Luat Minh Khue

bảo hiểm cho người lao động

bảo hiểm cho người lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo hiểm cho người lao động

Chế độ hưởng bảo hiểm thai sản ?

 Chế độ hưởng bảo hiểm thai sản ?
Xin hỏi về chế độ hưởng thai sản Xin luật sư trả lời giúp tôi về trường hợp này, liệu tôi có được hưởng bảo hiểm thai sản không? Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 4/2014 đến nay (9/2014). T vừa sinh em bé ngày 29/9, trong bảng lương tháng 9 tôi vẫn đóng đầy đủ. Như vậy tôi đã đóng đủ 6 tháng bảo hiểm đến thời điểm sinh bé.

Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động?

Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động?
Kính chào luật sư, tôi có một câu hỏi rất mong nhận được sự giúp đỡ của luật sư: Tư vấn đóng bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động. Công ty tôi thành lập vào tháng 4 năm 2013. Do điều kiện công ty mới thành lập, nhân viên chủ yếu làm thời vụ (ký hợp đồng 3 tháng) nên cũng chưa đăng kí thang bảng lương với cơ quan Nhà nước. Hiện nay cơ cấu công ty ổn định và bắt đầu có nhân viên ký hợp đồng dài hạn.