vì trong điều kiện nhiệt ẩm cao thì quá trình phong hóa diễn ra với cường độ mạnh nhằm tạo nên một lớp đất dày. Mưa nhiều thì rửa trôi các chất bazơ dễ tan làm đất chua, đồng thời có sự tích tụ oxit sắt và oxit nhôm. Đó là quá trình hình thành đất ở vùng có khí hậu nhiệt đới ẩm.

Câu 7: Hệ quả của quá trình xâm thực, bào mòn mạnh mẽ bề mặt địa hình ở miền đồi núi là:

a. Sự bồi tự mở mang các đồng bằng hạ lưu sông

B. sự hình thành các đồng bằng giữa núi

C. sự hình thành các vùng đồi núi thấp

D. sự hình thành các bán bình nguyên xen đồi

Đáp án đúng: A

Dòng chảy sông ngòi vận chuyển các vật liệu bào mòn ở miền đồi núi nhằm bồi đắp chúng hình thành nên các đồng bằng hạ lưu sông

Câu 8:  Nơi diễn ra sự bào mòn, rửa trôi đất đai mạnh nhất là ở:

A. đồng bằng

B. trung du

C. miền núi

D. ven biển

Đáp án đúng: C

Vùng đồi núi có địa hình dốc, quá trình phong hóa đất diễn ra mạnh mẽ kết hợp với mưa lớn nên sự bào mòn rửa trôi đất đai mạnh nhất

Câu 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất đến hoạt động sản xuất

A. công nghiệp

B. nông nghiệp

C. du lịch

D. giao thông vận tải

Đáp án đúng: B

Vì hoạt động kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào điều kiện tự nhiên đặc biệt là khí hậu là nông nghiệp

Tuy nhiên thì thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt đến hoạt động sản xuất nông nghiệp

Câu 10: Khó khăn lớn nhất của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đối với sản xuất nông nghiệp là:

A. tính thất thường của các yếu tố thời tiết và khí hậu

B. sự khác nhau về đặc điểm khí hậu giữa các vùng

C. khí hậu có một mùa mưa và một màu khô

D. sự phân hóa khí hậu theo chiều bắc nam

Đáp án đúng: A

Vì tính chất thất thường của các yếu tố thời tiết và khí hậu gây khó khăn cho hoạt động canh tác, cơ cấu cây trồng, phòng chống thiên tai, sâu bệnh trong sản xuất nông nghiệp.

3. Củng cố lý thuyết

Sản xuất nông nghiệp nước ta có tính chất mùa vụ vì nước ta sở hữu kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thay đổi liên tục trong năm. Do đó, cần canh tác từng loại nông nghiệp khác nhau theo mùa vụ để phù hợp với điều kiện tự nhiên.

- Đối tượng chính của việc sản xuất nông nghiệp nước ta là cây trồng, vật nuôi. Tất cả chúng đều có chung đặc tính là quá trình phát triển, sinh trưởng được lặp đi lặp lại theo những quy luật cụ thể. Trong đó thì khí hậu thổ nhưỡng đóng vai trò quan trọng.

Ở nước ta sở hữu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa rõ rệt theo từng mùa vụ trong năm. NGoài ra thì thiên nhiên còn có sự phân hóa rõ rệt từ khu vực phía Bắc và Nam, từ đông sang tây và theo độ cao.

Dựa vào những tính chất mùa vụ mà nền nông nghiệp nước ta có những thuận lợi và khó khăn sau:

Thuận lợi:

- Sản phẩm nông nghiệp ngày càng đa dạng hơn

- Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu mùa vụ phù hợp có thể áp dụng linh hoạt biện pháp thâm canh và tăng vụ

- Do ảnh hưởng của điều kiện địa hình từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây và theo độ cao có thể áp dụng linh hoạt biện pháp canh tác giữa các vùng.

Khó khăn:

Tình mùa vụ đã khiến cho người canh tác nông nghiệp đối diện với nhiều khó khăn liên quan đến thiên tai, sâu bọ và dịch bệnh. Đây được xem là những yếu tố khó khăn đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu và đưa ra giải pháp một cách linh hoạt.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Đề thi giữa học kỳ 2 môn địa lý lớp 12 

Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Tính chất mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta? Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết nội dung bài viết.