1. Lao động nước ngoài nghỉ việc có được lấy BHXH 1 lần?

Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng BHXH nước ngoài. Theo quy định này, người lao động nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Trường hợp được hưởng BHXH 1 lần:

Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định về việc hưởng BHXH 1 lần cho người lao động nước ngoài. Theo quy định này, người lao động nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, khi có yêu cầu, sẽ được hưởng BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
 • Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam.
 • Người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Hiệu lực của quy định hưởng BHXH 1 lần cho người nước ngoài:

Khoản 2 Điều 17 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định thời điểm hiệu lực của quy định về hưởng BHXH 1 lần đối với người nước ngoài. Theo quy định này, việc hưởng BHXH 1 lần cho người nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Điều này có nghĩa rằng, từ thời điểm này, người lao động nước ngoài thỏa mãn điều kiện đã quy định có thể yêu cầu hưởng BHXH 1 lần.

Tổng kết là phân tích trên giải thích quy định về hưởng BHXH 1 lần đối với người lao động nước ngoài theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Quy định này cho phép người nước ngoài tham gia BHXH có quyền hưởng BHXH 1 lần khi thỏa mãn các điều kiện được quy định. Tuy nhiên, quy định này có hiệu lực từ năm 2022, vì vậy chỉ có hiệu lực sau thời điểm này

 

2. Tính tiền BHXH 1 lần cho người nước ngoài thế nào?

Cách tính mức hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần cho người đã tham gia đóng BHXH theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Dưới đây là phân tích chi tiết:

Cách tính mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần:

 • Mức hưởng được tính dựa trên số năm đã đóng BHXH.
 • Đối với những năm đóng trước năm 2014, mỗi năm sẽ được tính 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Đối với những năm đóng từ năm 2014 trở đi, mỗi năm sẽ được tính 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
 • Trong trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm, mức hưởng sẽ bằng số tiền đã đóng, với mức tối đa là 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Tính toán mức bình quân tiền lương:

Mức bình quân tiền lương được tính dựa trên tổng tiền lương đã đóng BHXH sau điều chỉnh cho toàn bộ thời gian chưa hưởng BHXH 1 lần, chia cho tổng thời gian đã tham gia BHXH.

Điều này còn liên quan đến việc tính toán thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm, dựa trên tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

Đối với người lao động yêu cầu nhận BHXH 1 lần trong năm 2022, việc xác định mức điều chỉnh được tham khảo theo quy định tại Điều 2 Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH.

Tóm lại, thông qua phân tích này đã giải thích về cách tính mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần cho người nước ngoài dựa trên quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các yếu tố liên quan đến việc tính toán mức hưởng

Xem thêm: Mức đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương mới nhất năm 2023

 

3. Người nước ngoài cần điều kiện gì để rút BHXH 1 lần?

Theo khoản 6 Điều 9 của Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người lao động nước ngoài tham gia BHXH có quyền được hưởng BHXH 1 lần khi thỏa mãn một trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
 • Trường hợp 2: Đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS và các bệnh khác được quy định bởi Bộ Y tế.
 • Trường hợp 3: Đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam.
 • Trường hợp 4: Bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Khác biệt so với người lao động Việt Nam: Trong nội dung được trình bày, người lao động nước ngoài có một lợi ích quan trọng là khả năng hưởng BHXH 1 lần một cách linh hoạt hơn so với người lao động Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động nước ngoài có thể yêu cầu hưởng BHXH 1 lần, trong khi người lao động Việt Nam phải chờ một thời gian nhất định sau khi nghỉ việc.

Thời điểm và quyền lợi: Thời điểm mà người lao động nước ngoài có quyền hưởng BHXH 1 lần được ghi trong quyết định của cơ quan BHXH. Đối với những trường hợp nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng BHXH 1 lần, thời gian đã đóng BHXH sẽ được bảo lưu để sử dụng trong tương lai khi thỏa mãn các điều kiện quy định.

Tóm tắt nội dung này giải thích về việc hưởng BHXH 1 lần đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP. Các trường hợp được hưởng BHXH 1 lần, sự khác biệt so với người lao động Việt Nam và quyền lợi liên quan đến thời điểm và quyền lợi của người lao động nước ngoài đã được phân tích trong nội dung này

 

4. Hồ sơ để người nước ngoài rút bảo hiểm xã hội một lần

Hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần cho người nước ngoài, theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019:

Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB: Đây là đơn tờ chứng minh ý định của người nước ngoài muốn hưởng Bảo hiểm xã hội một lần. Đơn này thường cung cấp thông tin cơ bản về người nước ngoài, quá trình làm việc tại Việt Nam, thông tin về bệnh nếu có, và các thông tin cần thiết khác.

Trường hợp bệnh nguy hiểm đến tính mạng: Nếu người nước ngoài bị mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, hồ sơ cần bổ sung trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án, để chứng minh tình trạng sức khỏe không tự phục vụ được. Điều này đòi hỏi các tài liệu y tế cụ thể để chứng minh bệnh tật của người nước ngoài.

Bệnh khác và Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ: Trong trường hợp bị các bệnh khác không nằm trong danh sách bệnh nguy hiểm đến tính mạng, thay vào đó cần có Biên bản giám định mức suy giảm Khả năng lao động (KNLĐ) từ Hội đồng Giám định Y khoa. Biên bản này phải thể hiện rõ mức độ suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không có khả năng tự phục vụ.

Thanh toán phí GĐYK: Trong trường hợp cần thanh toán phí cho Giám định Y khoa (GĐYK), hồ sơ cần bổ sung hóa đơn và các chứng từ liên quan đến việc thu phí giám định. Đồng thời, cần có bảng kê chi tiết về các nội dung liên quan đến quá trình giám định tại cơ sở thực hiện GĐYK.

Tóm lại, khi người nước ngoài muốn nộp hồ sơ để hưởng Bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, họ cần chuẩn bị và nộp các tài liệu sau: đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB, các tài liệu y tế nếu bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng, hoặc Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được nếu bị các bệnh khác, và các chứng từ liên quan đến thanh toán phí GĐYK nếu có

Xem thêm>>> Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2023

Quý khách hàng có thể liên hệ tổng đài 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ giải đáp

Trân trọng!